Søg Close search

HjemUdbetaling af underskud – ansøgningsfristen er 15. maj 2020

Udbetaling af underskud – ansøgningsfristen er 15. maj 2020

6. maj 2020

Har din virksomhed haft underskud i indkomståret 2019, og har den samtidig afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger, kan din virksomhed – som en del af COVID-19-hjælpepakkerne – nu ansøge om førtidig udbetaling af underskuddet under skattekreditordningen. Udbetaling vil ske allerede senest 30. juni 2020 frem for den normale udbetaling i november. Hvis din virksomhed i dag anvender (eller ønsker at anvende) skattekreditordningen, skal der ansøges senest 15. maj 2020.

Mulighed for tidligere udbetaling af skattekredit

Folketinget har 5. maj 2020 vedtaget en ny lov, der blandt andet giver mulighed for, at virksomheder kan ansøge om førtidig udbetaling af skattemæssige underskud under skattekreditordningen. Denne nye regel kan have stor betydning for den likviditetsmæssige situation hos mange af landets life science-virksomheder, idet den muliggør, at udbetalingen kan ske allerede i juni 2020.

Dette kan give en kærkommen støtte under den nuværende nedlukning af vores samfund.

Hvis din virksomhed ønsker at anvende muligheden for at få denne tidligere udbetaling, skal I inden den 15. maj 2020 have indgivet anmodning herom til Skattestyrelsen.

Mulighed for udbetaling af op mod DKK 5,5 mio.

Skattekreditordningen efter Ligningslovens § 8 X giver mulighed for at modtage en kontant udbetaling af skatteværdien af underskud på op til DKK 25 mio., hvilket giver en maksimal udbetaling på DKK 5,5 mio.

Den kontante udbetaling sker almindeligvis i november i det efterfølgende skatteår, men grundet COVID-19, er det nu muligt at få skattekreditten for indkomståret 2019 indbetalt på virksomhedens konto senest den 30. juni 2020.

Reglerne for hvem og hvornår skattekreditordningen kan anvendes, er ikke ændret i medfør af COVID-19. Således kan din virksomhed anvende skattekreditordningen, såfremt:

 • virksomheden i indkomståret 2019 har haft udgifter til forskning- eller udviklingsaktiviteter
 • virksomheden i indkomståret 2019 har et skattemæssigt underskud

Ønsker din virksomhed at gøre brug af muligheden for udbetaling af skattekredit i juni 2020, skal anmodningen indsendes til Skattestyrelsen senest den 15. maj 2020.

Anmodningen skal  følge nedenstående:

Anmodning

 • Anmodningen skal vedlægges oplysninger om udgifternes karakter og størrelse. Dette kan enten gøres ved (i) samtidig indgivelse af selvangivelsen, eller (ii) oplysningerne kan vedlægges anmodningen.
 • Der kan maksimalt udbetales skatteværdien af underskud på op til DKK 25 mio.
 • Ansøgningen om udbetaling af skattekreditter for sambeskattede selskaber skal indsendes af administrationsselskabet.

Selvangivelse

 • Selvangivelsen kan indsendes frem til den 1. september 2020.
 • Hvis selvangivelsen indsendes samtidig med eller efter anmodningen, skal det opgjorte skattemæssige underskud reduceres med det underskud, der er anmodet om skattekredit for.

Revisorerklæring (vigtigt)

 • Anmodningen om skattekredit skal ledsages af en revisorerklæring. Kontakt derfor din revisor hurtigst muligt for nærmere information herom.

Udbetaling

 • Skattestyrelsen modregner eventuelle restancer af skatter og afgifter i det opgjorte beløb.
 • Virksomheden vil modtage det opgjorte beløb på sin skattekonto senest den 30. juni 2020, dog med forbehold for at der, i tilfælde af mange ansøgere, kan ske en senere udbetaling.
 • Hvis der udbetales et større beløb, end hvad der er ret til, vil dette blive opkrævet på samme måde som restskat.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at den korte frist ikke alene gælder for selve anmodningen men ligeledes også for de bilag, der skal medsendes, herunder særligt revisorerklæring.

Kontakt derfor jeres revisor, skatterådgiver eller advokat hurtigst muligt for at være sikker på, at der anmodes senest 15. maj 2020.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt