Søg Close search

HjemGrundejerforeninger skal fra 2025 betale grundskyld af fællesarealer

Grundejerforeninger skal fra 2025 betale grundskyld af fællesarealer

26. februar 2024

Grundejerforeninger vil fra 2025 blive pålagt grundskyld for deres fællesarealer. Det står klart efter et offentliggjort svar fra skatteminister Jeppe Bruus til Folketingets Skatteudvalg. Dette udgør en ændring i forhold til hidtidig praksis, da fællesarealer hidtil er blevet vurderet til kr. 0. Konsekvensen af ændringen er, at grundejerforeningers udgifter, som medlemmerne betaler via medlemskontingent, vil stige.

Fra 2025 skal grundejerforeninger – i modsætning til hidtil – betale grundskyld af fællesarealer, som de ejer. Det har efter gældende praksis været sådan, at grundejerforeningers fællesarealer er blevet vurderet til kr. 0.

Denne praksis ændres generelt fra 2025, da grundejerforeningers fællesarealer med virkning fra 1. januar 2025 pålægges grundskyld som ubebyggede erhvervsgrunde til rekreative formål. Dette følger af et offentliggjort svar fra skatteminister Jeppe Bruus til Folketingets Skatteudvalg – se svaret her.

Den beskrevne praksisændring sker på baggrund af Skatteministeriets fortolkning af ændringen af ejendomsvurderingsloven, der blev vedtaget i 2021, og som blandt andet medførte, at bygningsvurderingerne for erhvervsejendomme m.v. blev afskaffet sådan, at der herefter alene foretages grundvurderinger af disse ejendomme.

Da der endnu ikke er eller har været udstedt endelige eller foreløbige vurderinger af grundejerforeningers fællesarealer, har det indtil nu været uafklaret, om den tidligere vurderingspraksis vil blive videreført med det nye ejendomsvurderingssystem.

Det står nu klart, at det ikke er tilfældet.

Konsekvenserne af grundskyld for fællesarealer

Fællesarealer, der ikke kan bebygges (dvs. fællesarealer uden byggeretter), og som ikke er registreret som vej i matriklen, kategoriseres fra 1. marts 2021 som rekreativt areal. Rekreative arealer vurderes til en tiendedel af grundværdien pr. kvadratmeter grundareal for et standardiseret enfamilieshus med samme beliggenhed som det pågældende fællesareal og en grund af standardstørrelse. Fællesarealer registreret som vej vil dog (fortsat) blive vurderet til kr. 0.

Konsekvensen af praksisændringen er, at grundejerforeningernes udgifter, som medlemmerne skal betale via medlemskontingent, vil stige. En vedvarende løbende udgift til grundskyld for fællesarealerne i en grundejerforening kan potentielt også have indvirkning på værdiansættelsen af ejendommene, der er medlemmer af grundejerforeningen.

Som følge af de lovfastsatte regler for indfasningen af de nye ejendomsvurderinger har praksisændringen som udgangspunkt først virkning fra 2025. Indtil der er sket fuld indfasning af de nye vurderinger, kan reglerne om stigningsbegrænsningerne for grundskyld desuden i visse tilfælde afdæmpe de potentielle økonomiske konsekvenser af, at fællesarealer ikke længere vil blive vurderet til kr. 0.

Såfremt fællesarealerne udgør en nyopstået ejendom, der ikke fandtes før den 1. oktober 2020 (fx som følge af udstykning), foreligger der ikke en vurdering efter det tidligere vurderingssystem, hvorfor fællesarealerne i dette tilfælde kan blive pålagt grundskyld med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2022, afhængigt af hvornår ejendommen med fællesarealerne er opstået.

Med skatteministerens svar er der nu kommet en afklaring af, hvordan skattemyndighederne i henhold til det nye vurderingssystem vil vurdere grundejerforeningers fællesarealer, hvilket indtil nu har været uafklaret.

Når de nye vurderinger er fuldt indfaset, vil dette formentlig kunne medføre et betydeligt skatteprovenu for kommunerne, uagtet at de øgede, årlige omkostninger for den enkelte grundejer i mange tilfælde nok vil være relativt begrænsede. For en investor, der ejer mange eller alle grunde i en grundejerforening, vil det dog kunne få ikke-uvæsentlig økonomisk betydning, at der i fremtiden skal betales grundskyld af fællesarealer.

Vi står til rådighed for en drøftelse af reglerne og de mulige konsekvenser heraf samt vores overvejelser om strukturering af udstykninger og grundejerforeninger.

 

I en tidligere version af dette nyhedsbrev var det anført, at grundejerforeningers fællesarealer, der ikke kan bebygges, blev vurderet som rekreative arealer pr. 1. januar 2025, hvilket er opdateret, da det som udgangspunkt sker pr. 1. marts 2021. Grundskyld pålægges dog som udgangspunkt først pr. 1. januar 2025. Nyhedsbrevet er endvidere opdateret med en yderligere beskrivelse af beskatningen af fællesarealer, der udgør nyopståede ejendomme.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt