Søg Close search

På kanten af en energikrise – udspil fra EU-Kommissionen

12. september 2022

Ruslands invasion af Ukraine har medført en kraftig stigning i energipriserne i den Europæiske Union (“EU”) samtidig med at forsyningssikkerheden er udfordret. EU-kommissionen fremlagde den 7. september 2022 sit udspil til nye tiltag, som skal imødegå de høje priser og sikre forsyningssikkerheden. Udspillet blev drøftet af EU’s energiministre fredag den 9. september 2022, og en konkretisering heraf forventes at blive offentliggjort i denne uge. I dette nyhedsbrev vil udspillet blive behandlet.

Som en reaktion på den russiske invasion af Ukraine har EU løbende indført sanktioner mod Rusland, herunder mod den russiske regering, enkeltpersoner, det finansielle system samt centrale virksomheder og sektorer. Sanktionspakkerne har indeholdt tiltag, som på forskellig vis påvirker samhandlen med Rusland, og som alle har til formål at pålægge Rusland klare økonomiske og politiske omkostninger. Som reaktion herpå har Rusland indført en række modsanktioner mod EU.

Invasisonen af Ukranie har således medført betydelige økonomiske konsekvenser for hele verdensøkonomien, hvilket blandt andet har vist sig i væsentlige stigninger i energipriserne og en presset forsyningssikkerhedssituation. Med udmeldingen om en fortsat nedlukning af gasledningen Nord Stream 1 stiger presset på energipriserne yderligere, hvilket fik EU-Kommissionen til at fremlægge et udspil, der har til formål at modvirke de høje elpriser samt den enorme markedsvolatilitet, husholdningerne og virksomhederne i EU står overfor.

EU-Kommissionens udspil, der blev fremlagt den den 7. september 2022, indeholder fem tiltag:

  1. Det første tiltag er et forslag om at reducere elforbruget med 5 % i spidsbelastningstimerne, hvor elpriserne er højest.
  2. Som det andet tiltag foreslås der indført et indtægtsloft for energiselskaber med lave produktionsomkostninger. Disse virksomheders uventede overskud foreslås omfordelt i medlemsstaterne, så medlemsstaterne kan støtte de sårbare husstande og virksomheder.
  3. Tredje tiltage indebærer, at der indføres et indtægtsloft for virksomheder, der producerer fossile brændstoffer. Der foreslås indført et solidaritetsbidrag for disse selskaber, som har opnået uventede overskud. Bidraget skal anvendes til at støtte sårbare husholdninger og virksomheder, men også til at investere i f.eks. anlæg til produktion af vedvarende energi.
  4. Som det fjerde tiltag foreslås det at lette medlemsstaternes mulighed for at stille økonomisk støtte til rådighed for de energiselskaber, der har brug det. Dette skal afhjælpe det likviditetsproblem, som visse virksomheder står overfor samt modvirke, at der kommer en afsmitning til den finansielle sektor.
  5. Det femte og sidste tiltag indebærer indførelse af et prisloft på russisk gas. Dette har til formål at mindske Ruslands indtægter og sænke gaspriserne.

Udspillet blev drøftet på et hasteindkaldt krisemøde med EU’s energiministre fredag den 9. september 2022. I forlængelse af mødet blev det kommunikeret, at en konkretisering af udspillet og de fem tiltag vil blive offentliggjort i denne uge.

Gorrissen Federspiel følger situationen og udviklingen tæt. Vi har blandt andet nedsat en task force med en række specialister, der alene beskæftiger sig med denne udvikling, og som har til formål hurtigt og effektivt at svare på de spørgsmål, situationen afføder. Vi står derfor til rådighed for eventuelle spørgsmål og til at yde konkret rådgivning til din virksomhed, så tag endelig kontakt til os.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt