Søg Close search

HjemÆndring af retsafgiftsloven vedtaget

Ændring af retsafgiftsloven vedtaget

10. marts 2021

Folketinget vedtog i går, den 9. marts 2021, et lovforslag om gennemgående ændringer af retsafgiftsloven. Loven har særligt til formål at forenkle reglerne om retsafgifter, så reglerne bliver lettere at anvende for parter, advokater og domstolene. Ændringen af loven medfører blandt andet, at retsafgiften i fremtiden vil være faste satser på baggrund af sagens værdi. Loven træder i kraft den 1. oktober 2021.

Folketinget vedtog den 9. marts 2021 en ændring af retsafgiftsloven, der bl.a. har til formål at forenkle reglerne om fastsættelse af retsafgifter til gavn for både parter, advokater og domstole. De væsentligste ændringer af retsafgiftsloven er beskrevet nedenfor. Loven træder i kraft den 1. oktober 2021.

Lovforslaget som vedtaget kan læses her.

Lovforslaget som fremsat kan læses her.

Retsafgift for sagsanlæg

 • Retsafgiften for sagsanlæg ændres til et fast beløb på 750 kr. for sager med en værdi på op til 100.000 kr. (mod før mellem 400 og 1.350 kr.).  Anlæg af sager med en værdi derover ændres til et fast beløb på 1.500 kr. Efter de gældende regler udgøres retsafgiften af et grundbeløb med tillæg af en procentandel af sagens værdi (1,2 %).
Gældende ordning Ordning pr. 1. oktober 2021
Sagsanlæg med værdi på højst 50.000 kr. 500 kr., i visse tilfælde dog 400 kr. 750 kr.
Sagsanlæg med værdi mellem 50.001 kr. og 100.000 kr. 760 kr.-1.350 kr.
Sagsanlæg med værdi over 100.000 kr. Varierende 1.500 kr.

 

Retsafgift for hovedforhandling

 • Retsafgiften for hovedforhandlingen vil fremover blive fastsat ud fra faste satser.
 • Satserne varierer fra 3.000 kr. til 160.000 kr. afhængig af sagens værdi.
 • Efter de gældende regler udregnes retsafgiften som et grundbeløb med tillæg af en procentandel af sagens værdi (1,2 %). Den variable procentandel ændres herved til en fast sats.

Retsafgift baseret på fast sats i stedet for procent for visse sagstyper

 • Der indføres faste retsafgifter for en række sagstyper, som fremgår af nedenstående oversigt.
 • Efter de gældende regler beregnes retsafgiften af hele sagsværdien eller den værdi, der overstiger en vis beløbsgrænse.
 • Indførelsen af faste retsafgifter medfører derved, at sagens værdi ikke længere skal fastlægges ved anlæg af nedennævnte sagstyper, idet den nuværende variable retsafgift bliver erstattet af et fast beløb.
Gældende ordning Ordning pr. 1. oktober 2021
Betalingspåkrav 400 kr.-2.140 kr. 750 kr.
Udlæg og arrest 300 kr. med tillæg af ½ pct. Af den del af kravet, der overstiger 3.000 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde. 750 kr.
Andre fogedforretninger 300 kr. + 400 kr. i nogle tilfælde 750 kr.
Skyldnerens begæring om konkurs eller rekonstruktionsbehandling 750 kr. Afgiftsfri
Boudlæg, udlæg til længstlevende ægtefælle og udlevering til uskiftet bo 500 kr. Afgiftsfri

 

Tidspunkt for betaling af retsafgift

 • Tidspunktet for betaling af retsafgift vil også blive ændret. Med virkning fra den 1. oktober 2021 skal størstedelen af restafgiften først betales, når retten fastsætter tidspunktet for hovedforhandlingen.

Lovændringens betydning

 • Det fremgår af lovforslaget, at ændringerne har til formål at skabe en bedre forståelse og anvendelse af reglerne om retsafgifter. Dette sker blandt andet ved at erstatte procentbaserede retsafgifter med faste satser både ved sagsanlæg og hovedforhandling, hvilket forenkler beregningen og skaber større klarhed over omkostningerne.
 • Efter de gældende regler skal sagsøger betale en variabel retsafgift beregnet på baggrund af sagens værdi (grundbeløb med tillæg af 1,2 %) både ved sagsanlæg og ved hovedforhandling. Dette ændres til en række faste retsafgiftssatser. Retsplejerådet begrunder ændringen med, at behovet for at opgøre sagens værdi ved sagsanlægget herved mindskes.
 • Ydermere medfører loven, at retsafgiften for sagsanlæg ved retssager af større værdi nedsættes. Ændringen medfører således, at anlæg af disse retssager bliver forbundet med færre omkostninger.
 • Loven medfører en mindre forøgelse af retsafgiften for retssager med en betydelig sagsværdi. Herefter udgør retsafgiften 1.500 kr. for sagsanlæg og 160.000 kr. for hovedforhandling for sager over 6.000.000 kr. Efter de gældende regler kan den samlede retsafgift maksimalt fastsættes til 150.000 kr.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt