Søg Close search

HjemAlle skattemæssige oplysningsfrister for indkomståret 2019 forlænges

Alle skattemæssige oplysningsfrister for indkomståret 2019 forlænges

2. april 2020

Presset på bl.a. revisorerne med at håndtere de akutte problemer som følge af COVID-19 medfører nu, at de skattemæssige oplysningsfrister (som tidligere hed selvangivelsesfrister) for indkomståret 2019 forlænges til den 1. september 2020. Forlængelsen sker automatisk og er gældende for alle oplysningspligtige.

Automatisk forlængelse af fristen for alle oplysningspligtige

Forlængelsen af fristen for at selvangive for indkomståret 2019 til den 1. september 2020 sker automatisk og der skal således ikke ansøges herom.

Fristforlængelsen gælder for alle oplysningspligtige, dvs.

  • Almindelige lønmodtagere mv., som modtager en årsopgørelse, hvor den normale frist ellers er den 1. maj 2020.
  • Små erhvervsdrivende, f.eks. med forældreudlejning, der modtager en årsopgørelse, hvor den normale frist ellers er den 1. juli 2020.
  • Selvstændigt erhvervsdrivende og borgere med indkomst fra udlandet mv., der skal udarbejde et oplysningsskema med normal frist den 1. juli 2020.
  • Selskaber og andre juridiske personer med normal frist for aflevering af oplysningsskemaet for indkomståret 2019 den 31. marts 2020 og senere.

Forlængelsen har således betydning for selskaber og andre juridiske personer, hvis indkomståret udløber i perioden fra udgangen af september måned 2019 til udgangen af februar måned 2020.

For selskaber og andre juridiske personer forlænges fristen for indsendelse af andre oplysninger, som følger indsendelsesfristen for oplysningsskemaet, også til 1. september 2020. Det gælder f.eks. for Transfer Pricing-dokumentation og for anmodning om udbetaling efter skattekreditordningen.

Fordele og ulemper for privatpersoner og personligt ejede virksomheder

Indsendelse af skatteoplysningerne kan selvsagt uanset forlængelsen ske på et hvilket som helst tidspunkt inden den forlængede frists udløb.

Der kan for privatpersoner og personligt ejede virksomheder være både fordele og ulemper forbundet med at benytte sig af den forlængede frist.

Forventes overskydende skat bør oplysningerne indsendes hurtigst muligt for at opnå udbetaling af den overskydende skat.

Forventes restskat er det relevant at få oplysningerne indsendt hurtigst muligt, så indbetaling af restskat kan ske inden den 1. juli 2020 mod et rentetillæg (procenttillæg) på 2 %. Procenttillægget udgør 4 % ved betaling efter den 1. juli 2020.

Restskat på op til DKK 21.320 inkl. procenttillæg indregnes i skatten for indkomståret 2021, medmindre hele beløbet indbetales inden den 1. september 2020. Overstiger restskatten inkl. procenttillæg DKK 21.320, opkræves restskatten i tre rater i oktober, november og december måned 2020, medmindre hele beløbet indbetales inden den 1. september 2020.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt