Søg Close search

HjemKan forbrugeraftaler ensidigt ændres eller annulleres med henvisning til COVID-19?

Kan forbrugeraftaler ensidigt ændres eller annulleres med henvisning til COVID-19?

26. marts 2020

Mange erhvervsdrivende anvender i dag standardvilkår, når der indgås aftale med forbrugere. De indeholder ofte mulighed for at annullere ordrer og bookinger. Det er dog ikke altid, at disse standardvilkår er tilstrækkelige i forhold til den nuværende situation, hvor en række restriktioner er blevet indført som følge af COVID-19. I dette nyhedsbrev kigger vi på nogle af de forhold, som den enkelte virksomhed skal være opmærksom på, hvis de ønsker at foretage ændringer i deres aftaler med forbrugerne eller gennemføre egentlige annulleringer af allerede indgåede aftaler.

På pressemødet den 23. marts 2020 meddelte statsminister Mette Frederiksen, at regeringen har besluttet at forlænge de indførte restriktioner som følge af COVID-19 til og med 2. påskedag – dvs. 13. april 2020. Statsministeren sagde også, at danskerne er nødt til at blive mere hjemme i påsken end de plejer for at sikre, at smitten ikke bliver spredt fra en landsdel til andre landsdele.

Udmeldingen på pressemødet har skabt stor usikkerhed om, hvorvidt danskerne må rejse inden for landets grænser, tage i sommerhus eller på camping i påsken – samt om, hvad der vil ske i tiden efter 13. april. Dette har resulteret i, at foretagne bestillinger af varer, bookinger og reservationer annulleres eller forsøges ændret af både forbrugere og erhvervsdrivende i et hidtil uset omfang.

Situationen og regeringens restriktioner har i det hele taget og vil givetvis fortsat medføre ændringer i såvel forbrugeres som erhvervsdrivendes handlingsmønstre. Mange erhvervsdrivende anvender i dag standardvilkår i forbindelse med aftaleindgåelsen med forbrugere.  Sådanne standardvilkår indeholder ofte bestemmelser om parternes mulighed for at annullere ordrer, bookinger, osv. Det er dog ikke i alle tilfælde, at disse standardvilkår er tilstrækkeligt dækkende i forhold til den nuværende situation, ligesom der i andre tilfælde er risiko for, at vilkårene kan tilsidesættes, såfremt forbrugeren udfordrer dem.

I nedenstående kommer vi ind på nogle af de forhold, som den enkelte virksomhed skal være opmærksom på, såfremt de ønsker at foretage ændringer i deres aftaler med forbrugerne eller gennemføre egentlige annulleringer af allerede indgåede aftaler.

Ensidig ændring af vilkår

Aftaler er som udgangspunkt bindende for begge parter, og ændringer kræver derfor også begge parters accept. I en aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger kan det dog godt aftales, at den erhvervsdrivende må foretage visse ændringer (f.eks. i priser og gebyrer, mv.) uden forbrugerens udtrykkelige accept. En række betingelser skal dog være opfyldt, før sådanne ændringsvilkår kan anses for gyldige.

I en nylig udtalelse har Forbrugerombudsmanden omtalt en sag, hvor en virksomheds ændringsvilkår gav virksomheden en næsten ubegrænset adgang til at foretage ændringer, og hvor betingelserne ikke indeholdt klare og forståelige kriterier for, hvornår virksomheden kunne foretage ændringer. Forbrugerombudsmanden udtalte i denne forbindelse, at ændringsvilkåret efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var urimeligt.

I sagen understregede Forbrugerombudsmanden dog, at det er muligt at indgå aftaler, hvorefter virksomheden får adgang til at ændre vilkårene uden at skulle indhente forbrugerens udtrykkelige accept, men at dette forudsætter:

  1. at aftalens ændringsvilkår ikke giver den erhvervsdrivende ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen;

 

  1. at kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, fremgår tydeligt;

 

  1. at forbrugerne bliver varslet individuelt om ændringen; og

 

  1. at forbrugerne kan opsige aftalen som følge af ændringen.

 

Lever ændringsvilkårene ikke op til disse forudsætninger, kan vilkårene tilsidesættes helt eller delvist som urimelige.

Det er derfor vigtigt –  særligt nu, hvor mange virksomheder har et behov for at ændre deres standardvilkår – at virksomhederne foretager en vurdering af om ændringsvilkårene i deres aftaler er i overensstemmelse med de gældende regler og praksis.

Hvis ikke ændringsvilkårene lever op til ovenstående forudsætninger, vil der være en risiko for, at virksomheden ikke kan ændre vilkårene ensidigt, eller at allerede gennemførte vilkårsændringer må anses for ugyldige.

Annullering og ændring af ordrer

I lyset af COVID-19-situationen er der mange erhvervsdrivende, der overvejer deres muligheder for at annullere eller ændre ordrer afgivet af forbrugere.

Udgangspunktet er, at en aftale mellem en erhvervsdrivende og en forbruger er indgået og bindende, når kunden har afgivet sin bestilling (accept af den erhvervsdrivendes tilbud). Dette betyder også, at den erhvervsdrivende har pligt til at levere den omhandlede vare eller ydelse, og at aftalen kun under visse omstændigheder kan annulleres (opsiges) eller ændres fra den erhvervsdrivendes side.

Dette er også tidligere et område som Forbrugerombudsmanden har haft stor fokus på og formentlig også vil have det fremadrettet i lyset af den nuværende situation.

Forbehold for annullering af ordrer

Mange erhvervsdrivende, der driver deres forretning online, har standardvilkår som indeholder bestemmelser om, hvornår den erhvervsdrivende må annullere eller ændre en forbrugers bestillinger.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det dog et urimeligt aftalevilkår, hvis den erhvervsdrivende generelt forbeholder sig retten til at kunne annullere en aftale efter den er indgået (eksempelvis på grund af trykfejl, forkerte prisoplysninger, udsolgte varer eller lignende forhold).

Forbrugerombudsmanden har udtrykt, at såfremt den erhvervsdrivende ønsker at fravige det almindelige aftaleretlige udgangspunkt om, at tilbud i en webshop er bindende, skal den erhvervsdrivende sikre, at det fremgå meget tydeligt – før forbrugeren afgiver bestilling – at den erhvervsdrivende forbeholder sig retten til at annullere bestillingen efter køberen har afgivet sin bestilling. Det er ikke tilstrækkeligt, at dette alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardbetingelser eller lignende. Dette gælder også for andre aftaler, som ikke indgås via webshops.

Annullering eller ændring med henvisning til force majeure?

Mange standardvilkår indeholder bestemmelser om den erhvervsdrivendes ansvarsfrihed i tilfælde af force majeure-begivenheder, lige som dette også er et almindeligt gældende princip i Danmark. Det er derfor en nærliggende overvejelse om COVID-19-udbruddet, og de restriktioner som det har medført, kan siges at udgøre en force majeure-begivenhed, der kan medføre potential ansvarsfrihed ved ikke at overholde en aftale.

I et tidligere opslag har vi beskrevet hvilke overvejelser virksomheder bør gøre sig om force majeure-virkningen for indgåede kontrakter. Som det fremgår af opslaget, er det forbundet med en vis risiko, at påberåbe sig force majeure. Erhvervsdrivende der overvejer dette bør derfor foretage en grundig analyse af den omhandlede aftale og de konkrete omstændigheder. Dette gælder også i aftaler med forbrugere. I alle situationer er det dog vigtigt at være opmærksom på, at der er en forpligtelse til at orientere om forholdet meget hurtigt, og at forpligtelsen skal være forhindret som følge af begivenheden. Force majeure kan derfor ikke bruges til at ændre priser eller aftaler, som ikke længere er fordelagtige eller fordi man af andre grunde ønsker at komme fri af forpligtelsen.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt