Søg Close search

HjemRapporteringsforpligtelse for onlineplatforme har deadline d. 17. februar 2023

Rapporteringsforpligtelse for onlineplatforme har deadline d. 17. februar 2023.

25. januar 2023

Senest d. 17. februar 2023 skal større onlineplatforme og søgemaskiner offentliggøre oplysninger om antallet af aktive brugere i gennemsnit pr. måned i EU. Dette er den første af mange forpligtelser efter EU’s nye DSA-forordning (Digital Services Act), der er den hidtil mest omfattende regulering af digitale platforme i EU. 

EU’s Digital Services Act (DSA, jf. forordning 2022/2065/EU), trådte i kraft d. 16. november 2022. Forordningen udgør den mest omfattende regulering til dato af onlineplatforme, der formidler indhold til slutbrugere, herunder sociale medier, onlinemarkedspladser og søgemaskiner. Forordningens formål er at skabe et velfungerende indre marked for sådanne platformstjenester, herunder ved at skabe et trygt onlinemiljø for brugerne, beskytte grundlæggende rettigheder og stimulere innovation.

Forordningen indeholder bl.a. en lang række compliance-forpligtelser (”due diligence”), som platformene skal efterleve. Forordningen får som udgangspunkt først virkning fra d. 17. februar 2024. Der er dog enkelte forpligtelser, der træder i kraft tidligere.

Den første afrapporteringsforpligtelse efter forordningen forfalder således allerede d. 17. februar 2023. Det drejer sig om en forpligtelse for onlineplatforme (herunder onlinemarkedspladser) og onlinesøgemaskiner til at offentliggøre oplysninger om antallet af aktive brugere i gennemsnit pr. måned i EU. Beregningen, der skal foretages som et gennemsnit over de seneste 6 måneder, kompliceres af, at der endnu ikke ligger nærmere retningslinjer fra EU-Kommissionen om beregningsmetoden.

Forordningen er opbygget efter en ”trappemodel”, hvor nogle forpligtelser gælder for alle omfattede onlineplatforme uanset størrelse, andre forpligtelser gælder kun for større onlineplatforme, mens atter andre forpligtelser kun gælder for meget store onlineplatforme.

Den nævnte forpligtelse til at offentliggøre oplysninger om antallet af aktive brugere gælder kun for større onlineplatforme, dvs. platforme med mere end 50 ansatte og en omsætning eller samlet balance på over 10 mio. EUR/år.

Samtidig er det helt generelt den EU-medlemsstat, hvor onlineplatformen eller onlinesøgemaskinen har sit hovedforretningssted, der har jurisdiktion efter forordningen. Da de fleste omfattede platforme er etableret i en anden medlemsstat end Danmark (ofte Irland), indebærer dette, at kun få platforme i det hele taget vil være omfattet af dansk jurisdiktion.

Forpligtelsen til at offentliggøre oplysninger om antal brugere vil derfor kun ramme få platforme under dansk jurisdiktion, men vil selvfølgelig omfatte oplysninger også for danske brugere. Da en række af forordningens forpligtelser som nævnt fra 2024 vil gælde for alle platforme uanset størrelse, bør også platforme under dansk jurisdiktion generelt være uhyre opmærksomme på DSA-forordningen.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt