Søg Close search

HjemFrist for anmodning om genoptagelse af gældende ejendomsvurderinger udløber den 31. oktober 2020

Frist for anmodning om genoptagelse af gældende ejendomsvurderinger udløber den 31. oktober 2020

20. oktober 2020

Den ordinære frist for at søge om genoptagelse af ejendomsvurderinger efter det gamle system afskæres fra den 1. november 2020. Såfremt anmodningen om genoptagelse ikke er indgivet senest den 31. oktober 2020, fortabes retten til at søge om ordinær genoptagelse, uagtet at den ordinære frist i princippet endnu ikke er overskredet. En ejendomsvurdering, der er for højt vurderet, kan have haft en stor skattemæssig betydning, idet der kan være betalt for meget i ejendomsværdiskat eller dækningsafgift.

En forkert ejendomsvurdering kan have stor indflydelse på skattebetalingen. Eksempelvis udregnes dækningsafgiftens størrelse på erhvervsejendomme på baggrund af forskellen mellem ejendomsværdien og grundværdien. En for høj ejendomsvurdering vil derfor bevirke, at der er betalt for meget i dækningsafgift. Det kan derfor godt betale sig at undersøge, hvorvidt ens ejendomsværdi er vurderet korrekt.

Afskæringen af genoptagelsesmuligheden er begrundet i, at man fra myndighedernes side ønsker at hindre, at skattemyndighederne ”tilsandes” af klager over de nuværende ejendomsvurderinger samtidig med, at skattemyndighederne skal tage det nye ejendomsvurderingssystem i brug.

For at kunne søge om genoptagelse skal den ordinære frist være overholdt, dvs. vurderingen skal senest være foretaget i 2017. Dette medfører som udgangspunkt, at anmodningen om genoptagelse senest skal ske den 1. maj 2021. De nye regler om afskæring af genoptagelse medfører dog, at anmodningen om genoptagelse af vurderinger foretaget i 2017 eller følgende vurderingsår senest skal været indgivet den 31. oktober 2020, også selvom den ordinære frist for genoptagelse endnu ikke er udløbet.

Typetilfælde, hvor der for eksempel kan være grundlag for at søge om genoptagelse:

Manglende, forkerte eller ændrede faktiske oplysninger

Manglende, forkerte eller ændrede faktiske oplysninger om ejendommen kan medføre, at vurderingen er forkert. En sammeligning af ens egen ejendomsvurdering med lignende ejendomme i samme område kan give en indikation af, om ens egen ejendom er vurderet korrekt. Såfremt de øvrige ejendomme i området er vurderet væsentlig lavere, kan dette indikere, at ens egen ejendom er vurderet for højt.

Ejendomsvurderinger kan søges frem via: http://www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering

Forkert benyttelseskode

En forkert registrering af benyttelses-/anvendelseskoden kan have en indflydelse på beskatningen af ejendommen. Eksempelvis kan en ejendom fejlagtigt være registreret til beboelse (benyttelseskode 01), hvor den i stedet skulle være registreret til beboelse og forretning (benyttelseskode 02). Et andet eksempel kan være, at en parkeringskælder/et parkeringsanlæg ikke er registret med den korrekte benyttelseskode, men måske i stedet er registreret som bygninger til detailhandel.

Forkert ejerboligfordeling

Dette kan eksempelvis være, at ejerboligfordelingerne er værdiansat forkert eller at fordelingen mellem to ejerboliger med samme ejer mangler.

Forkerte planoplysninger

Såfremt eventuelle begrænsninger fra lokalplaner og lign. ikke er medtaget i vurderingen, kan dette have en indflydelse på ejendomsvurderingen. Dette skyldes, at der i høj grad tages hensyn til planforhold i vurderingen, da disse opstiller rammerne og begræsningerne for anvendelsen og udnyttelsen af en fast ejendom.

Såfremt du eller din virksomhed har brug for hjælp eller har spørgsmål i forbindelse jeres ejendomsvurdering(er), står vi naturligvis til rådighed.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt