Søg Close search

HjemUndgå skattemæssige faldgruber i Power Purchase Agreements

Undgå skattemæssige faldgruber i Power Purchase Agreements

16. juni 2023

Mange virksomheder overvejer at købe grøn strøm. I praksis sker dette ved indgåelse af en Power Purchase Agreement. Der er mange skattemæssige faldgruber ved indgåelse af Power Purchase Agreements, handel med oprindelsesgarantier samt grønne certifikater, og dette nyhedsbrev giver en introduktion til emnet.

Som en del af den grønne omstilling indgås et stigende antal Power Purchase Agreements (”PPA”), hvorved en strømproducent forpligter sig til at levere grøn strøm til en strømaftager. En PPA indgås ofte for en nærmere bestemt periode og med en fast pris, men derudover findes der uendelige måder at strukturere en PPA på.

Den skattemæssige behandling af en PPA vil afhænge af aftalens indhold, herunder aftalens handlede ydelse (grøn strøm), opfyldelsesform og afregning. Derudover kan aftalens parter også have betydning for den skattemæssige behandling.

Den skattemæssige behandling af den leverede grønne strøm afhænger af, hvordan levering af strømmen finder sted. Leveringen kan struktureres på flere måder eksempelvis ved faktisk levering, differenceafregning og/eller udstedelse af oprindelsesgarantier. Disse elementer kan have betydning for en parts skattemæssige position, som ultimativt kan påvirke partens likviditetsbehov. Dertil kommer, at bl.a. forhold omkring opfyldelsesform og afregning i kombination med PPAens løbetid kan påvirke parternes skattemæssige position og derved likviditetsbehov negativt.

Ud over indholdet af en PPA bør den enkelte part være opmærksom på selskabsstrukturen for VE-anlægget, der leverer den grønne strøm samt partens eget koncernforhold, idet strukturen kan påvirke partens skattemæssige position og derved likviditetsbehov negativt. Dette kan være særligt relevant, når PPA-parterne er koncernforbundne, og manglende iagttagelse heraf kan bevirke, at parterne i visse henseender begrænses skattemæssigt, eksempelvis for så vidt angår tabs –og/eller underskudsudnyttelse.

Vi anbefaler derfor, at den enkelte part afsøger sin skattemæssige position forud for indgåelse af en PPA, idet manglende rettidig omhu kan påvirke parternes likviditet negativt.

Såfremt du har spørgsmål til den skattemæssige behandling af en PPA, står vi til rådighed.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt