Søg Close search

HjemInformation om behandling af personoplysninger

Information om behandling af personoplysninger

Som led i Gorrissen Federspiels daglige virke, indsamler og behandler Gorrissen Federspiel personoplysninger om klienter, klienters ansatte, leverandører, modparter, vidner, forretningsforbindelser og andre personer, som er involverede i retlige forhold, der behandles som led i udøvelsen af vores virksomhed.

 

Behandling af personoplysninger

Nedenfor finder du mere information om, hvornår og hvordan Gorrissen Federspiel indsamler og behandler personoplysninger om dig. Hvilken information, der er relevant for dig, afhænger af dit forhold til Gorrissen Federspiel (f.eks. om du er klient, vidne i en retssag eller lignende). Vælg venligst den kategori nedenfor, som passer til din relation med Gorrissen Federspiel.

Leverandørforhold og andre forretningsforbindelser

Behandling af personoplysninger om vores leverandører og øvrige forretningsforbindelser

Gorrissen Federspiel vil i forbindelse med din kommunikation og interaktion med os, uanset om du er leverandør eller anden forretningsforbindelse, indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at varetage Gorrissen Federspiels relation til dig og/eller den virksomhed, som du arbejder for.

Retsgrundlag

For opfyldelse af aftalen mellem dig eller den virksomhed, som du arbejder for, og Gorrissen Federspiel. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig med det formål at opfylde aftalen indgået mellem dig eller den virksomhed, som du arbejder for, og Gorrissen Federspiel:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig med ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktinformationer, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads

Hvor vi har personoplysningerne fra

Gorrissen Federspiel har primært dine personoplysninger fra e-mails og anden korrespondance, som du har haft med os.

Hvem videregives personoplysningerne til

Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger så længe forholdet med dig består, og herefter så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af dine personoplysninger, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare personoplysningerne.

Klient- og potentielle klientforhold

Behandling af personoplysninger om vores klienter, potentielle klienter, klienters eller potentielle klienters ansatte

Gorrissen Federspiel vil i forbindelse med din kommunikation og interaktion med os, uanset om du er klient, potentiel klient eller ansat ved en (potentiel) klient, indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at varetage Gorrissen Federspiels relation til dig og/eller den virksomhed, som du arbejder for, samt vurdere og sikre klienttilfredshed.

Retsgrundlag

For opfyldelse af aftalen mellem dig eller den virksomhed, som du arbejder for, og Gorrissen Federspiel. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig med det formål at opfylde aftalen indgået mellem dig eller den virksomhed, som du arbejder for, og Gorrissen Federspiel (f.eks. for at levere den aftalte juridiske ydelse til dig eller den virksomhed, som du arbejder for):

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, telefonnummer og adresse
 3. Titel
 4. Arbejdsplads

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores relation til dig, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, telefonnummer og adresse
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. Din relation til os (alumni og forholdsbedømmelse)
 6. Hvordan vil du kontaktes, herunder hvis du har givet dit samtykke til marketing, din foretrukne måde at blive kontaktet på og indholdspræferencer
 7. Interesser (kun arbejdsrelateret)

Hvor vi har personoplysningerne fra

Gorrissen Federspiel har primært dine personoplysninger fra e-mails og anden korrespondance, som du har haft med os.

Hvem videregives personoplysningerne til

Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks. Med klienttilfredshed for øje, videregiver vi i begrænset omfang klientoplysninger til analysevirksomheder.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger så længe forholdet med dig består, og herefter så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af dine personoplysninger, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare personoplysningerne.

Arrangementer

Gorrissen Federspiel vil i forbindelse med afholdelse af arrangementer, indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at administrere din deltagelse i arrangementet samt til at skabe opmærksomhed omkring Gorrissen Federspiel som vært for arrangementet, som du deltager i, herunder til markedsføringsformål.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig på baggrund af vores legitime interesse i at administrere arrangementet samt opmærksomhedsskabelse og markedsføringsformål, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktinformationer, herunder e-mailadresse, telefonnummer og adresse
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. Billede/video (hvor vi vurderer, at dit billede/video af dig, kan blive anvendt uden dit samtykke)
 6. Samtykke. Vi vil i visse tilfælde behandle specifikke oplysninger om dig, som kræver dit samtykke, såsom dit billede eller en video af dig. I sådanne tilfælde, vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dit samtykke, og er derfor ikke omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra

Gorrissen Federspiel har primært dine personoplysninger fra den information, som du har givet til os da du tilmeldte dig arrangementet. Vi kan også have fået yderligere oplysninger om dig i forbindelse med afholdelsen af arrangementet. Yderligere, kan der blive taget billeder/video af dig under arrangementet. I så fald vil du blive oplyst herom fx i forbindelse med invitationen til arrangementet.

Hvem videregives personoplysningerne til

Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Såfremt du taler på et af vores arrangementer, vil vi potentielt offentliggøre dit billede, navn, titel samt formålet med dit oplæg når vi laver opslag eller skriver om vores arrangementer. Hvis du er deltager på et arrangement, vil vi potentielt lave opslag med et billede eller video, hvori du indgår, og som viser øjeblikke fra arrangementet, på social medier, som administreres af Gorrissen Federspiel.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger så længe forholdet med dig består, og herefter så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af dine personoplysninger, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare personoplysningerne.

Insolvens

Behandling af personoplysninger i forbindelse med konkursbehandling

Gorrissen Federspiel vil i forbindelse med likvidation/konkursbehandling, indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at udøve vores funktion som likvidator/kurator.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at udøve vores funktion som likvidator/kurator, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. Kontonummer
 6. Lønoplysninger
 7. HR-relaterede oplysninger
 8. Øvrige personoplysninger, som er i konkursboets besiddelse.

For at opfylde retlige forpligtelser. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser i henhold til Konkursloven.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger til opfyldelse af vores retlige forpligtelser:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. Lønoplysninger
 6. HR-relaterede oplysninger
 7.  Andre personoplysninger, som er i konkursboets besiddelse.

Samtykke. Vi vil i visse tilfælde behandle specifikke oplysninger om dig, som kræver dit samtykke. I sådanne tilfælde, vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dit samtykke, og er derfor ikke omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra konkursboet eller fra andre parter, der er involverede i konkursen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, såfremt det er relevant for konkursboet.

Hvem videregives personoplysningerne til

Vi vil dele dine personoplysninger med offentlige myndigheder eller repræsentanter, de danske domstole, tredjemands juridiske rådgiver, eller parter, som efter dansk ret har ret til at modtage personoplysningerne som en del af konkursboet. Derudover vil dine personoplysninger blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger i fem år efter konkursboets afslutning, medmindre Gorrissen Federspiel, i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

Inkasso

Behandling af personoplysninger i forbindelse med inddrivelse af gæld

I forbindelse med udøvelsen af inkassovirksomhed for vores klienter, vil Gorrissen Federspiel behandle personoplysninger om dig som debitor

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig, som debitor, med det formål at assistere vores klienter med inkassovirksomhed, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger dine interesser i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. Oplysninger om indkomst og formue
 6. Andre personoplysninger, som er i konkursboets besiddelse
 7. Øvrige personoplysninger, som er relevante for at vurdere omstændighederne vedrørende din gæld (bortset fra følsomme personoplysninger)

For at fastlægge og/eller påberåbe retskrav. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som debitor, med det formål at assistere vores klienter med inkassovirksomhed for at fastslå og/eller gøre retskrav gældende.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

Enhver særlig kategori af personoplysninger (følsomme personoplysninger), såfremt det er relevant for at vurdere omstændighederne vedrørende din gæld, som eksempelvis dine helbredsmæssige forhold.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra vores klient, som vil informere os om din udestående gæld, hvordan vi kontakter dig og enhver anden oplysning af relevans for sagen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, f.eks. oplysninger, som du afgiver i fogedretten eller over telefonen.

Hvem videregives personoplysningerne til

Som led i inkassovirksomhed vil Gorrissen Federspiel videregive dine personoplysninger til de danske domstole og til vores klient. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysninger i fem år efter betaling af ethvert udestående beløb, medmindre Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode. Hvis vores klients krav er blevet fastslået ved dom eller ved anden retskraftig foranstaltning, vil Gorrissen Federspiel opbevare dine personoplysninger i op til ti år eller i en længere periode, såfremt dette er nødvendigt for at håndhæve kravet i overensstemmelse med de forældelsesfrister, der er fastsat i gældende lovgivning.

Ansættelsesret

I forbindelse med juridisk rådgivning i ansættelsesretlige sager, vil Gorrissen Federspiel behandle personoplysninger om dig som ansat, tidligere ansat, privatperson, leder eller direktør i et selskab, hvis den pågældende sag vedrører dig, eller hvis du på anden vis er involveret i en sag, hvor vi rådgiver vores klient.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, afhænger af genstanden for den pågældende sag.

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at yde juridisk rådgivning i sager relateret til ansættelsesret, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger dine interesser, herunder vores interesser i relation til generel rådgivning om ansættelsesretlige sager, konfliktløsning og due diligence vurderinger, som led i mulige fusioner og virksomhedsovertagelser.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder hjemadresse, e-mailadresse og telefonnummer
 3. Jobtitel og arbejdsopgaver
 4. Alder
 5. Køn
 6. Baggrund og uddannelse
 7. Varighed af ansættelse
 8. Ansættelsesvilkår, herunder løn og bonusudbetalinger, samt information om købs- og tegningsrettigheder til aktier
 9. Personalevurderinger
 10. Advarsler
 11. Notater om adfærd
 12. Oplysninger om fravær
 13. Enhver anden ikke-særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) med relevans for vurderingen af sagens omstændigheder.

For at fastlægge og/eller påberåbe eller beskytte mod retlige krav. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig for at fastslå og/eller udøve eller beskytte mod retlige krav i relation til ansættelsesret, herunder f.eks. krav i medfør af diskriminationsloven og ligebehandlingsloven.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger til ovennævnte formål:

 1. Straffedomme
 2. Helbredsoplysninger
 3. Medlemsskab af fagforening
 4. Race
 5. Hudfarve
 6. Religion eller tro
 7. Social, national eller etnisk oprindelse
 8. Seksuel orientering
 9. Politisk overbevisning
 10. Graviditet
 11. Handicap
 12. Øvrige personoplysninger af relevans for vurderingen af sagens omstændigheder.

Samtykke. Vi vil i visse tilfælde behandle specifikke oplysninger om dig, som kræver dit samtykke. I sådanne tilfælde vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dit samtykke, hvilket ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra vores klient, som vil give os oplysninger om dig, og om hvordan vi kontakter dig, og enhver anden information af relevans for sagen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, f.eks. oplysninger, som du afgiver ved møder, via e-mail eller telefon.

Hvem videregives personoplysningerne til

Som led i vores juridiske rådgivning vil Gorrissen Federspiel videregive dine personoplysninger til vores klient, modparter (f.eks. din egen juridiske rådgiver), de danske domstole, Ligebehandlingsnævnet og Arbejdsretten. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysning så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af personoplysningerne, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne. Som hovedregel vil Gorrissen Federspiel opbevare dine personoplysninger relateret til en bestemt ansættelsesretlig sag i op til ti år efter at sagen er afsluttet.

Ejendomstransaktioner

I forbindelse med juridisk rådgivning i ansættelsesretlige sager, vil Gorrissen Federspiel behandle personoplysninger om dig som ansat, tidligere ansat, privatperson, leder eller direktør i et selskab, hvis den pågældende sag vedrører dig, eller hvis du på anden vis er involveret i en sag, hvor vi rådgiver vores klient.

Retsgrundlag

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger, afhænger af genstanden for den pågældende sag.

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at yde juridisk rådgivning i sager relateret til ansættelsesret, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger dine interesser, herunder vores interesser i relation til generel rådgivning om ansættelsesretlige sager, konfliktløsning og due diligence vurderinger, som led i mulige fusioner og virksomhedsovertagelser.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder hjemadresse, e-mailadresse og telefonnummer
 3. Jobtitel og arbejdsopgaver
 4. Alder
 5. Køn
 6. Baggrund og uddannelse
 7. Varighed af ansættelse
 8. Ansættelsesvilkår, herunder løn og bonusudbetalinger, samt information om købs- og tegningsrettigheder til aktier
 9. Personalevurderinger
 10. Advarsler
 11. Notater om adfærd
 12. Oplysninger om fravær
 13. Enhver anden ikke-særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) med relevans for vurderingen af sagens omstændigheder.

For at fastlægge og/eller påberåbe eller beskytte mod retlige krav. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig for at fastslå og/eller udøve eller beskytte mod retlige krav i relation til ansættelsesret, herunder f.eks. krav i medfør af diskriminationsloven og ligebehandlingsloven.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger til ovennævnte formål:

 1. Straffedomme
 2. Helbredsoplysninger
 3. Medlemsskab af fagforening
 4. Race
 5. Hudfarve
 6. Religion eller tro
 7. Social, national eller etnisk oprindelse
 8. Seksuel orientering
 9. Politisk overbevisning
 10. Graviditet
 11. Handicap
 12. Øvrige personoplysninger af relevans for vurderingen af sagens omstændigheder.

Samtykke. Vi vil i visse tilfælde behandle specifikke oplysninger om dig, som kræver dit samtykke. I sådanne tilfælde vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dit samtykke, hvilket ikke er omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra vores klient, som vil give os oplysninger om dig, og om hvordan vi kontakter dig, og enhver anden information af relevans for sagen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, f.eks. oplysninger, som du afgiver ved møder, via e-mail eller telefon.

Hvem videregives personoplysningerne til

Som led i vores juridiske rådgivning vil Gorrissen Federspiel videregive dine personoplysninger til vores klient, modparter (f.eks. din egen juridiske rådgiver), de danske domstole, Ligebehandlingsnævnet og Arbejdsretten. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare dine personoplysning så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af personoplysningerne, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne. Som hovedregel vil Gorrissen Federspiel opbevare dine personoplysninger relateret til en bestemt ansættelsesretlig sag i op til ti år efter at sagen er afsluttet.

Private anliggender

Private anliggender, herunder testamenter, ægtepagter og dødsboer

Gorrissen Federspiel vil, som led i bistanden til vores klienter vedrørende private anliggender, herunder testamenter, ægtepagter og dødsboer, behandle personoplysninger om vores klient, og andre personer, som er sagsgenstand eller på anden vis involveret i den pågældende sag.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at bistå med juridisk rådgivning i sager vedrørende testamenter, ægtepagter og dødsboer, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels legitime interesse i at behandle personoplysninger, overstiger dine interesser i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse, adresse og telefonnummer
 3. Oplysninger om formue
 4. Oplysninger om familieliv
 5. Fødselsattest
 6. Dødsattest

For at opfylde retlige forpligtelser. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at opfylde vores retlige forpligtelser, herunder forpligtelser i medfør af arveloven og tinglysningsloven.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til opfyldelse af vores retlige forpligtelser:

 1. CPR-nummer.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger fra vores klient, som vil give os oplysninger om dig, om hvordan vi kontakter dig, og enhver anden oplysning af relevans for sagen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra dig, f.eks. oplysninger, som du afgiver ved møder, via e-mail eller telefon.

Hvem videregives personoplysningerne til

I forbindelse med bistand med juridisk rådgivning, vil Gorrissen Federspiel videregive dine personoplysninger til de danske domstole og til vores klient. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandører i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil opbevare personoplysningerne så længe forholdet til vores klient består, og herefter så længe, der er et legitimt formål med opbevaringen af personoplysningerne, herunder, hvor Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare personoplysningerne. Som følge af formålet med behandlingen af personoplysningerne vil vi generelt ikke slette oplysningerne.

Tvister

Personoplysninger om parterne, vidner og andre interessenter i en rest- eller voldgiftssag

Gorrissen Federspiel indsamler og behandler personoplysninger om parter, vidner og andre aktører, med det formål at bistå med juridisk rådgivning i relation til tvister eller retssager (herunder voldgift), for at beskyttes vores klients interesser i sagen og for at fastslå, beskytte eller håndhæve vores klients retlige krav.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om parter, vidner og andre personer involveret i en retssag, voldgift eller andre konflikter (herefter benævnt som en ”sag”), herunder oplysninger om dig, med det formål, samt Gorrissen Federspiels legitime interesse i, at varetage vores klients interesser i en sag og for at fastslå, beskytte eller håndhæve vores klients retlige krav. Det vurderes, at vores legitime interesser i at behandle personoplysningerne overstiger interesserne af de personer, der er involveret i sagen, herunder dine interesser som part, vidne eller anden aktør i sagen.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om personer involveret i sagen, herunder om dig, med ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Øvrige oplysninger, som er relevante for sagen, undtagen særlige kategorier af personoplysninger (se nedenfor for retsgrundlaget for behandling af særlige kategorier af personoplysninger).

For at fastlægge og/eller påberåbe retskrav. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om personer involveret i sagen, herunder dig, som juridisk rådgiver for vores klient med det formål, at bistå vores klienter med juridisk rådgivning for at fastlægge og/eller påberåbe retskrav.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om aktører i sagen, herunder dig, til ovennævnte formål:

 1. Enhver anden personoplysning, der er relevant for at fastlægge og/eller påberåbe et retskrav, herunder særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger), som f.eks. helbredsoplysninger.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi personoplysninger om personer involveret i sagen, herunder om dig, fra vores klient, som vil give os oplysninger om dig, og om hvordan vi kontakter dig, og enhver anden information af relevans for sagen. I visse tilfælde indsamler vi personoplysninger direkte fra personerne involveret i sagen, herunder dig, som eksempelvis oplysninger afgivet ved møder, via e-mail eller telefon. Vi indsamler også oplysninger fra offentlige registrer, og fra andre aktører, som er relevante for sagen.

Hvem videregives personoplysningerne til

Personoplysninger om personerne involveret i sagen, herunder om dig, kan videregives til vores klient, de danske og udenlandske domstole, voldgiftsdommere og institutioner, mellemmænd, vidner, andre relevante aktører og Procesbevillingsnævnet. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive oplysninger om personer involveret i en sag, herunder om dig, til andre tredjeparter. Personoplysninger om personer involveret i en sag, herunder dine personoplysninger, vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandør i henhold til vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil generelt opbevare personoplysninger om personer involveret i en sag, herunder om dig, i ti år efter afslutning af sagen, eller så længe, at der er et legitimt formål med opbevaringen af personoplysningerne, herunder hvor Gorrissen Federspiel, i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysninger.

Administration af fonde

Gorrissen Federspiel vil behandle personoplysninger om dig, med det formål at administrere fonde, hvis du sender en ansøgning til eller på anden vis kontakter en fond, som administreres af Gorrissen Federspiel.

Retsgrundlag

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle personoplysninger om dig med det formål at udøve vores rolle som administrator af fonden, herunder vurdere din ansøgning. Det vurderes, at Gorrissen Federspiels interesse i at behandle personoplysninger, med det formål at administrere fonden, overstiger dine interesser i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Titel
 4. Arbejdsplads
 5. CV
 6. Kontonummer
 7. Øvrige personoplysninger, som du deler med fonden, og ikke er særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger).

Samtykke. Såfremt din ansøgning til eller kontakt med fonden omfatter særlige kategorier af oplysninger, herunder CPR-nummer, vil dit samtykke være grundlaget for behandling af sådanne oplysninger. I disse tilfælde, vil vi anmode dig om dit udtrykkelige samtykke, og behandlingen vil foregå på grundlag af dette, og er ikke omfattet af denne privatlivspolitik.

Hvor vi har personoplysningerne fra

I de fleste tilfælde indsamler vi dine personoplysninger direkte fra dig, f.eks. oplysninger som du afgiver ved indgivelsen af en ansøgning. Hvis en ansøgning er indgivet af en anden på dine vegne, vil vi indhente dine personoplysningerne fra personen, som indgiver ansøgningen.

Hvem videregives personoplysningerne til

Som led i vores vurdering af din ansøgning, vil Gorrissen Federspiel videregive dine personoplysninger til eksperter, som vil bistå med vurderingen af din ansøgning. Gorrissen Federspiel vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter. Personoplysninger om personer involveret i en ansøgningsproces, herunder dine personoplysninger, vil imidlertid blive behandlet af vores it-serviceleverandør efter vores instruks.

Opbevaring af personoplysninger

Såfremt din ansøgning er blevet afvist, vil Gorrissen Federspiel slette dine personoplysninger seks måneder efter, at du har modtaget afslaget, medmindre Gorrissen Federspiel, i medfør af gældende ret, er forpligtet til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

Hvis din ansøgning er blevet godkendt, vil dine personoplysninger blive slettet efter fem år efter udbetaling af ethvert beløb, medmindre Gorrissen Federspiel i medfør af gældende ret er forpligtet til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode. Såfremt det findes nødvendigt at opbevare personoplysninger om dig, for at vurdere fremtidige ansøgninger, vil sådanne personoplysninger imidlertid blive opbevaret så længe dette formål består.

Behandling af personoplysninger i forbindelse med datarum

Gorrissen Federspiel vil i forbindelse med dit besøg eller brug af virtuelle datarum, der administreres af Gorrissen Federspiel, indsamle og behandle personoplysninger om dig, med det formål at administrere det virtuelle datarum, og for at yde due diligence bistand.

Legitim interesse. Gorrissen Federspiel indsamler og behandler personoplysninger om dig med det formål at administrere datarum, hvilket er en legitim interesse for Gorrissen Federspiel, og hvor det vurderes, at Gorrissen Federspiels interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger dine interesser i at oplysningerne ikke behandles.

Gorrissen Federspiel vil indsamle og behandle følgende personoplysninger om dig til ovennævnte formål:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Selskab
 4. Titel
 5. Oplysninger om dit brug af datarummet, herunder detaljer vedrørende dine besøg, som eksempelvis, hvilke sider og dokumenter du åbner (dette omfatter trafikdata, data om placering og øvrig kommunikationsdata)
 6. IP-adresse.

Andre personoplysninger

Gorrissen Federspiel vil, som led i din interaktion med os, behandle andre personoplysninger,  der behandles som led i udøvelsen af juridisk bistand. Såfremt Gorrissen Federspiel er forpligtet til at informere dig om behandlingen af sådanne andre personoplysninger, vil du modtage separat information herom.

Fortrolighed

Dine personoplysninger vil blive behandlet som fortrolig information af dem som har adgang til behandling af oplysningerne, og oplysningerne vil kun blive behandlet i overensstemmelse med de(t) formål, der fremgår af denne privatlivspolitik.

Databehandlere

Gorrissen Federspiel kan benytte tredjeparts it-serviceleverandør, som vil have adgang til og kan behandle dine personoplysninger.

Videregivelse af oplysninger uden for EU/EEA

Gorrissen Federspiel vil videregive personoplysninger til vores it-serviceleverandører, klienter og/eller modparter, som er etableret uden for EU/EEA.

Niveauet for databeskyttelse, som på nuværende tidspunkt anvendes og håndhæves i lande uden for den Europæiske Union, svarer ikke som udgangspunkt til niveauet for databeskyttelse af personoplysninger, som er gældende inden for den Europæiske Union. Hvis sådanne tredjepartsserviceleverandører behandler dine personoplysninger uden for EU/EEA, vil denne videregivelse af personoplysninger derfor være omfattet af EU-Kommissionens standard kontraktbestemmelser. Du kan anmode om en kopi af den aftale, som omfatter videregivelsen af personoplysninger ved at sende en e-mail til privacy@gorrissenfederspiel.com.

Dine rettigheder

Ret til information

Du kan få yderligere information om de personoplysninger, som Gorrissen Federspiel opbevarer og behandler om dig, ved at sende en e-mail til privacy@gorrissenfederspiel.com med en sådan anmodning.

Ret til at gøre indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Gorrissen Federspiels behandling af dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse, send venligst en e-mail til privacy@gorrissenfederspiel.com med en sådan anmodning.

Ret til berigtigelse og begrænse behandlingen

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget, og du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du ønsker at få dine oplysninger berigtiget eller begrænse behandlingen af dine personoplysninger, send venligst en e-mail til privacy@gorrissenfederspiel.com med en sådan anmodning.

Ret til en kopi af dine personoplysninger

Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i en struktureret, almindeligt brugt og maskinlæseligt format ved at sende en e-mail til privacy@gorrissenfederspiel.com med en sådan anmodning. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver sendt direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.

Ret til at klage

Hvis du ønsker at klage over Gorrissen Federspiels behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

Kontaktoplysninger

Gorrissen Federspiels kontaktoplysninger er:

Gorrissen Federspiel
Axel Towers
Axeltorv 2
1609 København V
+45 33 41 41 41

contact@gorrissenfederspiel.com

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt