Søg Close search

HjemSkatteministeren har fremsat corona-hjælpepakke til virksomheder

Skatteministeren har fremsat corona-hjælpepakke til virksomheder

16. marts 2020

Skatteministeren har fremsat et nyt lovforslag med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser for danske virksomheder og lønmodtagere af coronavirus (covid-19). Lovforslaget har til hensigt at forbedre danske virksomheders likviditet ved en udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag samt moms.

For at imødegå de negative økonomiske konsekvenser for danske virksomheder og lønmodtagere af coronavirus (covid-19), har skatteministeren fremsat et nyt lovforslag, der skal afhjælpe presset på danske virksomheders likviditet.

Lovforslaget er fremsat og 1. behandlet den 13. marts 2020 og 2. og 3. behandles den 17. marts 2020 (hasteproces).

Lovforslaget indeholder tre initiativer, der kort gennemgås nedenfor:

Udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

For det første foreslås det, at betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder for månederne april, maj og juni 2020:

Betalingsfrister – AM-bidrag og A-skat

 

Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Gældende regler

Udskudt betaling

April-rate

11. maj

10. september

30. april

31. august

Maj-rate

10. juni

12. oktober

29. maj

30. september

Juni-rate

10. juli

10. november

30. juni

30. oktober

 

Ved store virksomheder forstås virksomheder omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6.

Der foreslås ingen ændring i fristerne for indberetningen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, der fortsat skal ske efter de sædvanlige regler.

Udskydelse af fristerne for angivelse og betaling af moms

For det andet forslås det, at betalingsfristen for store virksomheders momsbetaling forlænges med 30 dage for månederne marts, april og maj 2020:

Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning – store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

1. marts – 31. marts

27. april

1. marts – 31. marts

25. maj

1. april – 30. april

25. maj

1. april – 30. april

25. juni

1. maj – 31. maj

25. juni

1. maj – 31. maj

27. juli

 

Store virksomheder er virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

Det fremgår af lovforslaget, at det på nuværende tidspunkt undersøges, om momsperioderne for små og mellemstore virksomheder ligeledes kan forlænges.

Forlængelsen af betalingsfristerne for store virksomheder udskyder ikke Skatteforvaltningens frist for at udbetale negativt momstilsvar til virksomhederne.

Midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen

Herudover foreslås en midlertidig forhøjelse til 10. mio. kr. af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen.

Formålet er at imødegå de negative virkninger, som de foreslåede betalingsfristudskydelser for A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms kan udløse i form af negative renter, da de – tvungne –  fristudskydelser betyder, at virksomhederne kan få større bankindeståender. For at undgå negative renter er det således muligt for virksomheder at indbetale op til 10. mio. kr. på skattekontoen.

Den nye beløbsgrænse skal efter lovforslaget gælde i perioden fra og med 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

Lovforslaget er udformet som en særskilt lov, der udskyder de i forslaget omfattede perioder, hvorefter de almindelige regler herefter igen finder anvendelse.

Du kan holde dig opdateret om nyheder relateret til COVID-19 via vores nyhedsservice
Tilmeld dig her

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt