Søg Close search

HjemWhistleblowerordning for krænkelsessager

Whistleblowerordning for krænkelsessager

23. november 2020

Håndtering af sexisme og sexchikane på arbejdspladsen har haft omfattende nationalt og globalt fokus, særligt i efteråret 2020. Hos Gorrissen Federspiel hjælper vi virksomheder med at forebygge krænkelsessager og tilbyder i den forbindelse en særlig whistleblowerordning, der understøtter virksomhedens egne politikker og bidrager til håndtering af krænkelsessager.

Håndtering af sexisme og sexchikane på arbejdspladsen har været et af de helt store emner i den danske presse i efteråret 2020. Dette sker samtidig med et stigende nationalt og globalt fokus på virksomheders håndtering af sexisme- og racismesager, hvilket betyder at virksomheder i langt højere grad må fokusere på at skabe et inkluderende og krænkelsesfrit arbejdsmiljø.

Hos Gorrissen Federspiel er det vores erfaring, at forebyggelse i form af tydelige politikker for acceptabel adfærd på arbejdspladsen er den bedste måde at skabe et krænkelsesfrit arbejdsmiljø. Effektive politikker kræver klare retningslinjer både for håndtering og sanktionering, hvis politikkerne ikke efterleves, samt en gennemskuelig og tryg proces, som medarbejderne har tillid til.

Gorrissen Federspiel tilbyder en ombudsmandslignende ordning for krænkelsessager, som kan sammenkobles med eksisterende eller fremtidige whistleblowerordninger. Her understøtter Gorrissen Federspiel virksomhedens egen proces ved håndteringen af en krænkelsessag, hvor vi som ombudsmand vil kontakte ledelsen med relevant ansættelsesretlig rådgivning, hvis Gorrissen Federspiel efter gennemgang af henvendelsen, interviews med de implicerede og eventuel anden dokumentation bliver bekendt med forhold, som vurderes at kræve handling.

Følgende er nødvendigt for, at Gorrissen Federspiel kan varetage rollen som ombudsmand i en whistleblowerkontekst:

  1. Virksomheden skal have en politik, inklusiv en konkret handleplan på området. Dette kan både være en eksisterende eller ny politik og handleplan.
  2. Politikken og handleplanen skal understøttes helt op på bestyrelsesniveau, dvs. at der skal være mandat til at håndtere krænkelser udøvet på alle niveauer, inklusiv hos den øverste ledelse.

Det er desuden muligt at aftale en udvidet ordning, hvor Gorrissen Federspiel eksempelvis også kan bevilge psykologhjælp eller henvise til en eksisterende firmasundhedsforsikring.

Samlet set vil ordningen være med til at understøtte arbejdsgivers ønske om at være en omsorgsfuld arbejdsgiver og dermed fremme arbejdsgivers grundlæggende værdier. Dette også med henblik på CSR-rapportering i årsrapporten.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt