Søg Close search

HjemNyhederMedie og entertainmentret

Medie og entertainmentret

Året bød på Højesterets dom (UfR 2022.2949 H) i en sag om fortolkning af musikforlagsaftaler og om overdragelse af såkaldte ”store rettigheder”, dvs. retten til at opføre operaer, balletter og musicals. Sagen var med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til Højesteret. Det har hidtil været antaget i teorien, at de ”store rettigheder” er så særegne og derfor alene er overdraget, hvis de eksplicit er nævnt i kontrakten med musikforlaget. Selvom ”store rettigheder” ikke var nævnt i den konkrete kontrakt, nåede Højesteret imidlertid frem til, at også disse rettigheder var omfattet af overdragelsen til musikforlaget. Både by- og landsret var kommet til samme resultat. Højesteret lagde vægt på blandt andet, at muligheden for at anvende allerede eksisterende kompositioner i musikdramatiske opførelser ikke var ukendt på aftaletidspunktet. Læs Højesterets dom her.

På tv- og filmområdet har produktionen i Danmark det seneste år været udfordret grundet en rettighedsaftale indgået mellem kunstnerorganisationen Create Danmark og Producentforeningen. Aftalen indebar, at streamingtjenester skulle betale højere vederlag til kunstnerne for streaming af de produktioner, som kunstnerne leverede indhold til. Som konsekvens af de øgede omkostninger meddelte flere streamingtjenester samt TV 2, at de indstillede deres danske tv-produktion. Rettighedsaftalen er siden blevet forladt, og situationen er i dag, at Create Danmark forhandler individuelle aftaler på plads med de enkelte streamingtjenester. Også via medieforliget er der lagt op til, at streamingtjenester pålægges øgede omkostninger gennem et såkaldt kulturbidrag, også kaldet streamingafgiften. Afgiften på 6% af tjenesternes omsætning i Danmark skulle således øremærkes til produktion af dansk indhold. Den nye regering afsøger dog muligheden for at erstatte kulturbidraget med en ordning, hvor udbyderne kan vælge mellem en forpligtelse til at investere i dansksproget indhold eller betale en afgift.

Endelig har Gorrissen Federspiel i 2022 søsat podcasten Entertainmentretten, som primært beskæftiger sig med reguleringen af underholdningsbranchen. Bag podcasten står de to faste værter Managing Counsel, Jakob Plesner Mathiasen, og professor i ophavsret ved Københavns Universitet, Morten Rosenmeier. Med deltagelse af skiftende gæster fra medie- og underholdningsbranchen behandles en bred vifte af IP-retlige emner med fokus på den kreative industri. Podcasten har på rekordfart opnået betydelig popularitet og lyttertal. Den kan tilgås gratis via de almindelige podcastplatforme og udbydes tillige som digital efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige. Kurset kan købes her.

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt