Søg Close search

HjemCOVID-19 – Forsamlingsforbud | Hvordan påvirker det de kommende generalforsamlinger?

COVID-19 – Forsamlingsforbud | Hvordan påvirker det de kommende generalforsamlinger?

13. marts 2020

Folketinget har den 12. marts 2020 vedtaget en ændring til lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (”Epidemiloven”). Med lovændringen indføres et forbud mod offentlige arrangementer på mere end 100 personer. Der indføres endvidere en adgang for politiet til (uden retskendelse) at få adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af forbuddet.

Se det endelige lovforslag som vedtaget her.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende. Indtil forbuddet er trådt i kraft, opfordrer regeringen til, at arrangementer med mere end 100 personer aflyses eller udskydes som følge af risikoen for smittespredning af COVID-19, og at arrangører aktivt bistår til at mindske smitterisikoen.

Dette har betydning for en række af de kommende generalforsamlinger, som står for døren for flere børsnoterede selskaber.

Vi henviser til vores tidligere nyhedsbrev af 9. marts 2020 her, hvor vi har samlet en praktisk guide til håndtering af COVID-19 i forbindelse med afholdelse af de kommende generalforsamlinger, herunder hvordan selskaber og deltagere bør forholde sig for at mindske smitterisikoen med COVID-19.

Forbud mod forsamlinger på over 100 deltagere

Når forbuddet mod forsamlinger på over 100 deltagere træder i kraft, vil generalforsamlingen fortsat kunne afholdes – f.eks. ved at anvende separate lokaler med videolink, så det sikres, at der ikke er over 100 deltagere samlet ét sted. Det vil i den forbindelse være værd at overveje alternative muligheder for afholdelse af generalforsamlingen, herunder f.eks. afholdelse af elektroniske generalforsamlinger, opfordre aktionærerne til at afgive brevstemme eller fuldmagt eller opfordre aktionærerne til at følge generalforsamlingen via webcast fremfor at møde fysisk på generalforsamlingen.

Vi henviser i den forbindelse til vores nyhedsbrev af 9. marts 2020 her, hvor vi har redegjort nærmere for disse alternative foranstaltninger.

Aflysning eller udskydelse af den ordinære generalforsamling som følge af det nye forbud?

Som anført i vores nyhedsbrev af 9. marts 2020, kan selskaber aflyse generalforsamlingen helt indtil dagen for generalforsamlingens afholdelse.

En eventuel aflysning skal meddeles på samme måde, som indkaldelsen blev udsendt, dvs. som selskabsmeddelelse, på hjemmesiden og via e-mail/brev til de aktionærer, der har anmodet derom. Dertil kommer koordination med VP Securities/Computershare og en eventuel depositar, hvis selskabet har et ADR-program.

Bestyrelsen vil være forpligtet til at aflyse generalforsamlingen, hvis det er åbenbart, at generalforsamlingen kan udgøre en konkret fare for deltagerne som følge af COVID-19, eller hvis der er risiko for, at der vil være mere end 100 deltagere samlet ét sted. Det anbefales derfor, at selskaberne løbende holder sig orienteret omkring COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk/corona) og følger regeringens anbefalinger og påbud.

Hvis generalforsamlingen aflyses, skal en ny ordinær generalforsamling indkaldes til afholdelse inden udgangen af april måned for at sikre rettidig indsendelse af årsrapporten, dvs. senest torsdag den 30. april 2020. Bemærk, at vedtægterne kan indeholde en anden frist.

Indkaldelsen skal i henhold til selskabslovens regler således udsendes senest den 8. april 2020 (3 uger før) og tidligst den 25. marts 2020 (5 uger før). Har selskabet et ADR-program, skal eventuelle frister i depositaraftalen tillige overholdes.

Hverken selskabsloven eller årsregnskabsloven indeholder på nuværende tidspunkt hjemmel til, at Erhvervsstyrelsen kan udskyde fristen for afholdelse af generalforsamlinger eller selskabernes godkendelse og indsendelse af årsrapporter.

Der er således begrænsede muligheder for at udskyde den ordinære generalforsamling til afholdelse på et senere tidspunkt.

Vi holder løbende øje med eventuel yderligere hastelovgivning på områder, der kan påvirke de kommende generalforsamlinger, herunder mulighed for eventuel udskydelse af frister mv.

Du kan holde dig opdateret om nyheder relateret til COVID-19 via vores nyhedsservice
Tilmeld dig her

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt