Søg Close search

HjemUdgivelserAktionærrettighedsdirektivet

Aktionærrettighedsdirektivet

Hold dig opdateret på vigtige nyheder og ny lovgivning af betydning for den danske implementering af ændringerne til Aktionærrettighedsdirektivet.

Den 4. april 2019 vedtog Folketinget lov nr. 157 om gennemførelse af ændringer i aktionærrettighedsdirektivet om tilskyndelse til aktivt ejerskab. Loven gennemfører opdateringen af Aktionærrettighedsdirektivet (2007/36/EF), som følger af det nye direktiv, direktiv 2017/828/EU. De fleste af de nye regler træder i kraft 10. juni 2019. På denne temaside orienterer vi løbende om vigtige nyheder og ny lovgivning af betydning for den danske implementering af ændringerne til Aktionærrettighedsdirektivet.

 

Danske retsakter

Loven som vedtaget den 4. april 2019 kan læses her.

Erhvervsstyrelsen har i november 2019 udgivet en vejledning om selskabslovens krav til børsnoterede selskabers vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen kan findes her.

Lovforslaget blev fremsat den 6. februar 2019. Lovforslaget kan læses her.

Høringsudkastet blev fremsat 26. oktober 2018 og høringen afsluttede den 30. november 2018. Høringsudkastet kan læses her.

Læs høringssvar fra Danske Advokater her.

Retsakter fra EU

Ændringsdirektivet (SRD II)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) nr. 2017/828 af 17. maj 2017 om ændring af direktiv 2007/36/EF, for så vidt angår tilskyndelse til langsigtet aktivt ejerskab

Tidligere forslag til ændringsdirektiv kan findes her (engelsk).

Aktionærrettighedsdirektivet (SRD)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2007/36/EF af 11. juli 2007 om udøvelse af visse aktionærrettigheder i børsnoterede selskaber

Gennemførelsesforordning af 3. september 2018

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder

Udkastet til gennemførelsesforordningen blev sendt i høring den 11. april 2018, og fristen for at afgive høringssvar udløb den 9. maj 2018. Udkast og høringssvar kan findes her (engelsk).

Gennemførelsesforordningen finder direkte anvendelse fra den 3. september 2020 og skal ikke implementeres i dansk ret.

Retningslinjer for vederlagsrapport og -politik

Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2019 offentliggjort vejledning om selskabslovens krav til udarbejdelse af vederlagspolitik og vederlagsrapport. Vejledningen kan læses her.

Komitéen for god Selskabsledelse har offentliggjort en dansk og en engelsk skabelon til brug for vederlagsrapporter. Skabelonerne kan findes her.

Kommissionen har den 1. marts 2019 sendt et udkast til retningslinjer for udarbejdelse af vederlagsrapporten i høring. Høringsfristen udløb den 21. marts 2019. Information om høringen kan findes her (engelsk).

Udkastet til retningslinjerne kan læses her (engelsk).

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt