Søg Close search

HjemOm osSamfundsansvarlighed

Samfundsansvarlighed

Samfundsansvar er en prioriteret del af Gorrissen Federspiels virksomhedsledelse og forretningsaktiviteter.

Med FN’s Global Compact som pejlemærke har vi i Gorrissen Federspiel gennem de seneste år haft fokus på professionalisering af vores arbejde med samfundsansvar. I dag er bæredygtighed og samfundsansvar en prioriteret del af vores virksomhedsledelse og forretningsaktiviteter.

Da Gorrissen Federspiel i 2018 tilsluttede sig FN’s Global Compact, sagde vi også ja til at arbejde mere systematisk og strategisk med samfundsansvar. Vi ønskede at tage aktivt stilling, og det gør vi stadig.

Siden da har vi arbejdet på at integrere Global Compacts Ti Principper om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption i vores strategi og i vores daglig drift. Det betyder også, at vi gennem de seneste år har igangsat og gennemført en lang række tiltag og initiativer, der understøtter vores arbejde med samfundsansvar og vores ønske om at drive virksomhed på en bæredygtig og ansvarlig måde.

Læs vores CSR-politik.

Vi tager aktivt medansvar

Som virksomhed har vi et medansvar for at sikre en bæredygtig udvikling. Derfor har vi også tilsluttet os FN’s verdensmål. Vi har udvalgt syv verdensmål, som vi særligt fokuserer vores bidrag omkring, og hvor vi mener, vi kan gøre den største indsats.

De syv verdensmål er:

Menneskerettigheder

  • Mål 4 – Kvalitetsuddannelse
  • Mål 10 – Mindre ulighed
  • Mål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Arbejdskraft

  • Mål 4 – Kvalitetsuddannelse
  • Mål 5 – Ligestilling mellem kønnene
  • Mål 8 – Anstændige jobs og økonomisk vækst

Miljø

  • Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
  • Mål 13 – Klimaindsats

Antikorruption

  • Mål 16 – Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Verdensmålene er en rettesnor for, hvordan vi prioriterer vores CSR-indsats og bæredygtige initiativer både nu og i fremtiden. Når vi taler om samfundsansvar og om at drive vores firma på en ansvarlig og bæredygtig måde, fokuserer vi primært på, at vores medarbejdere har de bedste rammer for at trives og udvikle sig, og at vores viden kommer i spil, hvilket eksempelvis sker via engagement i netværk og organisationer, arrangementer samt pro bono-projekter. Vi arbejder også med at mindske det klimaaftryk, vi sætter i forbindelse med udøvelsen af vores virksomhed.

FN’s Global Compact

FN’s Global Compact er verdens mest omfattende initiativ for virksomheders samfundsansvar. Gorrissen Federspiel er medlem af det vigtige globale fællesskab for virksomheder, der ønsker at påtage sig et samfundsvar.

FN’s Global Compact opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar, der bygger på internationalt anerkendte konventioner om menneskerettigheder, arbejdskraft, miljø og antikorruption.

Med tilslutningen til FN’s Global Compact har vi blandt andet forpligtet os til at integrere de ti principper i vores strategi, forretningskultur og -aktiviteter. Som virksomhed forpligter man sig desuden til at kommunikere om sine CSR-indsatser, og man skal årligt aflægge status til FN’s Global Compact om sin indsats og fremdrift.

Pro bono

Som rettesnor for vores pro bono-projekter har vi valgt at centrere indsatsen omkring retssikkerhed og udvikling og uddannelse af børn og unge i Danmark og i udlandet. Det har vi gjort for at bidrage bedst muligt med vores kompetencer. Ofte hjælper vi organisationer og initiativer, der ellers ville have svært ved at få den nødvendige juridiske bistand, ligesom vi også støtter en række projekter økonomisk. Det har vi også gjort igennem 2022, hvor nye initiativer er kommet til.

Læs mere
Justice statue cropped

Diversitet

Diversitet og lige rettigheder for alle er nøglen til vores fortsatte succes. Vi tager aktiv del i forskellige initiativer for at fremme diversiteten både internt og i det samfund, vi er en del af.

Læs mere
Three people casually talking

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt