Søg Close search

HjemRådgivningPrivate Clients & Family OfficesFormueplanlægning og -overgang samt formueoptimering

Formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering

Vi rådgiver om skatteoptimering, generationsskifte i levende live og ved død, ejeraftaler, pension og forsikring, arveplanlægning og arveforskud, testamenter, gaver og familielån.

Optimering af formue og sikring af, at den på bedst mulig måde overgår til ejerens nærmeste i levende live eller ved død, kan være en vanskelig øvelse. Dels kan det indebære svære personlige beslutninger, og dels skal der navigeres korrekt i et komplekst regelsæt om skat, selskabs- og arveret samt dødsboskifte. Vi ved, at øvelsen er svær og kræver både indsigt, vejledning og forståelse for den enkelte klient og dennes situation. 

Planlæg i god tid

Ofte kan det være en fordel, at overgangen af formue til børn eller andre sker helt eller delvist i levende live. Dette kan reducere afgifterne, hvis skiftet gennemføres, mens værdien og dermed afgifterne er lave, ligesom afgiften på gaver kan struktureres, så den er lavere end afgiften på arv. Værdiansættelse er en central del af et generationsskifte. Vi har hos Gorrissen Federspiel en afdeling for økonomisk analyse, som er eksperter inden for dette område og arbejder sammen med vores jurister for at sikre den optimale løsning for klienten.

Ved testamente og ægtepagt, kan man – ud over at sikre den rette fordeling af værdier mellem arvingerne – også reducere afgifterne. Sikring af den optimale løsning indebærer ofte et samspil mellem delvist generationsskifte i levende live samt oprettelse af ægtepagt og testamente.

Eksempler på løsninger

  • Ved at indsætte en velgørende forening som arving til en del af arven kan man sikre, at foreningen arver lidt, og at arven til familiemedlemmer samtidig bliver større, end hvis man ikke udarbejder et testamente. Både foreningen og familiemedlemmer vinder dermed ved tiltaget, mens arveafgiften reduceres. Ordningen er anerkendt af SKAT men overses desværre ofte.
  • Hvis en arvelader har et selskab, der er skabt fra bunden, kan et dødsfald medføre en betydelig avanceskat. Ofte kan arvingerne succedere i skatten, men det udskyder den blot. I en kombination af ægtepagt og testamente kan denne skattepligt i visse situationer begrænses eller helt elimineres, hvilket i DKK kan give en skattemæssig besparelse i millionklassen for arvingerne.
  • I et testamente kan arven gøres til særeje, så den ikke skal deles i tilfælde af senere skilsmisse. Det kan også sikres, at arven bliver i slægten og dermed ikke kun sikres ved arvingens skilsmisse men også ved arvingens død. Et testamente kan gøre forskellen mellem, om op til 75 % af arven kan ende hos arvingens ægtefælle og måske dennes særbørn, eller om 100 % bliver i slægten. Sidstnævnte sikres ved at kombinere særejet med en successionsrækkefølge. Successionsrækkefølger er et komplekst og dynamisk område, men hvor korrekt og hensigtsmæssig anvendelse i nogle tilfælde kan gøre en stor forskel for arvingerne.

Formueplanlægning

Formueplanlægning er i det hele taget en dynamisk proces. Sammen med vores klienter lægger vi typisk en langsigtet plan eller har en klar aftale om, at forholdet skal drøftes nærmere på et vist tidspunkt. Planen genovervejes og tilpasses løbende, fordi man ofte ændrer syn på forholdet i løbet af livet, og fordi særligt skattereglerne løbende ændres. Vi sørger gerne for at styre denne proces for klienten, herunder for at holde klienten orienteret, når regelændringer eller ændringer af klientens situation gør en genovervejelse relevant.

Ud over at begrænse afgifter kan vores rådgivning også medvirke til at skabe forudsigelighed og elminiere risikoen for senere konflikter i familien.

Vi har førende eksperter inden for alle juridiske aspekter af formueplanlægning og formueovergang samt formueoptimering. Vi tilbyder en helhedsorienteret og højt specialiseret rådgivning i selv de mest komplekse sager. Vi har den dybe og kommercielle indsigt, og vi ved, at alle klienter er forskellige og har forskellige ønsker og behov, og vores rådgivning tager altid udgangspunkt heri. Det centrale for os er at identificere klientens situation, udfordringer, behov og ønsker og derefter præsentere de relevante løsningsmuligheder på en konkret og forståelig måde for klienten. Herefter tilrettelægger vi på et fuldt ud oplyst grundlag den for klienten bedste løsning i tæt dialog med klienten og dennes øvrige rådgivere – ofte udenlandske rådgivere, idet vi også arbejder med klienter med aktiver og interesser uden for Danmark.

Hvis et generationsskifte vedrører en erhvervsvirksomhed, vil det også indgå i vores rådgivning, at der skal indgås aftaler mellem de nye ejere, der medfører, at både ejernes og virksomhedens interesser sikres i den nye ejerstruktur. En uhensigtsmæssig ejerstruktur må ikke kunne ødelægge en familievirksomhed. Der findes desværre mange eksempler, hvor dette er sket, men denne risiko elimineres med formueplanlægning. Den rette løsning er individuel og afhænger i høj grad af både familien og virksomheden. For at sikre den rette løsning skal vi forstå både familien og virksomheden. Vi har erfaringen og indsigten til at løse denne opgave – og ikke mindst erkendelsen af, at forståelsen for klienten og dennes situation er helt central for at sikre den optimale løsning.

Som led i formueplanlægning og formueovergang rådgiver vi også om alle aspekter af pension, forsikring, arveforskud, gaver og familielån. Her kan også spares afgifter, ligesom der kan opstå uhensigtsmæssige konsekvenser, hvis man agerer på et uoplyst grundlag.

Mere om vores erfaring

Køb og salg af private aktiver i Danmark og udlandet

Samt drift heraf, herunder ferieboliger, fly, yachts, skove, godser, herregårde, heste og kunst.

 

Læs mere

Bobehandling og fonde

Herunder håndtering af skilsmisseskifter, dødsboer og arvetvister samt etablering og rådgivning af almennyttige fonde.

 

Læs mere

Family Offices og Family Constitution

Herunder etablering, beskyttelse af familieformue og virksomhed, investering og skatteoptimering samt sikring af familiens interesser.

 

Læs mere

Ægteskab og andre private forhold

Herunder oprettelse af ægtepagter, flytning til eller fra Danmark (herunder skatteretlige forhold og rådgivning om tilbageværende aktiver i Danmark/udlandet) og fremtidsfuldmagter.

 

Læs mere

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt