Søg Close search

HjemCOVID-19: Nyt forslag om lempelse vedrørende indtræden af skattepligt

COVID-19: Nyt forslag om lempelse vedrørende indtræden af skattepligt

4. juni 2020

Skatteministeren fremlægger forslag, som skal afbøde de negative skattemæssige konsekvenser af utilsigtede, længerevarende ophold i Danmark som følge af COVID-19. Forslaget indebærer lempelse af de almindelige regler for indtræden af skattepligt. 

Skatteministeriet har netop fremlagt et forslag, hvorefter persongrupper, hvis forhold gør, at længerevarende ophold i Danmark potentielt kan medføre utilsigtede skattemæssige konsekvenser, ikke skal medregne ophold i Danmark mellem 9. marts og 30. juni 2020. Vi gennemgår forslaget herunder:

Udlandsdanskere

Personer hjemmehørende i udlandet med bopæl i Danmark bliver efter gældende regler fuldt skattepligtige til Danmark, såfremt de har længerevarende ophold i Danmark, navnlig ophold i Danmark i tre sammenhængende måneder, eller opholder sig i Danmark 180 dage inden for en 12 måneders periode. Såfremt individer i denne persongruppe som følge af COVID-19 har opholdt sig i Danmark i perioden 9/3 til 30/6, vil sådanne ophold kunne bortses fra ved opgørelsen af, hvorvidt individet bliver fuldt skattepligtig til Danmark.

Udstationerede danskere omfattet af ligningslovens § 33A

Endvidere omfattes danskere (individer skattemæssigt hjemmehørende i Danmark), som er fuldt skattepligtige til Danmark, men hvis særlige forhold gør, at de kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 33 A, hvorefter deres udenlandske indkomst undergives lempelig beskatning.

Omfattede skattesubjekter mister retten til at kunne anvende ligningslovens § 33 A, såfremt de opholder sig mere end 42 dage i Danmark over en 6 måneders periode. Der er således lagt op til, at denne persongruppe kan se bort fra ophold i perioden 9/3 til 30/6, dvs. længerevarende ophold i Danmark, som følge af COVID-19. Sådant ophold medfører ikke, at personen mister retten til at lade sin udenlandske indkomst beskatte efter LL § 33 A.

Endvidere åbner forslaget for, at persongruppen vil kunne arbejde i Danmark under opholdet, om end indkomst realiseret under opholdet vil skulle underkastes (fuld) dansk beskatning.

Forskerskatteordningen

Forslaget indeholder lempelser i kravene for anvendelse af forskerskatteordningen i KSL §§ 48E-48F. Således indeholder forslaget en midlertidig nedsættelse af minimumslønnen, således at virksomheder, hvis medarbejdere har måttet acceptere en lønnedgang på grund af likviditetsproblemer, ikke mister adgangen til at tilbyde nøglemedarbejdere adgang til beskatning efter forskerskatteordningen.

Endvidere foreslås, at længerevarende ophold i Danmark grundet COVID-19 ikke medfører, at medarbejdere vil være diskvalificeret fra brug af forskerskatteordningen på grund af kravene om ophold og skattepligt. Der er således tale om midlertidige foranstaltninger, som skal modvirke, at danske virksomheder ikke kan tilbyde attraktive beskatningsvilkår, når de skal tiltrække kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Skatteministeren forventes at komme med yderligere detaljer vedrørende de specifikke lempelser af kravene i KSL § 48 E, når lovforslaget fremsættes for Folketinget.

Vi fortsætter med at overvåge udviklingerne på området, og står naturligvis til rådighed, såfremt du eller din virksomhed måtte have spørgsmål.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt