Søg Close search

HjemGeneralforsamlinger omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer

Generalforsamlinger omfattet af forsamlingsloftet på 5 personer

20. januar 2021

Efter stramningen af forsamlingsloftet den 5. januar 2021 må der ikke samles mere end 5 personer ud over personale i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger. Dermed er generalforsamlinger ikke længere undtaget fra forsamlingsforbuddet, hvilket medfører visse overvejelser i forbindelse med afviklingen.

Skærpelse af forsamlingsforbuddet

På Statsministeriets pressemøde tirsdag den 5. januar 2021 blev det lille forsamlingsloft, som lød på 10 personer, sænket til 5 personer i det offentlige rum. Samtidig blev bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger[1] ændret. Før var det muligt for op til 500 siddende personer at deltage i generalforsamlinger og en række andre begivenheder, idet disse alene var omfattet af det store forsamlingsloft. Denne undtagelse til forbuddet i den dagældende bekendtgørelses § 4, nr. 5, er nu ophævet.

Det er særligt værd at holde for øje, at de 5 personer, som forsamlingsforbuddet lyder på, beregnes eksklusiv personer, der er til stede som et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af deres arbejde. Dette gælder formentlig dirigenten, oplægsholdere, ansatte i selskabet og servicepersonale.

Forbuddet gælder indtil videre til og med den 7. februar 2021 med mulighed for yderligere forlængelse.

Afvikling af generalforsamlinger i 2021

De seneste politiske udmeldinger indikerer, at det skærpede forsamlingsforbud vil blive forlænget ud over den 7. februar 2021. Det er derfor fortsat nødvendigt at have forsamlingsforbuddet in mente i forbindelse med den praktiske planlægning af de kommende generalforsamlinger.

Som naturlig konsekvens vil afholdelse af elektroniske generalforsamlinger vinde større indpas i denne generalforsamlingssæson. De selskaber, som endnu ikke har indsat en bemyndigelse til elektronisk generalforsamling i vedtægterne, har stadig mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling i 2021 med henvisning til bekendtgørelse nr. 2240 uden særskilt generalforsamlingsbeslutning. Det samme kan visse andre virksomheder.

Selskaberne bør overveje, om en bemyndigelse til bestyrelsen til at afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling bør optages i vedtægterne for at sikre den fornødne fleksibilitet fremadrettet.

Læs yderligere om bekendtgørelsen her og i vores nyhedsbrev her.

For de selskaber, som ikke ønsker at afholde en elektronisk generalforsamling, vil det være hensigtsmæssigt at forberede den fysiske generalforsamling på samme måde som i 2020.

Forberedelse af elektronisk generalforsamling

For både fuldstændig og delvis elektroniske generalforsamlinger gælder, at alle aktionærer skal have mulighed for at udøve samtlige af deres aktionærrettigheder. Dette stiller store krav til den tekniske løsning, som skal give samme adgang til elektronisk interaktion som ved fysisk deltagelse, herunder til at deltage, stemme og tale. Det skal derudover være muligt at identificere, hvilke aktionærer, der deltager elektronisk.

Elektroniske generalforsamlinger stiller også særlige krav til indkaldelsen og til dirigenten.

Indkaldelsen skal – i tillæg til de almindelige indholdsmæssige krav – indeholde (i) oplysning om krav til de elektroniske systemer, herunder f.eks. til browser, internethastighed og computer/telefon, (ii) vejledning om tilmelding til elektronisk deltagelse, samt (iii) henvisning til oplysninger om fremgangsmåde på selskabets hjemmeside.

Dirigenten skal sikre, at generalforsamlingen afvikles forsvarligt på selve generalforsamlingsdagen, og at den tekniske løsning lever op til selskabslovens krav om forsvarlig afvikling af generalforsamlinger. Der vil være forsinkelse fra generalforsamlingssalen til dem, der følger webcastet, og dirigenten skal derfor være opmærksom på at indsætte en række pauser i gennemførelsen af generalforsamlingen.

 

[1] Bekendtgørelse nr. 2059 af 20/12/2020 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter med håndtering af covid-19 er nu ændret til bekendtgørelse nr. 4 af 05/01/2021 om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter med håndtering af covid-19

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt