Søg Close search

HjemSkattemæssig behandling af udgifter ved nettilslutning

Skattemæssig behandling af udgifter ved nettilslutning

Nettilslutningsudgifter kan afskrives skattemæssigt efter særregel. Anvendelse af reglen sikrer mindst mulig belastning af en udviklers likviditetsbehov.
19. december 2023

Den 12. december 2023 indgik regeringen og udvalgte partier en aftale, som skal fremme opstilling af solceller og vindmøller på land. Siden den 1. januar 2023 har udviklere dog selv skullet afholde udgifter til nettilslutning, hvilket har bremset den grønne omstilling. Udviklerens etableringsomkostninger og finansielle behov er således steget, men der kan være hjælp at hente i skattelovgivningen.

Acceleration af den grønne omstilling og forhøjede tilslutningsudgifter

Regeringen og aftalepartier har netop indgået en aftale, som skal bidrage til opstilling af solceller og vindmøller på land. Der er således medvind for udviklerne, som ellers siden årsskiftet har oplevet en væsentlig stigning i etableringsomkostningerne.

Ved årsskiftet trådte reglerne om ophør af udligningsordningen i kraft, hvilket blandt andet betød, at en udvikler selv skal afholde udgifterne til nettilslutning. Reglerne har særligt påvirket udviklere af solceller og vindmøller på land, idet udviklernes etableringsomkostninger herved forhøjes. En opgørelse udarbejdet af Green Power Denmark fra den 28. november 2023 anslår, at etableringsomkostningerne ved installation af solceller og landvindmøller i visse områder er steget med henholdsvis 1.000.000 kr. og 1.150.000 kr. pr. installeret MW, hvor en del af stigningen hidrører fra udviklerens udgifter til nettilslutning.

Skattemæssig behandling af tilslutningsudgifter

Udover at påvirke udviklerens likviditetsbehov, påvirker de forhøjede etableringsomkostninger også udviklerens skattepligtige indkomst, idet etableringsomkostninger som hovedregel ikke må afskrives eller fradrages. Dette skyldes, at etableringsomkostninger ikke har den »fornødne« sammenhæng med udviklerens løbende indkomsterhvervelse, men i stedet relaterer sig til udviklerens formuegrundlag. Når udgiften ikke kan afskrives eller fradrages, belastes udviklerens skattepligtige indkomst og likviditetsbehov negativt.

Der findes imidlertid en særregel, hvorefter en afgift, som afholdes i anledning af en virksomheds tilslutning til offentligt eller privat ejede anlæg, som har erhvervsmæssig betydning for virksomheden, kan afskrives med indtil 20 pct. årligt.

Reglens anvendelsesområde er bredt, og ifølge praksis omfatter reglen eksempelvis udgifter afholdt ved tilslutning af en vindmølle til et elnet ejet af tredjemand, når vindmøllen anvendes til erhvervsmæssig produktion af elektricitet (modsat privat elforbrug), og tilslutningen til elnettet er nødvendig for den erhvervsmæssige produktion.

Ved korrekt anvendelse af reglen kan en udvikler således afskrive en nettilslutningsudgift i sin skattepligtige indkomst, hvorved udviklerens pengestrømme og likviditetsbehov varetages bedst muligt.

Vi har indgående kendskab til energi- og infrastrukturbranchen og yder specialiseret skatterådgivning til alle branchens aktører. Såfremt I har spørgsmål til den skattemæssige behandling af tilslutningsudgifter, står vi til rådighed.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt