Søg Close search

HjemÆndrede rekonstruktionsregler vedtaget

Ændrede rekonstruktionsregler vedtaget

Den 23. marts 2021 har Folketinget vedtaget en række ændringer af rekonstruktionsreglerne. Formålet med ændringerne af reglerne er i anledning af covid-19 at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs, samtidig med at fordringshavernes retsstilling beskyttes.
26. marts 2021

Baseret på en udtalelse fra Konkursrådet fra 2020 har Folketinget den 23. marts 2021 vedtaget en række ændringer af reglerne om rekonstruktion i konkursloven. Som følge covid-19 har der været et ønske om at forbedre de lovgivningsmæssige rammer for rekonstruktion af virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder. Ændringerne af rekonstruktionsreglerne omfatter dog også virksomheder, der er kommet i økonomiske vanskeligheder af andre grunde end covid-19, og de nye regler vil også gælde efter covid-19.

Reglerne om rekonstruktion er overordnet set blevet ændret på følgende punkter:

  • Mødet til afstemning om rekonstruktionsplanen, der skal afholdes senest fire uger efter indledningen af rekonstruktionen, kan – uden begrundelse – begæres udsat af rekonstruktøren med op til fire uger, således at den senest skal afholdes otte uger efter indledning af rekonstruktionen.
  • Virksomheden bliver ikke automatisk taget under konkursbehandling, såfremt rekonstruktionen bringes til ophør, inden der er vedtaget en rekonstruktionsplan – herved kan rekonstruktionen komme til at fungere som en ”time-out” på fire til otte uger.
  • Det er ikke længere et krav, at der i forbindelse med rekonstruktionens indledning stilles sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling – det er herefter statskassen, der vil komme til at stille sikkerhed for omkostningerne forbundet med konkursbehandlingen, såfremt rekonstruktionen mislykkes efter at rekonstruktionsplanen er vedtaget.
  • I forbindelse med indledningen af rekonstruktionen er det ikke længere et krav, at der udpeges en regnskabskyndig tillidsmand – rekonstruktøren, virksomheden eller kreditorerne kan dog på mødet, hvor der afstemmes om rekonstruktionsplanen, anmode skifteretten om, at der beskikkes en regnskabskyndig tillidsmand.
  • Det bliver muligt at foretage en såkaldt ”fast-track”-virksomhedsoverdragelse, hvorefter virksomhedsoverdragelsen ikke behøver at være vedtaget i en rekonstruktionsplan og -forslag. Denne mulighed kan anvendes, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt for at bevare værdien af virksomheden, men er dog kun en mulighed, indtil der er vedtaget en rekonstruktionsplan.
  • Lønmodtagere, der er blevet opsagt og fritstillet enten før eller under rekonstruktionen, kan ved indledning af rekonstruktionsbehandlingen få udbetalt restancer fra Lønmodtagernes Garantifond. Således er selve rekonstruktions-behandlingen nu gjort til udbetalingsgrund i forhold til Lønmodtagernes Garantifond, hvor det før alene var en konkursbehandling (bemærk, at disse ændringer endnu ikke er trådt i kraft, men forventes at gøre det snarest).
  • En køber af en virksomhed under rekonstruktion hæfter alene for lønmodtager-forpligtelser, der relaterer sig til tiden efter rekonstruktionens indledning (bemærk, at disse ændringer endnu ikke er trådt i kraft, men forventes at gøre det snarest).

Det vedtagen lovforslag (L65) kan læses her. 

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt