Søg Close search

HjemCOVID-19: Endnu en hjælpepakke på vej til danske medier

COVID-19: Endnu en hjælpepakke på vej til danske medier

2. april 2020

Der blev i tirsdags vedtaget en særlig hjælpepakke til de danske medier. Pga. bred politisk utilfredshed med, at den første hjælpepakke ikke var tilstrækkelig, blev der imidlertid allerede i går, torsdag d 1. april, vedtaget endnu en hjælpepakke. I erkendelse af, at det væsentligste problem for mediebranchen i den aktuelle krise er et betydeligt tab af annonceindtægter, indebærer den nye hjælpepakke, at medierne midlertidigt kan få kompensation for en del af deres annonceindtægtstab. Hjælpepakken gælder for alle medieformer, hvad enten det er dagblade, ugeaviser, magasiner, ugeblade, radio eller digitale medier. Det er dog et krav, at mediet er omfattet af Pressenævnets kompetence. Hjælpepakken vurderes at have en værdi af ca. 180 mio. kr.

Det fremgår af den politiske aftale om hjælpepakken, som Kulturministeriet har offentliggjort, at den nye ordning, der som nævnt gælder for medier omfattet af Pressenævnets kompetence, kompenserer medierne for tabte annonceindtægter i en midlertidig periode fra 9. marts til og med 8. juni 2020.

Kompensationen sker med forskellige satser afhængig af nedgangen i annonceindtægter. Hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 30-50 pct., kompenseres med 60 pct. heraf. Hvis nedgangen i annonceindtægter har været på 50-100 pct., kompenseres med 80 pct. heraf.

Beregningen af tabet i annonceindtægter sker på baggrund af en sammenligning med det enkelte medies gennemsnitlige annonceindtægter i hele 2019.

Tidspunktet for, hvornår der kan ansøges om kompensation, afhænger af, om der er tale om et medie, der modtager mediestøtte i 2020 og således får glæde af det fremrykkede udbetalingstidspunkt for denne støtte, der følger af den første mediehjælpepakke. I så fald kan mediet først pr. 1. oktober 2020 ansøge om kompensation for tabte annonceindtægter i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020.

Medier, der ikke modtager mediestøtte, kan derimod allerede nu ansøge om kompensation for realiserede og forventede tabte annonceindtægter i perioden. Midler fra ordningen til denne gruppe udbetales som et aconto beløb, der efter 8. juni 2020 vil blive efterreguleret i henhold til det faktiske tab i annonceindtægter.

Det forventes, at de statslige udgifter til ordningen vil beløbe sig til samlet set ca. 180 mio. kr. i 2020.

Medier omfattet af den nye hjælpepakke kan ifølge den politiske aftale ikke samtidig gøre brug af de øvrige hjælpepakker, der er vedtaget som følge af COVID-19. Dette må dog antages ikke at gælde den første mediehjælpepakke, der som indledningsvis nævnt blev vedtaget tidligere på ugen.

Ifølge den første mediehjælpepakke styrkes alle mediestøttemodtageres likviditet ved, at hele mediestøtten for 2020, ca. 368 mio. kr., udbetales hurtigst muligt i én samlet rate frem for over tre rater i løbet af 2020. Her er der altså ikke tale om, at mediebranchen tilføres ”nye” penge, men blot en fremrykning af udbetalingen af hele mediestøtten for 2020.

Samtidig dispenseres der for, at ikkekommercielle lokale tv-stationer, der modtager tilskud, hver uge som minimum skal udsende mindst to timers egenproduceret førstegangsudsendt programindhold. Der dispenseres også for, at ikkekommercielle lokale radiostationer skal udøve selvstændig programvirksomhed i form af 15 sendetimer pr. uge for at modtage det maksimale tilskud.

Politisk set er der med vedtagelsen af de to hjælpepakker inden for få dage således lyttet til den seneste tids massive kritik og udmeldinger fra mediebranchen om de helt særlige udfordringer, som danske medier står overfor i denne tid, herunder blandt andet med betydelige tab af annonceindtægter.

Når der er nyt om processen, herunder vedrørende den mere praktiske brug af de to mediehjælpepakker, bistår vi naturligvis med råd og vejledning om de nye tiltag.

Læs nyheden: COVID-19: To nye hjælpepakker på vej til danske medier 

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt