Søg Close search

HjemOm osSamfundsansvarlighedPro bono

Pro bono

Gorrissen Federspiel støtter en række organisationer og sociale formål i Danmark og i udlandet.

Vi støtter blandt andet Human Practice Foundation. Flere af vores jurister arbejder som frivillige rådgivere i Retshjælpen, ligesom vi opfordrer dem til at tage aktiv del i pro bono-projekter. Det sker i takt med, at vi har endnu større fokus på CSR.

Human Practice Foundation

I 2016 indgik Gorrissen Federspiel et partnerskab med Human Practice Foundation om at opføre en ny skole i Dumkot, en lille bjergby i Dolakhaprovinsen i det nordøstlige Nepal. Nepal er et af verdens fattigste lande, hvor adgang til uddannelse langt fra er en selvfølge – noget, der blev forværret af katastrofale jordskælv i 2015. Human Practice Foundation er en visionær velgørenhedsorganisation grundlagt af Pernille Kruse Madsen, der er uddannet advokat hos Gorrissen Federspiel. Fonden arbejder primært med skole- og iværksætterprojekter, der skal løfte lokalsamfundets evne til selv at kæmpe sig vej ud af fattigdommen. I slutningen af 2018 var Bhagawati Lower Secondary School opført og klar til brug.

Siden 2020 har skolen været udfordret af Covid-19-pandemien og har ligesom mange andre skoler også været ramt af nedlukninger. Her har man i stedet forsøgt sig med alternative undervisningsmuligheder, som mobiltelefoner med læringsapps, radioudsendelser samt undervisningsmateriale til selvlæring, så eleverne kunne fortsætte med at lære nyt. En rapport fra skolen viser, at der er store fremskridt på skolen. Blandt andet er den gennemsnitlige læring i faget engelsk steget med 12,8 pct., frafaldet af elever er faldet med 47,35 pct., mens der har været en lille stigning i tilmeldingsprocenten på 7,2 pct.

Projekt Indre Styrke

Gorrissen Federspiel støtter også Human Practice Foundation Projekt Indre Styrke, som de har udviklet i samarbejde med Børns Livskundskab og Fredensborg Kommune. Projektets formål er at styrke udvalgte skoleelevers trivsel, sociale kompetencer og evne til at indgå i et fællesskab.

I 2021 bidrog vi med økonomisk støtte for projektet Indre Styrke, der skal bredes ud til endnu flere danske skoleelever, der mistrives. Vi hjalp desuden med de juridiske rammer i en aftale mellem 1000 nepalesiske kaffebønder og Hagen Espresso Bars, der får betydning for 3500 nepalesiske familiers levebrød.

Institut for Menneskerettigheder

Gorrissen Federspiel har i en årrække påtaget sig at repræsentere Institut for Menneskerettigheder i de sager, hvor Instituttet ønsker at agere som biintervenient – typisk i sager for Højesteret, som Instituttet vurderer, er af vidererækkende og principiel karakter for menneskerettighederne. I december 2016 førte Gorrissen Federspiel en sag på vegne af Institut for Menneskerettigheder, der biintervenerede for Højesteret. Sagen, der fik stor mediebevågenhed, var en principiel sag om, hvorvidt Udlændingenævnets afslag på opholdstilladelse var i strid med diskriminationsforbuddet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Project Access

I 2021 lagde vi igen hus til en bootcamp for nonprofit-organisationen Project Access, der hjælper danske studerende med at søge ind på deres drømmeuniversitet. 28 danske studerende deltog i bootcampen, der forløb over en weekend.

Hvordan oplever vores medarbejdere arbejdet med pro bono-sager?

Esben er advokatfuldmægtig i Corporate M&A og har hjulpet på en pro bono-sag de sidste par måneder. 

AidUkraineDenmark (AUD) er en forening af frivillige, der hjælper ukrainske flygtninge i Danmark med at blive integreret i det danske samfund.

Siden december 2022 har vi hjulpet AUD med foreningsretlige spørgsmål og hjælp til at opdatere foreningens vedtægter. Vi har hjulpet dem løbende som en del af GF’s pro bono-bistand med at forberede og afholde generalforsamlinger.

Det har været rigtig spændende for mig både på et personligt og et fagligt niveau at hjælpe med rådgivningen og forberedelse samt afholdelse af generalforsamlingerne. GF’s pro bono-bistand for AUD har gjort det muligt for os at hjælpe en frivillig forening med de ting, der ikke altid er tid eller ressourcer til at gå i dybden med som en frivillig forening, hvilket har været et givende supplement til hverdagen på et stort advokatkontor.

Vi har netop afholdt generalforsamlingen, hvor foreningens medlemmer og ledelse var til stede. Det var virkelig interessant at tale med medlemmerne om deres arbejde i løbet af 2022, og det er nogle af de ting, der gør, at man kan mærke, at vores arbejde giver mening og gør det muligt for en lang række frivillige medlemmer at fortsætte deres store arbejde med at hjælpe ukrainske flygtninge på flugt fra krigen i deres hjemland.

Diversitet

Diversitet og lige rettigheder for alle er nøglen til vores fortsatte succes. Vi tager aktiv del i forskellige initiativer for at fremme diversiteten både internt og i det samfund, vi er en del af.

Læse mere
gf_aarhus2022_gfx6863lang

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt