Søg Close search

HjemØget adgang til sygedagpengerefusion

Øget adgang til sygedagpengerefusion

20. maj 2020

Personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark, hvis det er for risikofyldt at møde på arbejde. Disse personer er sikret forsørgelse ved løn eller sygedagpenge frem til den 31. august 2020. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

Udvidet adgang til sygedagpenge

Der er i dag, den 20. maj 2020, vedtaget supplerende bestemmelse i sygedagpengeloven, som betyder, at  personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende skal sikres ret til sygedagpenge, hvis de efter aftale med arbejdsgiver bliver hjemme fra arbejdet under genåbningen af Danmark, hvis det anses for at være risikofyldt at møde på arbejde.

De nye regler omfatter personer i den særlige risikogruppe eller pårørende til personer i den særlige risikogruppe, for hvem det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, og hvor hjemmearbejde ikke er muligt. Det vil være medarbejdere, der fritages for arbejdsforpligtigelse.

Ifølge Sundhedsstyrelsen omfatter den særlige risikogruppe personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det drejer sig bl.a. om høj alder, overvægt, nedsat immunforsvar og sygedomme som hjertekarsygdomme, lungesygdomme, kræftsygdomme, nyresygdomme, diabetes, mavetarm- eller leversygdom, neurologisk sygdom og reumatologisk sygdom.

For at være omfattet af ordningen skal medarbejderen opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra kommunen (dog med undtagelse af kravet om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom).

Det er en betingelse for ret til sygedagpenge, at medarbejderen kan dokumentere at denne (eller dennes pårørende) efter en konkret og individuel, lægelig vurdering er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Herudover er det en betingelse, at arbejdsgiver erklærer, at det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet ikke er risikofyldt, samt at medarbejderen fritages helt fra sin arbejdsforpligtelse.

Refusion til arbejdsgiver

Private og offentlige arbejdsgivere, som udbetaler løn til en medarbejder, der har ret til sygedagpenge efter de nye regler, gives midlertidig ret til sygedagpengerefusion allerede fra første fraværsdag for medarbejdere i den særlige risikogruppe og/eller medarbejdere som er pårørende til personer i den særlige risikogruppe.

Sygedagpengerefusionen til arbejdsgiveren svarer til de sygedagpenge, som medarbejderen ville have været berettiget til ved sygemelding.

Sygedagpengesatsen for 2020 udgør højst 4.405 kr. pr. uge.

Vær varsom med opsigelser

Sundhedsstyrelsens definition af den særlige risikogruppe i forbindelse med COVID-19 medfører, at personer i risikogruppen kan siges aktuelt at have en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.

Det er også en del af kriteriet for at være omfattet af handicapbegrebet, som det kendes fra forskelsbehandlingsloven, og denne begrænsning er defineret og anerkendt af sundhedsmyndighederne. Definitionen af handicapbegrebet indebærer også, at funktionsnedsættelsen skal være af lang varighed. Det vil ikke nødvendigvis være tilfældet for den særlige risikogruppe i forbindelse med COVID-19, men det vil forekomme i en række tilfælde. Med andre ord, medarbejdere i den særlige risikogruppe vil ofte være handicappede.

Arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle lønmodtagere ved afskedigelse på grund af bl.a. handicap. Det er derfor vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på, hvorvidt en medarbejder i den særlige risikogruppe nyder særlig beskyttelse som handicappet.

Gorrissen Federspiel anbefaler, at man som arbejdsgiver er varsom med at opsige en medarbejder, der er i den særlige risikogruppe (eller er forælder til en i den særlige risikogruppe) på grund af længerevarende fravær, da medarbejderen potentielt vil nyde særlig beskyttelse under forskelsbehandlingsloven.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt