Søg Close search

HjemØremærket barsel til mænd – bliver det nu dyrere at være arbejdsgiver?

Øremærket barsel til mænd – bliver det nu dyrere at være arbejdsgiver?

21. september 2021

Ingen, der har tændt for et tv, læst en avis eller bevæget sig på sociale medier de seneste uger, kan have overset, at øremærket barsel til mænd er et hot topic, som virkelig kan bringe sindene i kog. Men hvad er egentlig de økonomiske konsekvenser for dig som arbejdsgiver?

Som udgangspunkt ingen. De fleste arbejdsgivere tilbyder allerede fuld løn under graviditetsorlov, barsel, fædreorlov samt en del af forældreorloven. Vi anser det for markedsstandard, at arbejdsgiver betaler fuld løn under graviditetsorlov, barsel, fædreorlov og 10-13 uger af forældreorloven. Dette har også været udgangspunktet i de fleste overenskomster.

De fleste fædre har således allerede i dag ret til betalt fædre- og forældreorlov i en periode, der overstiger den øremærkede orlov, hvorfor det ikke er forventeligt, at arbejdsgiver kommer til at få en forøget lønomkostning som konsekvens af indførelsen af øremærket orlov til mænd.

Øremærket barsel – er det nu også nødvendigt?

Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union vedtog den 20. juni 2019 et orlovsdirektiv, hvori det var fastsat, at hver forælder skal have ret til fire måneders orlov, hvoraf de to måneder ikke kan overføres til den anden forælder. Der er altså efter direktivet øremærket to måneders barsel til både mor og far. I denne periode, skal forældrene have ret til at modtage en passende ydelse, men ikke nødvendigvis løn.

Danmark har som medlem af EU pligt til at implementere orlovsdirektivet inden den 2. august 2022. Det er således ikke til diskussion om der skal indføres øremærket barsel til mænd. De nærmere rammer for den øremærkede orlov er imidlertid op til de nationale lovgivere. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har indsendt deres anbefaling til en ny barselsmodel til regeringen og folketinget.

Er øremærket orlov overhovedet nyt?

Øremærkning af barsel er ikke et nyt koncept. I dag har mødre ret til graviditetsorlov fire uger før forventet fødsel, barselsorlov i 14 uger efter fødslen (heraf pligt til at holde to uger), og fædre har to ugers fædreorlov. Derudover har forældrene ret til 32 ugers forældreorlov, som de frit kan fordele imellem sig. Med den foreslåede model bliver udgangspunktet en ligedeling med 24 uger til hver forælder, medmindre den ene forælder vælger at overføre noget af sin barsel til den anden forælder. Ligesom i dag kan de første to uger dog ikke overføres. Derudover vil ni uger af forældreorloven være øremærket til den enkelte forælder og derfor ikke kunne overføres. Det nye er således, at mødre får tre ugers mindre øremærket barsel end tidligere, mens fædre får ni ugers mere øremærket barsel end tidligere. Den samlede ret til orlov foreslås ikke ændret.

Ret til fravær – ikke (nødvendigvis) ret til løn

Lovgivningen i Danmark giver som udgangspunkt ikke ret til løn under graviditetsorlov, barsel, fædreorlov eller forældreorlov. Dog har kvindelige funktionærer ret til halv løn under graviditetsorlov og barsel. Forældrene har i stedet ret til barselsdagpenge, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne herfor. Dette forudses ikke ændret som konsekvens af orlovsdirektivet.

Hvis du vil høre mere om øremærket barsel, taler vi mere om emnet på vores morgenmøder den 3. og 4. november 2021. Du er også velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt