Søg Close search

HjemRådgivningMarkedsføringsretVildledende markedsføring

Falsk og vildledende markedsføring

Et af de bærende principper i markedsføringsloven er, at virksomheder ikke må være vildledende eller tale usandt i deres markedsføring. Det kan dog være svært at vide, hvor grænsen går, når det kommer til vildledende markedsføring. Hos Gorrissen Federspiel har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder i sager om påstået falsk eller vildledende markedsføring. Bliv klogere på problematikken her.

Hvad er vildledende markedsføring?

Vildledende markedsføring defineres som markedsføring af et produkt eller en ydelse, hvori der er urigtige eller mangelfulde oplysninger i markedsføringen. Derudover ses markedsføring også som værende vildledende, hvis markedsføringen gør det unødvendigt svært for forbrugerne at gennemskue for eksempel bindingsperioder eller betingelser for købet af et givent produkt eller ydelse.

Vildledende markedsføring står omtalt i markedsføringslovens §§ 5-6. Der skelnes mellem vildledende handlinger og vildledende udeladelser.

Vildledende handlinger

Vildledende handlinger kan bestå af flere forskellige elementer i markedsføringen, herunder:

 • At give urigtige oplysninger om en vares egenskaber, kvalitet, anvendelsesmuligheder, pris eller oprindelse.
 • At tilbageholde eller skjule væsentlige oplysninger om en vare eller tjenesteydelse, som kan påvirke forbrugerens beslutning om at købe eller bruge produktet.
 • At skabe en vildfarelse om, at en vare eller tjenesteydelse har særlige egenskaber, som den reelt ikke har.
 • At fremstille en vare eller tjenesteydelse på en måde, der giver et urigtigt indtryk af dens egenskaber eller anvendelsesmuligheder.
 • At anvende uetiske salgsteknikker, som eksempelvis at udnytte en forbrugers alder, sygdom eller andre personlige forhold for at fremme salget.

Vildledende udeladelser

Ligesom man ikke må vildlede eller oversælge sit produkt eller ydelse, så er der også en række informationer, man ikke må undlade i sin markedsføring. Det omfatter blandt andet:

 • At undlade at oplyse om en vares negative egenskaber eller bivirkninger, som er relevante for forbrugerens beslutning om at købe eller bruge produktet.
 • At undlade at oplyse om en tjenesteydelses begrænsninger eller ulemper, som kan påvirke forbrugerens beslutning om at benytte tjenesten.
 • At undlade at oplyse om en vares eller tjenesteydelses faktiske pris eller priser, herunder skjulte omkostninger eller gebyrer.
 • At undlade at oplyse om en væsentlig ændring i en vares eller tjenesteydelses pris, kvalitet eller egenskaber efter en bestilling er afgivet eller aftale er indgået.
 • At undlade at oplyse om en tjenesteydelses vilkår eller betingelser, herunder returret, reklamationsret eller garanti.
 • At undlade at angive at indhold er reklame.

Hvad er straffen for vildledende markedsføring?

Ifølge den nuværende markedsføringslov kan overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringslovens §§ 5 og 6 om vildledende og falsk markedsføring kun sanktioneres med en bøde, medmindre en højere straf er fastsat i henhold til straffelovens § 279 om bedrageri eller anden relevant lovgivning.

Klag over vildledende markedsføring hos forbrugerombudsmanden

Det er Forbrugerombudsmandens opgave at føre tilsyn med danske virksomheders overholdelse af markedsføringsloven.

Forbrugerombudsmanden tager løbende sager op på baggrund af klager fra både virksomheder og individuelle forbrugere.

Hvis du selv er stødt på en virksomhed, som, du mener, enten ikke lever op til bestemmelserne om god markedsføringsskik, er vildledende eller endda aggressiv i sin markedsføring, kan du indsende din klage via dette link. Forbrugerombudsmanden kan dog ikke tage alle indsendte sager op. Hvis din klage bliver taget op, vil du få besked om det.

Vores markedsføringsretlige team

Hos Gorrissen Federspiel har vi etableret en gruppe, der har specialiseret sig i markedsføringsret, og som er forankret i vores viden om og erfaring inden for alle dele af markedsføringsretten, herunder særligt bestemmelserne omkring vildledende markedsføring.

Vores dedikerede team beskæftiger sig med alle aspekter af markedsførings- og forbrugerretten og består af højtkvalificerede advokater med stor erfaring på området.

I vores team indgår blandt andet den tidligere forbrugerombudsmand og generaladvokat ved EU-Domstolen Henrik Saugmandsgaard Øe, hvilket giver os en unik indsigt i såvel myndighedernes håndtering af markedsføringsretlige problemstillinger som den bagvedliggende EU-retlige regulering.

Vores specialiserede viden kombineret med vores indsigt i de aktuelle udfordringer, der påvirker virksomheders valg af markedsføringsstrategi, danner baggrund for vores rådgivning inden for markedsførings- og forbrugerretten.

Vi bistår både danske og udenlandske virksomheder med specialiseret rådgivning og forberedelse af retssager inden for en lang række områder, herunder:

 • Tvister og krænkelser, særligt i sager om sammenlignende og vildledende reklamer og produktefterligninger.
 • Grøn markedsføring, særligt i sager om greenwashing, og spørgsmål om vildledende/ikke-vildledende grøn markedsføring i relation til dokumentationskrav.
 • Prismarkedsføring, særligt i sager om lovligheden af tilbudskampagner.
 • E-handel, særligt i sager om krav til udformning af hjemmesider, webbetalinger, markedsføring via e-mails og overholdelse af spam- og samtykkeregler.
 • Clearing af markedsføringskampagner og reklamer, både on- og offline.
 • Generel forbrugerret.
 • Forhandlinger med diverse myndigheder, herunder f.eks. indhentelse af forhåndsbeskeder fra myndigheder.
 • Udarbejdelse og implementering af complianceprogrammer til overholdelse af markedsføringsretlige bestemmelser og databeskyttelse, herunder rådgivning i relation til kundeklubber, hjemmesider og apps.

Få hjælp af vores jurister

Uanset hvilken udfordring du og din virksomhed står overfor, så er vi klar til at hjælpe. Hos Gorrissen Federspiel yder vi juridisk rådgivning, der er forankret i en solid kommerciel forståelse. På den måde kan vi varetage din virksomheds interesser på bedste vis. Vi sætter os således grundigt ind i din forretning, dens ydelser, produkter og de udfordringer, som I står overfor.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt