Søg Close search

Family Offices og Family Constitution

Vi rådgiver om Family Offices og Family Constitution, herunder etablering heraf, beskyttelse af familieformue og virksomhed samt investering og sikring af familiens interesser.

Sikring af en families formue og øvrige interesser er blevet mere komplekst. Øget regulering skaber en større kompleksitet. Investering i udenlandske aktiver, eller familiemedlemmers flytning til eller fra udlandet kan også medvirke hertil. Flere familier etablerer derfor Family Offices til at varetage deres investeringer og sikre deres formue og familiens øvrige interesser.

Hos Gorrissen Federspiel bistår vi mange danske ejerfamilier og har en dyb forståelse for deres situation, både i relation til driften af deres virksomheder og i relation til de private juridiske forhold, der skal håndteres for at beskytte familiens formue og dens private interesser. Vores kombination af dyb kommerciel indsigt som førende erhvervsadvokat sammenholdt med vores tætte relation og kendskab til mange virksomhedsejere og deres familier skaber et optimalt fundament for helhedsorienteret rådgivning til virksomhedsejere, familier og family offices. Vi kender til de overvejelser der skal gøres, og de forhold der skal håndteres, når formue og indflydelse skal overgå til næste generation på bedst mulig vis. Samtidig ved vi, at familier er forskellige, og at der i rådgivningen skal tages hensyn herfor, så rådgivningen tilpasses til den individuelle familie.

Vi rådgiver bl.a. familier og Family Offices om compliance, ejerstrukturer og corporate governance, overgang af formue til næste generation og arveplanlægning i øvrigt (se også Formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering), Køb- og salg af virksomheder og andre investeringer samt Større private køb og salg (se også Køb og salg af private aktiver i Danmark og udlandet).

I vores rådgivning er vi fleksible og tilpasser rådgivningen, så den passer til den familie eller Family Office-leder. Som følge af vores stærke internationale netværk kan vi håndtere sager med internationale aspekter på en for familien og dets Family Office enkel og sikker måde.

Vi bistår også med etablering af Family Offices, herunder rådgivning om, hvorvidt etablering af et Family Office er den rette måde at sikre en families investeringer og interesser. Derudover rådgiver vi om familiepolitikker (Family Constitution), der kan medvirke til at skabe balance og beskytte familiens langsigtede interesser og derved modvirke interne konflikter i familien.

Mere om vores erfaring

Formueplanlægning og -overgang samt formueoptimering

Herunder skatteoptimering, generationsskifte i levende live og ved død, ejeraftaler, pension og forsikring, arveplanlægning og arveforskud (herunder relateret til aktiver i udlandet), testamenter, gaver og familielån.

 

Læs mere

Bobehandling og fonde

Herunder håndtering af skilsmisseskifter, dødsboer og arvetvister samt etablering og rådgivning af almennyttige fonde.

 

Læs mere

Køb og salg af private aktiver i Danmark og udlandet

Samt drift heraf, herunder ferieboliger, fly, yachts, skove, godser, herregårde, heste og kunst.

 

Læs mere

Ægteskab og andre private forhold

Herunder oprettelse af ægtepagter, flytning til eller fra Danmark (herunder skatteretlige forhold og rådgivning om tilbageværende aktiver i Danmark/udlandet) og fremtidsfuldmagter.

 

Læs mere

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt