Søg Close search

HjemNy politisk aftale skal styrke kultur, idræt og foreningsliv

Ny politisk aftale skal styrke kultur, idræt og foreningsliv

5. november 2020

Anden bølge af corona er kommet til Danmark, og regeringen har derfor pr. 26. oktober 2020 nedsat forsamlingsforbuddet til 10 personer og skærpet øvrige restriktioner. Dette medfører selvsagt nye økonomiske udfordringer for det i forvejen hårdt prøvede kultur- og idrætsliv. I et forsøg på afhjælpning blev en politisk aftale indgået den 27. oktober 2020 om udvidelse af hjælpepakker for det danske kultur-, idræts og foreningsliv. Med aftalen forlænges en række kompensationsordninger og hjælpepakker, og der etableres nye tiltag i form af (i) et ”genstartsteam”, (ii) en ”biografpulje”, (iii) arbejdslegater til kunstnere og (iv) en kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Nye politiske initiativer

Den 27. oktober vedtog et bredt politisk flertal[1] en aftale med det formål at støtte det danske kultur-, idræts- og foreningsliv i lyset af de atter skærpede corona-restriktioner.

Den politiske aftale kombinerer en forlængelse af eksisterende kompensationsordninger med en række nye tiltag. Blandt de nye tiltag er oprettelse af (i) et ”genstartsteam”, (ii) en ”biografpulje”, (iii) et arbejdslegat til professionelle kunstnere og (iv) en kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

(i) – Genstartsteam for kultur- og idrætslivet

Der nedsættes et såkaldt ”genstartsteam” for kultur- og idrætsliv, med ambition om at der inden for disse områder udvikles og afprøves nye formater og initiativer, der kan bane vejen for, at kultur- og idrætslivet kan udøves på trods af de til enhver tid gældende corona-restriktioner.

Der afsættes 50 mio. kr. til genstartsteamet. Kommissoriet for det arbejde, der skal udføres, er endnu ikke fastsat.

(ii) – Biografpulje

Der afsættes desuden 15 mio. kr. til støtte af aktiviteter på biografområdet. Kriterierne herfor er ikke fastsatte endnu, dog ligger det fast, at biografer ikke vil kunne søge støtte til samme aktivitet i både aktivitetspuljen og biografpuljen.

(iii) – arbejdslegat til professionelle kunstnere

Der oprettes et arbejdslegat under Statens Kunstfond på 25 mio. kr. målrettet professionelle kunstnere, der er økonomisk udfordrede på grund af corona-situationen, fordi de ikke har kunnet opnå støtte blandt de generelle hjælpepakker i 2020.

Legaterne udmøntes i første halvdel af 2021, og Statens Kunstfond fastsætter de nærmere kriterier for legaterne.

(iv) – Kompensationsordning til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet

Der afsættes 60 mio. kr. til en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som indskrænkningen af forsamlingsforbuddet til 10 personer pådrager aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet.

Et studie fra Leipzig viser, at større arrangementer kan afvikles forsvarligt

Af interesse for det førnævnte genstartteam – og for kulturlivet generelt – kan det måske have interesse, at et hold af tyske forskere for nyligt offentliggjorte en undersøgelse af en musikkoncert i Leipzig. Koncerten blev afholdt for knap 2.000 mennesker i en arena, hvor der normalt er kapacitet til 12.000 mennesker. Alle tilskuere havde forinden fremvist en negativ coronatest. Forskere overvågede koncerten og har nu fremlagt deres resultater.

Forskerne bag studiet konkluderede, at det er muligt at gennemføre visse større arrangementer selv under en pandemi, hvis udbyderen har tilstrækkelig fokus på at sikre afstand mellem mennesker, og særligt blev det konkluderet, at god udluftning mindsker risikoen for coronasmitte betragteligt.

Forlængelse og udvidelse af eksisterende kompensationspakker

En række kompensations- og garantiordninger forlænges til og med den 31. januar 2021. Dette gælder bl.a.:

  • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger
  • Kompensationsordningen for arrangører
  • Kunststøtteordningen
  • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.
  • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed
  • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.
  • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.

Desuden udvides adgangen til de eksisterende kompensationsordninger, således at også de dele af kultur- og idrætslivet, der rammes af forsamlingsforbuddet på 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

Aktivitetspuljen til støtte af målrettede kulturaktiviteter videreføres også og tilføres yderligere midler. Ikke anvendte midler overføres efter 31. oktober 2020, og desuden afsættes 300 mio. kr. frem til 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes. Aktivitetspuljen er nærmere beskrevet i vores tidligere nyhedsbrev.

Vi står til rådighed

Vores Media & Entertainment team hos Gorrissen Federspiel står til rådighed for ethvert spørgsmål relateret til ansøgninger eller støttekriterier som virksomheder, kultur- og idrætsinstitutioner m.v. måtte have.

 

[1] Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt