Søg Close search

HjemNy forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i 2021

Ny forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen i 2021

Nyt lovforslag giver Erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om forlængelse af fristen for indsendelse af årsrapporter i 2021.
19. april 2021

Den 16. april 2021 har Erhvervsstyrelsen sendt forslag til en ny hastelov i høring, der giver Erhvervsministeren hjemmel til at fastsætte regler om forlængelse af årsregnskabslovens frister for indsendelse af årsrapporter og fravigelse af visse vedtægtsbestemmelser i den forbindelse.

Konkret vil forslaget indebære, at der ved bekendtgørelse kan fastsættes fristforlængelser for:

  1. virksomheder omfattet af regnskabsklasse B og C med regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. december 2020 til den 30. juni 2021,
  2. virksomheder omfattet af regnskabsklasse D med regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. januar 2021 til den 31. juli 2021, og
  3. filialer af udenlandske virksomheder med regnskabsår, der afsluttes i perioden den 31. december 2020 til den 30. juni 2021.

Det er ikke i høringsforslaget fastsat, hvor lang en sådan fristforlængelse kan være. Af forslagets bemærkninger fremgår, at organisationer har opfordret til en generel fristforlængelse på 1 måned, med mulighed for at visse virksomheder på grund af helt særlige forhold relateret til COVID-19 skal kunne få op til 3 måneders fristforlængelse.

Efter gældende regler skal årsrapporten indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning for ikke-noterede selskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder og senest 4 måneder efter for noterede selskaber. For virksomheder (B og C) med kalenderåret som regnskabsår vil lovforslaget betyde, at fristen for indsendelse af årsrapporten rykkes fra den 31. maj 2021 til den 30. juni 2021 med mulighed for dispensation til den 31. august 2021.

Det er en forudsætning, at det må anses for umuligt eller uforholdsmæssig vanskeligt at overholde indsendelsesfristen som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19.

Fristforlængelsen vil gælde uanset en eventuel vedtægtsbestemmelse om kortere frister for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen eller indkaldelse/afholdelse af generalforsamling.

Forslaget vil især få betydning for de virksomheder og foreninger, der endnu ikke har haft mulighed for at afholde generalforsamling i 2021 som følge af det fortsat aktuelle COVID-19-forsamlingsforbud. Og særligt for de virksomheder og foreninger, som ikke er omfattet af bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der giver hjemmel til afholdelse af fuldstændig og delvis elektronisk generalforsamling uanset modsatrettede vedtægtsbestemmelser, eller hvor det ikke er muligt at møde ved fuldmagt.

Høringsforslaget svarer indholdsmæssigt til den hastelovgivning, der gjaldt i 2020, hvorefter fristen for indsendelse af årsrapporter generelt var forlænget med 3 måneder.

Lovforslaget som sendt i høring kan læses her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt