Søg Close search

HjemOm osSamfundsansvarlighedDiversitet

Diversitet

Diversitet og lige rettigheder for alle er nøglen til vores fortsatte succes

Alle, der har et talent, kan dygtiggøre sig hos Gorrissen Federspiel. Vi vurderer såvel nuværende som kommende medarbejdere på baggrund af deres kompetencer og skeler ikke til social baggrund, kultur, køn, etnicitet, religion, alder, hudfarve eller seksualitet. Vi har og ønsker en mangfoldig medarbejdersammensætning.

Hos Gorrissen Federspiel har vi en forskelligartet og inkluderende arbejdsstyrke. Dette bidrager til, at vi kan se vores klienters udfordringer og muligheder mere nuanceret og derved skabe større værdi samt tillid i vores rådgivning. Med politikken har vi forpligtet os til at sikre et arbejdsmiljø, hvor alle behandles med respekt og værdighed. Vores diversitets- og inklusionspolitik kommer blandt andet til udtryk gennem følgende punkter:

  • Værdier: Hver dag efterlever vi vores værdier og udviser den ordentlighed, hvorved såvel klienter som medarbejdere føler sig inkluderede.
  • Talent: Ved at tiltrække, fastholde og udvikle talenter og sætte alle i stand at udnytte deres potentiale.
  • Udvikling: Som medarbejder hos Gorrissen Federspiel søger man indsigt i andre kulturelle og faglige miljøer, således at man får viden om andre tilgange til læring og undervisning.
  • Omgangstone: Vi lytter til hinanden og udviser hjælpsomhed. Vi kommunikerer åbent og tillidsfuldt med hinanden, og vi accepterer ikke diskriminerende, krænkende eller nedsættende adfærd.

The Diversity Council

Gorrissen Federspiel indtrådte i 2017 som founding partner i et nyt strategisk initiativ, The Danish Diversity Council – nu The Diversity Council (DC). Initiativet skal styrke antallet af kvindelige talenter på øverste niveau i dansk erhvervsliv. Vi har valgt at indgå i dette partnerskab, da vi fokuserer på, hvordan vi som en advokatvirksomhed kan blive bedre til at motivere og fastholde talenter af begge køn.

Vi har i DC-regi udvalgt tre strategiske fokusområder:

  • Sikring af talent-pipeline
  • Inkluderende ledelse
  • Fremtidens foretrukne arbejdsplads

The Diversity Council har herudover i samarbejde med Financial Times/IE Business School Corporate Learning Alliance skabt et Advanced Leadership Program, hvor deltagerne i master class-programmet får tildelt en Cross Industry Mentor, som vil stå til rådighed for sparring med deltagerne om deres karriereudvikling.

”De jurister, som vi har valgt til at deltage i forløbet, er udvalgt som kandidater med et højt potentiale på hvert af de anciennitetsniveauer, de befinder sig. Vi håber, at de – udover at få et stort fagligt udbytte med deres deltagelse – også vil agere rollemodeller og ambassadører for det videre arbejde med at styrke og fastholde vores pipeline af talentfulde jurister,” siger HR-direktør Sara Jursic.

AdvokatKODEKS

Vi er en del af Danske Advokaters advokatKODEKS, hvor der er fokus på at forbedre branchen i forhold til: åbenhed, social ansvarlighed, etik, kunde- og medarbejderfokus samt mangfoldighed og diversitet.

Pro bono

Vi udfører pro bono-arbejde, hvor vi stiller viden og kompetencer til rådighed for relevante virksomheder, interesseorganisationer og privatpersoner. Ofte hjælper vi organisationer og initiativer, der ellers ville have svært ved at få den nødvendige juridiske bistand.

Læse mere
Justice statue cropped

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt