Søg Close search

HjemNyhederDesignret | Q4 2022

Designret | Q4 2022

Udendørs fitnessredskaber var beskyttet mod produktefterligning ved designregistrering

Sø- og Handelsretten afsagde den 8. december 2022 dom i sagen BS-14624/2022-SHR anlagt af NOORD ApS (“Noord”) mod Maxplay ApS m.fl. (“Maxplay”) vedrørende en potentiel krænkelse af designloven og markedsføringsloven ved produktion og opsætning af en række udendørs fitnessredskaber.

Noord nedlagde påstand om, at Maxplay forbydes at producere, markedsføre, levere og montere en række omtvistede fitnessredskaber samt at redskaberne, der var opsat i det offentlige rum ved byggeprojekterne “CPH Highline” og “Scanport”, skulle tilbagekaldes og destrueres.

Sø- og Handelsretten kom indledningsvis frem til, at en række af Noords produkter, “SPIRER 700”, “SPIRER PARALLEL BAR”, “SPIRER 1800” og “SPIRER 2300”, som følge af anvendelsen af to parallelle rør med en organisk form, var beskyttet i henhold til den af Noord fremlagte designregistrering. Sø- og Handelsretten fandt, at redskabernes udseende ikke var bestemt af deres tekniske funktion, jf. designlovens § 8, stk. 1, nr. 1, idet udendørs fitnessredskaber, der har samme funktion, kan designes på flere forskellige måder.

Dernæst sammenholdte Sø- og Handelsretten fitnessredskaberne ved CPH Highline og Scanport med Noords produkter. Sø- og Handelsretten fandt, at designudtrykkene lå tæt på hinanden, da begge typer af produkter bestod af to rør, som i toppen forskydes fra hinanden. De mindre forskelle i form af navnlig rørenes bue, redskabernes dimensioner og farve, ændrede ikke på, at det samlede helhedsindtryk var det samme.

Maxplay havde følgeligt ved fremstilling og opsætning af de omtvistede fitnessredskaber ved CPH Highline og Scanport krænket Noords designret, jf. designlovens § 9, stk. 1.

For de resterende produkter, som ikke var omfattet af designregistreringen, fandt Sø- og Handelsretten, at selvom produkterne havde særpræg, havde Noord ikke fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sin markedsposition.

Det var herefter ikke godtgjort, at Noord var i besiddelse af en tilstrækkelig markedsposition for udendørs fitnessredskaber i Danmark til, at de resterende produkter, “SPIRER 110”, “SPIRER MONKEY” og “SPIRER INCLINE BENCH”, var beskyttet efter markedsføringsloven.

Noord blev yderligere tilkendt et mindre erstatningsbeløb for markedsforstyrrelsen samt vederlag og godtgørelse for udnyttelsen af sit design, jf. designlovens §§ 37, stk. 1, nr. 1, og stk. 3.

Læs hele dommen

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt