Søg Close search

HjemØkonomisk støtte på vej til dansk kulturliv og danske medier

Økonomisk støtte på vej til dansk kulturliv og danske medier

2. oktober 2020

Der er hjælp på vej til det hårdtprøvede danske kulturliv. Regeringens hjælpepakke på 300 mio. kr. til kulturaktiviteter åbnede for ansøgninger den 30. september 2020. Formålet med hjælpepakken er at understøtte nye og allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter, der er afholdt eller afholdes i perioden mellem 1. september og 31. oktober 2020. Medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte og har haft nedgang i annonceindtægter, kan også se frem til en økonomisk håndsrækning, når anden ansøgningsrunde i mediehjælpepakken åbner fra 5. oktober 2020.

Kulturaktører kan nu søge midler fra pulje målrettet kulturaktiviteter

Den 28. august 2020 vedtog et bredt politisk flertal[1] en aftale om en pulje på 300 mio. kr. til støtte af kulturaktiviteter under corona-krisen. Formålet med puljen er at facilitere et øget udbud af kulturprodukter, der overholder de gældende restriktioner og retningslinjer for bekæmpelse af COVID-19.

Puljen kan søges af kulturaktører, der vil afholde nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter i perioden fra den 1. september til den 31. oktober 2020.

Der kan søges støtte på op til 65% af kulturaktivitetens udgifter – dog maksimum 1,5 mio. kr. pr. aktivitet. Der kan søges støtte til enkeltstående kulturaktiviteter (fx en koncert), men også til gentagende kulturaktiviteter (fx en serie af teaterforestillinger) eller til et forløb af beslægtede kulturaktiviteter (fx en koncertrække med varierende programmer).

Tilskuddet ydes efter budget for kulturaktiviteten. Omkostninger, der er dækket af andre kompensationsordninger, må ikke indgå i budgettet. Efter aktivitetens afvikling skal der aflægges et regnskab, og er der genereret et eventuelt overskud skal dette tilbagebetales (dog maksimeret til tilskuddets størrelse). Samme kulturaktør kan maksimalt opnå 6 mio. kr. i tilskud fra puljen frem til 31. oktober 2020, men hvis særlige hensyn taler for det, kan der dispenseres fra dette krav.

Omfattede kulturaktører er bl.a. virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, der har som primært formål at gennemføre publikumsrettede aktiviteter inden for kultur (bl.a. teatre, spillesteder, koncerthuse, museer, comedy clubs og biografer). Det er en betingelse for at kunne få støtte, at aktøren er CVR-registreret før 1. juni 2020, og at aktøren har en årlig omsætning på mindst 1 mio. kr.

Der er nyligt åbnet for ansøgninger til kulturaktivitetspuljen, og der søges via Kulturstyrelsens hjemmeside: www.slks.dk/covid-19/.

Både direkte og indirekte omkostninger, knyttet til kulturaktiviteten, vil kunne søges dækket af puljen. Direkte omkostninger omfatter de udgifter, der er nødvendige for at afholde aktiviteten, såsom udgifter til underleverandører (bl.a. udøvende kunstnere, personale til afvikling), rettighedsbetaling, leje af materiel (bl.a. lyd, lys, scene) samt markedsføring m.v. Indirekte omkostninger skal være ”knyttet til kulturaktiviteten” der søges gennemført, og er omkostninger, der ikke kan isoleres til den specifikke aktivitet, men som alligevel er nødvendige for afholdelsen af aktiviteten. Tilladte indirekte omkostninger er dermed blandt andet en forholdsmæssig andel af løn til ansatte og faste omkostninger (fx husleje, el og løbende rengøring).

Kulturaktører vil fortsat have mulighed for at søge kompensationsordningen for større arrangementer. Den samme aktivitet kan dog ikke opnå dækning fra både aktivitetspuljen og arrangementskompensationsordningen.

I oktober 2020 gøres der fra politisk hånd status på trækkes af midlerne i aktivitetspuljen. Tiden vil vise, om ansøgningsfristen forlænges.

Der åbnes nu for anden runde af hjælpepakken til danske medier

Folketinget afsatte den 31. marts 2020 ved en politisk aftale 235 mio. kr. til kompensation for tabte annonceindtægter hos danske medier. Anden runde af denne mediehjælpepakke åbner den 5. oktober 2020, og det er nu medier, der modtager redaktionel produktionsstøtte, der kan søge støtte.

Andre medier, der ikke modtager produktionsstøtte, kunne søge om kompensation med deadline i juni. Her sendte 223 medier en ansøgning om kompensation. Indholdet af mediehjælpepakken herunder støttekriterierne er nærmere beskrevet i vores nyhedsbrev fra tidligere i år.

Anden ansøgningsrunde åbner den 5. oktober, og der er ansøgningsfrist den 2. november 2020 kl. 12.00. Ansøgning sker via Kulturstyrelsens hjemmeside på: www.slks.dk/covid-19/.

Vi står til rådighed

Vores Media & Entertainment team hos Gorrissen Federspiel står til rådighed for ethvert spørgsmål relateret til ansøgninger eller støttekriterier i forbindelse med såvel aktivitetspuljen som anden runde af mediehjælpepakken.

[1] Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt