Søg Close search

GF Renewables | CCS og CCUS

29. maj 2024København

Kom med til en formiddag i CO2‘ens tegn.

Fangst og lagring af CO2 (CCS) – kombineret med anvendelse af CO2‘en (CCUS) – kan spille en betydelig rolle for at opfylde klimamålene både i en national og international sammenhæng. Samtidig er væsentlige dele af den danske undergrund egnet til lagring af CO2.

Derfor kigger mange aktører, bl.a. større CO2-udledere indenfor industriproduktion og energiforsyning, herunder biogas- og affaldsforbrændingsanlæg, i retning af CCS/CCUS, ligesom disse teknologier også har tiltrukket de professionelle investorers opmærksomhed. I krydsfeltet mellem klima- og miljømæssige imperativer, teknologisk fremskridt og afkastforventninger sigter dette seminar mod at dykke ned i mulighederne, udfordringerne, risici og tendenser ved disse teknologier.

Seminaret vil fokusere på de forskellige led i værdikæden og de tilhørende juridiske risici bl.a. i forhold til CO2-lagringskontrakter. Sammen med eksperter fra bl.a. Copenhagen Economics vil vi tillige diskutere økonomien i projekter af denne karakter. Et forhold af væsentlig betydning i denne sammenhæng er CO2-certifikater (biogene og fossile), hvorfor der vil være et naturligt fokus herpå.

Som sædvanlig afslutter vi dagen med en gennemgang af væsentlige juridiske nyheder inden for energisektoren.

Tilmelding og program

Tilmelding til arrangementet er lukket.

Programmet er som følger:

Fra 8.30 Let morgenmad
9.00-9.25 Velkomst og introduktion til værdikæden for CCS/CCUS
I national og international kontekst kan CCS/CCUS spille en væsentlig rolle for at opfylde klimamålene. Og Danmark er godt positioneret for at opbygge en værdikæde inden for denne sektor, da betydelige dele af den danske undergrund er egnet til lagring af CO2. Vi fokuserer på de forskellige led i værdien og de tilhørende regulatoriske rammer.
9.25-9.55 Økonomien i CCS/CCUS-projekter v/Copenhagen Economics
En forudsætning for realisering af CCS/CCUS-projekter er en robust business case. Copenhagen Economics vil fokusere på de væsentligste økonomiske drivere i projekter af denne karakter.
9.55-10.15 Skatte- og afgiftsmæssige betragtninger
Der er udformet en række regelsæt og politiske aftaler, som har til formål at mindske udledningen af CO2. Vi stiller skarpt på den skatte- og afgiftsmæssige behandling ved brugen af og handlen med CO2.
10.15-10.35 Kontrakter vedrørende lagring af CO2
Den indfangede CO2 kan både lagres midlertidigt og permanent i den danske undergrund. Vi fokuserer på de særlige juridiske risici, som knytter sig til kontakter vedrørende lagring af CO2.
10.35-10.55 Pause
10.55-11.30 Biogene og fossile CO2-certifikater v/SEB
Et væsentligt element i udviklingen af CCS/CCUS er, at det er muligt for relevante aktører, herunder ejere af biogasanlæg og affaldsforbrændingsanlæg, at handle såvel biogene som fossile CO2-certifikater. SEB vil give et indblik i markedet for CO2-certifikater og de særlige udfordringer, som dette marked oplever.
11.30-11.45 Perspektivering og tendenser
Med udgangspunkt i formiddagens indlæg fokuseres på opmærksomhedspunkter, risici og tendenser i forhold til CCS/CCUS.
11.45-12.00 Legal update – nyheder inden for energisektoren
Vi gennemgår den seneste tids væsentligste nyheder og regulatoriske udvikling inden for energisektoren – på nationalt og EU-plan.
12.00-12.30 Afrunding efterfulgt af let frokost

Tid og sted

Seminaret finder sted onsdag den 29. maj 2024 fra kl. 9:00 til kl. 12:30 hos Gorrissen Federspiel, Axeltorv 2, 1609 København V. Der vil tillige være mulighed for at deltage i seminaret online.

Kursusbevis

Der kan udstedes kursusbevis i henhold til reglerne om obligatorisk efteruddannelse for advokater.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt