Søg Close search

HjemÆndret fremgangsmåde ved indberetning af intern viden i Finanstilsynets OAM-system

Ændret fremgangsmåde ved indberetning af intern viden i Finanstilsynets OAM-system

11. januar 2023

Finanstilsynet har ændret fremgangsmåden for børsnoterede selskabers indberetning af intern viden med virkning fra den 11. januar 2023.

Med virkning fra den 11. januar 2023 ændrer Finanstilsynet fremgangsmåden for, hvordan udstedere, der er optaget til handel på et reguleret marked, f.eks. Nasdaq Copenhagen’s hovedmarked, skal indberette intern viden i Finanstilsynets indberetningssystem OAM.

  • Indberetning af intern viden: Ved indberetning af intern viden skal udstedere fremover direkte angive i OAM, om offentliggørelse af den interne viden har været udsat. Hvis det er tilfældet, skal udsteder indsende Finanstilsynets underretningsskema om udsættelse af offentliggørelsen af intern viden via OAM i forbindelse med offentliggørelse af den interne viden og ikke længere via en separat e-mail. Underretningsskemaet vil kun være tilgængeligt for indberetter og Finanstilsynet.

Finanstilsynets hidtidige proces med fremsendelse af underretningsskema om udsættelse af offentliggørelsen af intern viden til den nuværende ”udsættelsespostkasse”; udsaettelse@ftnet.dk, skal således fremadrettet kun benyttes af udstedere optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet (”MHF”), f.eks. Nasdaq Copenhagen Growth Market Denmark, eller på en organiseret handelsfacilitet (”OHF”).

  • Indberetning af års- og halvårsrapporter: Ved indberetning af års- og halvårsrapporter til Finanstilsynet skal udstedere angive, om disse indeholder intern viden, og om offentliggørelse af denne interne viden har været udsat (se ovenfor). Hvis års- eller halvårsrapporten indeholder intern viden, skal udsteder indberette en separat selskabsmeddelelse om den interne viden sammen med års-eller halvårsrapporten. Selskabsmeddelsen bør klart angive, hvori den interne viden består, og bør derfor ikke være identisk med års- eller halvårsrapporten. Dette er i tråd med Finanstilsynets udmelding fra den 12. december 2022, som nærmere omtalt i vores nyhedsbrev af 20. december 2022, der kan findes her. Års- eller halvårsrapporten og oplysningerne om den interne viden vil blive offentliggjort i to selvstændige indberetninger, dog med samme offentliggørelse og registreringstidspunkt.

Finanstilsynet har i den sammenhæng præciseret, at indberetning af intern viden i forbindelse med en års- eller halvårsrapport er tiltænkt tilfælde, hvor den interne viden opstår i umiddelbar sammenhæng med færdiggørelse og offentliggørelse af en års- eller halvårsrapport, og at offentliggørelse af den interne viden ikke må forsinkes af hensyn til samtidig offentliggørelse af års- eller halvårsrapporten og den interne viden. Det betyder efter vores opfattelse, at den interne viden i praksis oftest vil skulle offentliggøres i en særskilt meddelelse forud for offentliggørelse af års- eller halvårsrapporten.

Det må i forbindelse med implementeringen af Finanstilsynets ovennævnte retningslinjer forventes, at de mest anvendte nyhedsdistributører tilpasser deres brugergrænseflade, så det er muligt for udstedere gennem nyhedsdistributørens system at angive, om den interne viden har været udsat og foretage indberetning af udsættelsesskemaet i OAM-systemet i forbindelse med offentliggørelse af selskabsmeddelelsen med den interne viden.

Finanstilsynet har samtidig indført ændringer om indberetning af prospektrelaterede dokumenter. Fra den 11. januar 2023 vil det kun være muligt for udstedere at indberette endelige vilkår til basisprospekter til Finanstilsynet.

Finanstilsynets nyhedsbrev af 9. januar 2023 kan findes her, ligesom Finanstilsynets vejledning til indberetning i OAM kan findes her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt