Søg Close search

HjemJulehilsen 2023 | Arbejds- og Ansættelsesret

Julehilsen 2023 | Arbejds- og Ansættelsesret

Arbejds- og Ansættelsesret ønsker glædelig jul og godt nytår. Vi vil gerne takke for samarbejdet i 2023, og traditionen tro se tilbage på det forgange år og kaste lys over fremtidens trends og tendenser.
20. december 2023

Året der gik

2023 har budt på mange nye lovgivningsinitiativer inden for ansættelsesretten. Den 1. juli  trådte den længe ventede nye lov om krav til ansættelsesbeviser i kraft. Vi har både før og efter lovens ikrafttræden haft fornøjelsen af at bistå mange af jer med en opdatering af jeres standardkontrakter.

Afskaffelsen af Store Bededag har fyldt meget i 2023 og givet anledning til en del udfordringer for jer som arbejdersgivere ved opgørelsen af den økonomiske kompensation til jeres medarbejdere – og hos nogle af jer overvejelser om muligheden for at tilbyde en anden fridag i stedet for en økonomisk kompensation.

Bæredygtighed har som forventet været et stort fokusområde i 2023 inden for mange parametre på arbejdsmarkedet: diversitet, inklusion og klimabevidsthed. Vi forudser et endnu større fokus på dette i årene fremover.

De seneste år har budt på en stigning i antallet af advokatundersøgelser på baggrund af whistleblowerindberetninger. Den 17. december 2023 blev området for whistleblowerpordninger udvidet, så endnu flere danske virksomheder, nemlig alle virksomheder med mere end 50 ansatte, nu er forpligtede til at have en whistleblowerordning. I det lys, forventer vi et øget behov for undersøgelser på baggrund af whistleblowerindberetninger i de kommende år – og vi står også her klar til at bistå jer.

Vi brænder for at skabe værdi og gøre en forskel for vores klienter. Det har derfor også været en fornøjelse at hjælpe jer med at navigere gennem de spændende sager, som 2023 har budt på

Igen i år har vi budt jer velkommen til vores halvårlige morgenmøder med aktuelle ansættelsesretlige emner. Vi afprøvede til morgenmøderne i november et nyt koncept med brug af en case. Formålet var dels at tage udgangspunkt i udfordringer med afsæt i jeres dagligdag, dels via dialog at udfodre jer og sikre, at I er opdateret om nye tendenser og til stadighed fremstår som en attraktiv arbejdsgiver. Tak for jeres store og aktive deltagelse. Vi glæder os til flere morgenmøder i 2024.

Vi ser frem til 2024

Som byder på mange spændende ansættelsesretlige tiltag, både nationalt og fra EU.

På vores morgenmøde i november fortalte vi om de nye regler om arbejdsgivers pligt til tidsregistrering af arbejdstid, der træder i kraft den 1. juli 2024. Vi er klar til at hjælpe jer smidigt igennem processen og imødegå de udfordringer, som det medfører i jeres organisation.

For børn født den 1. januar 2024 eller senere er personkredsen for retten til forældreorlov blevet udvidet til at omfatte sociale forældre i LGBT+familier og nærtstående familiemedlemmer til soloforældre. Det betyder, at flere medarbejdere har ret til forældreorlov, ligesom flere medarbejdere vil være særligt beskyttede i forbindelse med afskedigelse. Hvis ikke I allerede har fået opdateret barselspolitikkerne, bistår vi naturligvis gerne hermed.

Selvom AI allerede har haft en central rolle i det forgangne år, bliver brugen af AI fremover kun endnu mere aktuelt. Mulighederne for AI er mange og tilnærmelsesvis grænseløse, og det er derfor tilsvarende vigtigt at have en klart defineret politik om jeres medarbejderes brug af AI i udførelsen af arbejdsopgaver. Vi står som altid klar til at hjælpe jer med udarbejdelse af en AI-politik og ikke mindst indførelse af en eventuel kontrol af medarbejderens brug af AI.

I 2024 kommer vi også til at glæde os over udviklingen i vores eget team. Pr. 1. januar forfremmes Sabine Brandhøj Overgaard til Managing Counsel og Sofie van Hauen til Employment Counsel. Dette er endnu et led i vores ambition om at kunne bistå vores klienter med sparring på alle niveauer og en styrkelse af vores nuværende team – et team der aldrig har været større og nu består af 15 passionerede personer, der alle har det til fælles, at vi brænder for ansættelsesretten.

I er allerede mere end 2000 som følger med i vores delinger af aktuelle ansættelsesretlige nyheder på LinkedIn. Hvis I ikke allerede følger os, så gør det her: LinkedIn – Arbejds- og Ansættelsesret hos Gorrissen Federspiel.

Glædelig jul og godt nytår!

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt