Søg Close search

HjemNyt om tidsregistrering: Selvtilrettelæggere forventes nu at blive fritaget fra kravet om registrering af arbejdstid

Nyt om tidsregistrering

Selvtilrettelæggere forventes nu at blive fritaget fra kravet om registrering af arbejdstid
3. maj 2024

Den 1. juli 2024 træder nye regler om registrering af arbejdstid i kraft. Indtil nu har de nye regler stillet krav om, at en lønmodtager kan blive fritaget arbejdstidsregistreringsforpligtelsen, hvis den pågældende 1) er selvtilrettelægger i medfør af reglerne i den kommende arbejdstidslov, og 2) er undtaget hviletidsbestemmelserne i hviletidsbekendtgørelsen. Det var hvad vi bl.a. orienterede om i forbindelse med vores morgenmøder for ca. 2 uger siden.

Kommende ændringer i hviletidsbekendtgørelsen som nu er annonceret – og som vi klart forventer vil blive vedtaget – vil ændre dette, så selvtilrettelæggere nu kan blive fritaget fra kravet om registrering af arbejdstid.

De forslåede ændringer

Den 22. april 2024 sendte Beskæftigelsesministeriet et udkast til ændringer i bekendtgørelse om hviletid og fridøgn m.v. (”hviletidsbekendtgørelsen”) i høring.

Ændringerne vil indebære, at selvtilrettelæggere efter arbejdstidsloven også vil være undtaget hviletidsbestemmelserne om 11-timersreglen og ugentligt fridøgn i hviletidsbekendtgørelsen.

Selvtilrettelæggerne vil herefter kunne blive fritaget fra det kommende krav om at registrere den daglige arbejdstid.

I udkastet foreslås det således, at hviletidsbekendtgørelsens § 6 ændres. Bestemmelsen undtager i dag visse lønmodtagere i overordnede stillinger fra 11-timersreglen og reglen om et ugentligt fridøgn, hvis de

1) udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art og ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus,

eller

2) på grund af specialviden eller lignende forhold har en særlig selvstændig stilling inden for former for arbejde, som er omfattet af bilaget til bekendtgørelsen.

I udkastet foreslås det, at lønmodtagere, som bliver omfattet af den kommende selvtilrettelæggerregel i arbejdstidslovens § 1, stk. 6, helt kan undtages visse regler i hviletidsbekendtgørelsen.

Den kommende hviletidsbekendtgørelse § 6 vil således undtage lønmodtagere, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke kan måles eller fastsættes på forhånd, eller hvis de ansatte selv kan fastlægge den, når der er tale om ansatte, der kan træffe selvstændige beslutninger eller som har ledelsesmæssige funktioner.

Dette er helt samme kriterium, som gælder for selvtilrettelæggere i den kommende arbejdstidslov, og konsekvensen bliver derfor, at selvtilrettelæggere vil kunne blive fritaget det kommende krav om at registrere den daglige arbejdstid.

Forventninger til vedtagelse

Gorrissen Federspiel forventer, at udkastet til forslaget om ændringen af hviletidsbekendtgørelsens § 6 bliver vedtaget uden ændringer. Vi har været i kontakt med deltagere i forarbejderne til ændringerne, som er enige i denne vurdering.

Ændringerne i hviletidsbekendtgørelsen er foreslået at træde i kraft den 1. juli 2024, hvor reglerne om arbejdstidsregistrering og selvtilrettelæggere i arbejdstidsloven også træder i kraft.

Høringsfristen for udkastet til ændringen af hviletidsbekendtgørelsen er fastsat til den 24. maj 2024.

Læs udkastet her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt