Søg Close search

HjemUnødige omkostninger til dækningsafgift kan undgås frem til 8. marts 2024

Unødige omkostninger til dækningsafgift kan undgås frem til 8. marts 2024

21. februar 2024

I 33 af landets 98 kommuner betales der dækningsafgift. Hvis du eksempelvis driver butik eller har kontor i en af disse kommuner fra ejede eller lejede lokaler, vil du formentlig få en stor unødig ekstraregning som følge af det nye ejendomsvurderingssystem. Hvis man ser sig godt for inden 8. marts 2024, kan ekstraregningen dog undgås. Det kan du læse mere om nedenfor.

Dækningsafgift

Der opkræves dækningsafgift i 33 af landets kommuner i 2024 for ejendomme, som anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og ”lignende øjemed”.

Dækningsafgiften beregnes på baggrund af grundværdien ifølge den offentlige ejendomsvurdering. Den foreløbige ejendomsvurdering for 2023 resulterer i markant stigning i grundværdien for mange ejendomme, og hvor dette gør sig gældende, vil dette medføre en markant stigning i dækningsafgiften.

Et eksempel fra en ejendom i Storkøbenhavn:

År Grund­værdi Grundskyld Dækningsafgift Samlet udgift
2023 14.470.000 445.676 334.800 780.476
2024 183.702.000 458.156 940.554 1.398.710

 

Eksemplet viser en stigning i de samlede ejendomsskatter på ca. 79 % i forhold til 2023-niveau.

Efter ejendomsskatteloven blev vedtaget, er der fra politisk side kommet fokus på, at stigninger i dækningsafgifterne vil ramme erhvervsdrivende unødigt hårdt. I november 2023 blev der derfor indgået en politisk aftale, som begrænser stigningen i dækningsafgiften, således at denne indtrappes over en årrække. Aftalen er imidlertid endnu ikke gjort til lov, og det indebærer, at dækningsafgiften opkræves fuldt ud i 2024, og derved opstår en unødig likviditetsbelastning, indtil den politiske aftale udmøntes i lovgivning.

I eksemplet ovenfor udgør den unødige likviditetsbelastning ca. 65,3 % af den hid­tidige omkostning til ejendomsskatter. Ejendommens ejer har dog frem til 8. marts 2024 mulighed for at anmode Skattestyrelsen om at fastholde udgiften til dækningsafgift på 2023-niveau, indtil den endelige vurdering for 2023 udsendes. Hvis ejeren gør dette, undgås den unødige likviditetsbinding.

Hvis du anvender lokaler, som du selv ejer, til dækningsafgiftspligtige formål, vil du få den direkte fordel af en suspension af en stigning i dækningsafgiften, idet du ikke tvinges til at binde unødig likviditet frem til de endelige vurderinger kommer.

Betydning for lejere og ejendomsejere

Hvis du lejer lokaler i en kommune, der opkræver dækningsafgift, vil dækningsafgiften typisk blive betalt ud over lejen eller være indeholdt i lejen. Når dækningsafgiften stiger, vil den samlede lejeudgift derfor stige.

Lejer kan alene opnå en begrænsning i stigningen i den del af lejeudgiften, som vedrører ejendomsskatter, hvis udlejer senest 8. marts 2024 ansøger om at fastholde dækningsafgiften på 2023-niveau.

For en ejendomsejer, der udlejer ejendommen, er en suspension af dækningsafgiften til 2023-niveau omkostningsneutral. En suspension indebærer dog bl.a. den fordel for ejendommens ejer (udlejer), at lejerne ikke unødigt belastes af en midlertidig likviditetsbinding, som kan presse lejere og markedslejen.

Der er andre forhold, som bør overvejes nærmere set fra både lejers og ejendomsejers perspektiv.

Hvordan kommer du videre

Det bør snarest undersøges, hvordan den foreløbige offentlige ejendomsvurdering påvirker dækningsafgiften af ejede og lejede lokaler.

En ejer, som selv benytter ejendommen, bør snarest overveje at ansøge om at fastholde dækningsafgiften på 2023-niveau.

Lejere bør søge at indgå en aftale, som sikrer, at udlejer senest den 8. marts 2024 ansøger om at suspendere dækningsafgiften til 2023-niveau og derudover håndterer forholdet mellem lejer og udlejer, når den endelige dækningsafgift beregnes i forlængelse af udsendelsen af de endelige vurderinger for erhvervsejendomme – forventeligt fra 2025.

Gorrissen Federspiel er eksperter i erhvervslejeret og har et hold dygtige advokater, som er klar til at hjælpe både lejere, udlejere og ejendomsejere med netop denne problemstilling.

Kontakt os for at komme videre.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt