Søg Close search

HjemLovforslag om forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling er sendt i høring

Lovforslag om forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling er sendt i høring

31. august 2020

Denne nyhed blev oprindeligt publiceret den 16. juni 2020, men er blevet opdateret den 31. august 2020, da lovforslaget om at forhøje fradraget for udgifter til forskning og udvikling nu er sendt i høring. 

Et bredt flertal i Folketinget er den 15. juni 2020 blevet enige om, at forhøje fradraget for udgifter til forskning og udvikling til 130 pct. i perioden 2020-2021. Formålet er, at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning. Lovforslaget er nu sendt i høring.

Et bredt flertal af Folketingets partier er kommet til enighed om at forhøje fradraget for udgifter til forskning og udvikling til 130 pct. i perioden 2020-2021. Forhøjelsen af fradraget tilsigter at øge virksomhedernes incitament til at investere i forskning og udvikling til gavn for danske eksporterhverv.

Ved Aftale om Erhvervs- og iværksætterinitiativer fra den 12. november 2017 blev det besluttet gradvist at forhøje virksomhedernes fradrag for udgifter til forskning og udvikling fra 100 pct. til 110 pct. frem til 2026. Satserne var herefter som følger:

  • 101,5 pct. for indkomstårene 2018 og 2019
  • 103 pct. for indkomståret 2020
  • 105 pct. for indkomstårene 2021 og 2022
  • 108 pct. for indkomstårene 2023-2025
  • 110 pct. fra indkomståret 2026

Med den nye aftale fra den 15. juni 2020 forhøjes fradraget for udgifter til forskning og udvikling midlertidigt for perioden 2020-2021 til 130 pct. En enkelt koncern kan maksimalt få et merfradrag på 50 mio. kr. (i skatteværdien) som følge af forhøjelsen. Dette svarer til, at koncerner kan opnå et merfradrag på grundlag af udgifter op til 845 mio. kr. i indkomståret 2020 og 910 mio. kr. i indkomståret 2021. Afholdte udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed ud over det fastsatte loft, kan fradrages efter gældende regler med 103 pct. for indkomståret 2020 og 105 pct. for indkomståret 2021.

Lovforslaget tilsigter udelukkende at øge den sats de omhandlede udgifter kan fradrages med. Afgrænsningen af, hvad der udgør fradragsberettigede udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, må fortsat foretages på basis af hidtidig praksis.

Der skal konciperes en konkret model for loftet over fradrag.

Lovforslaget blev den 12. august 2020 sendt i høring. Høringsfristen udløber den 9. september 2020. Vi overvåger fortsat udviklingen på området.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt