Søg Close search

HjemRådgivningMarkedsføringsretGod markedsføringsskik

God markedsføringsskik

Den danske markedsføringslov sætter rammerne for, hvordan virksomheder på lovlig vis kan annoncere for deres produkter. Foruden at overholde de specifikke krav i markedsføringsloven skal danske virksomheder også leve op til ‘god markedsføringsskik’ og ‘god erhvervsskik’. God markedsføringsskik og god erhvervsskik betyder, at markedsføringen ikke må være hverken vildledende eller urigtig. Det kan dog være en svær balancegang at leve op til dette.

Hos Gorrissen Federspiel har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at leve op til de nyeste regler inden for god markedsføringsskik. Nedenfor kan du læse meget mere om reglerne på området samt nogle af de seneste problemstillinger, som vi har rådgivet om.

Definitionen på god markedsføringsskik og god erhvervsskik

God markedsføringsskik udspringer af markedsføringslovens § 3, der er markedsføringslovens generalklausul. En generalklausul kan have to formål: Den kan enten fastsætte en generel retsstilling, som gælder for alle tilfælde, der ikke er dækket af specifikke bestemmelser i en lov, eller den kan give en generel beføjelse til at foretage noget, som ikke er omfattet af specifikke bestemmelser.

En generalklausul sikrer, at der ikke opstår situationer, der ikke er omfattet af loven, fordi der ikke er retspraksis på området.

I generalklausulen står der, at ”Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser.”

God erhvervsskik er omtalt i § 4, og god erhvervsskik dækker i vid udstrækning over det samme som god markedsføringsskik.

Helt generelt siger begge bestemmelser, at danske virksomheder er forpligtede til at ‘opføre sig ordentligt’ over for forbrugerne, når de markedsfører deres produkter og ydelser.

Udvalgte eksempler på god markedsføringsskik

God markedsføringsskik dækker over flere forskellige elementer, der relaterer sig til virksomheders markedsføring. Konkret betyder det at leve op til god markedsføringsskik følgende:

 1. Du er ansvarlig for at give korrekte og informative oplysninger om en vare eller en ydelse til dine kunder.
  Eksempel: Du må ikke vildlede dine kunder om, hvad dit produkt kan eller skal bruges til, eller hvilke materialer der indgår i dem.
 1. Det er vigtigt at oplyse den samlede pris for dine varer eller ydelser for at undgå forvirring og vildledning.
  Eksempel: Alle priser, både variable og faste og eventuelt samlede priser over en fastsat periode, skal fremgå tydeligt.
 1. Det er ikke tilladt at markedsføre på en vildledende, aggressiv eller utilbørlig måde, da det kan skade forbrugerne og dit omdømme.
  Eksempel: Du må ikke true kunder, udnytte særlige omstændigheder eller gøre det unødigt svært at opsige et samarbejde og vælge en anden udbyder af en ydelse eller et produkt.
 1. Det er kun tilladt at sende tilbudsmails til forbrugere, der har accepteret at modtage dem.
  Eksempel: Du må ikke kontakte virksomheder eller privatpersoner via e-mailadresser, der er indsamlet uden at opfylde reglerne herfor.
 1. Hvis der foretages ændringer i gebyrer eller tilføjes nye gebyrer til en eksisterende aftale, skal du give et rimeligt varsel til dine kunder.
  Eksempel: En bank kan ikke hæve renterne på sine lån fra den ene dag til den anden. Kunderne får derfor ofte et varsel på 2-3 måneder, så de har tid til overveje, om de ønsker at fortsætte eller opsige aftalen.
 1. For at undgå forvirring og misforståelser er det vigtigt at reklamere på en måde, der klart indikerer, at det er reklame.
  Eksempel: Advertorials, der publiceres i danske medier og på danske hjemmesider generelt, skal tydeligt vise på skrift, med billeder eller på anden vis, at der er tale om sponsoreret indhold.

Fortolkning og brud på god markedsføringsskik

Det er Forbrugerombudsmandens opgave at føre tilsyn med, om danske virksomheder og privatpersoner overholder bestemmelserne i markedsføringsloven. Det er domstolene, der har til opgave at fortolke og håndhæve bestemmelsen om god markedsføringsskik. Fortolkningen af denne bestemmelse er således ikke statisk og udvikler sig hele tiden for at tilpasse sig nye teknologier, nye markeder og samfundet som helhed.

En overtrædelse af bestemmelsen om god markedsføringsskik eller god erhvervsskik kan medføre et påbud.

Et påbud kan betragtes som et juridisk gult kort i forhold til virksomhedens markedsføring. Hvis den pågældende virksomhed efterfølgende ikke overholder påbuddet, kan den blive pålagt en bøde.

Reelle brud på markedsføringsloven straffes oftest med bøde, herunder med udgangspunkt i virksomhedens omsætning.

Vores markedsføringsretlige team

Hos Gorrissen Federspiel har vi etableret en gruppe, der har specialiseret sig i markedsføringsret, og som er forankret i vores viden om og erfaring inden for alle dele af markedsføringsretten.

Vores dedikerede team beskæftiger sig med alle aspekter af markedsførings- og forbrugerretten og består af højtkvalificerede advokater med stor erfaring på området.

I vores team indgår blandt andet den tidligere forbrugerombudsmand og generaladvokat ved EU-Domstolen Henrik Saugmandsgaard Øe, hvilket giver os en unik indsigt i såvel myndighedernes håndtering af markedsføringsretlige problemstillinger som den bagvedliggende EU-retlige regulering.

Vores specialiserede viden kombineret med vores indsigt i de aktuelle udfordringer, der påvirker virksomheders valg af markedsføringsstrategi, danner baggrund for vores rådgivning inden for markedsførings- og forbrugerretten.

Vi bistår både danske og udenlandske virksomheder med specialiseret rådgivning og forberedelse af retssager inden for en lang række områder, herunder:

 • Tvister og krænkelser, særligt i sager om sammenlignende og vildledende reklamer og produktefterligninger.
 • Grøn markedsføring, særligt i sager om greenwashing, og spørgsmål om vildledende/ikke-vildledende grøn markedsføring i relation til dokumentationskrav.
 • Prismarkedsføring, særligt i sager om lovligheden af tilbudskampagner.
 • E-handel, særligt i sager om krav til udformning af hjemmesider, webbetalinger, markedsføring via e-mails og overholdelse af spam- og samtykkeregler.
 • Clearing af markedsføringskampagner og reklamer, både on- og offline.
 • Generel forbrugerret.
 • Forhandlinger med diverse myndigheder, herunder f.eks. indhentelse af forhåndsbeskeder fra myndigheder.
 • Udarbejdelse og implementering af complianceprogrammer til overholdelse af markedsføringsretlige bestemmelser og databeskyttelse, herunder rådgivning i relation til kundeklubber, hjemmesider og apps.

Få hjælp af vores jurister

Uanset hvilken udfordring du og din virksomhed står overfor, så er vi klar til at hjælpe. Hos Gorrissen Federspiel yder vi juridisk rådgivning, der er forankret i en solid kommerciel forståelse. På den måde kan vi varetage din virksomheds interesser på bedste vis. Vi sætter os således grundigt ind i din forretning, dens ydelser, produkter og de udfordringer, som I står overfor.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt