Søg Close search

HjemOverholdelse af sanktioner mod Rusland og Belarus ved børsretlige transaktioner

Overholdelse af sanktioner mod Rusland og Belarus ved børsretlige transaktioner

I dette fjerde og sidste børsretlige adventsbrev kan du læse nærmere om sanktioner mod Rusland og Belarus relateret til udstedelse af værdipapirer.
21. december 2023

Siden Ruslands invasion af Ukraine har EU vedtaget en lang række sanktioner mod Rusland og Belarus, herunder visse restriktioner vedrørende udstedelse af værdipapirer til russiske og belarusiske selskaber og individer. Alle danske virksomheder, personer og myndigheder er forpligtet til at overholde sanktionerne, og manglende overholdelse kan medføre bøde eller fængselsstraf.

EU har ved Ruslandsforordningen[1] og Belarusforordningen[2] indført et forbud mod udstedelse af værdipapirer til russiske eller belarusiske statsborgere og fysiske personer med bopæl i Rusland eller Belarus samt juridiske personer, der er etableret i Rusland og Belarus. Forbuddet kan give udfordringer i forbindelse med visse børsretlige transaktioner og generalforsamlinger, og selskaber skal dermed løbende sørge for at orientere sig i sin aktionærbase.

  • Eksempler på transaktionstyper, der er omfattet: Udstedelse eller salg af aktier i forbindelse med en børsnotering, udstedelse af aktier ved øvrige emissioner som fortegningsemissioner og rettede placeringer, f.eks. accelererede book-buildings samt aktieombytningstilbud.
  • Har det betydning på generalforsamlingen? I forbindelse med generalforsamlinger har selskaberne en forpligtelse til – sammen med bl.a. nomineebanker, Euronext og Computershare – ikke at udbetale udbytte (eller tildele aktier) til personer omfattet af sanktioner og til ikke at tillade stemmeafgivning på generalforsamlinger for personer omfattet heraf.
  • Hvilke værdipapirer er omfattet? For Rusland gælder forbuddet for værdipapirer (eller andele i institutter for kollektiv investering, der yder eksponering mod sådanne værdipapirer) (i) i en EU-valuta udstedt efter den 12. april 2022, eller (ii) i andre valutaer udstedt efter den 6. august 2023. For Belarus gælder forbuddet for de samme værdipapirer og andele i institutter for kollektiv investering, men kun for sådanne, der er denomineret i en EU-valuta, der er udstedt efter den 12. april 2022, dvs. at det ikke for Belarus omfatter værdipapirer denomineret i nogen anden valuta.
  • Hvilke personer er omfattet? Forbuddet gælder (i) russiske og belarusiske statsborgere, (ii) fysiske personer, der er bosiddende i Rusland eller Belarus, og (iii) juridiske personer, der er etableret i Rusland eller Belarus. Forbuddet gælder dog ikke for statsborgere eller personer, der har en midlertidig eller permanent opholdstilladelse i et EU-land (og for russiske statsborgere i et EØS-land eller Schweiz), og som ikke er omfattet af indefrysninger.
  • Hvordan kan man som selskab gøre: Selskaberne skal forholde sig til aktionærbasen i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af en transaktion eller generalforsamling. I praksis udfører afviklingsbanker, nomineebanker, Euronext og Computershare en vigtig screening på området, men selskaberne bør selv kontrollere ejerbogen og sammenholde den med tilmeldinger og med sanktionslister og følge op med nævnte samarbejdspartnere. Derudover kan der ved transaktioner være behov for at undtage udbud til sanktionerede personer i udbudsmateriale og ved brug af såkaldte click-through-bekræftelser/barrierer i forbindelse med adgang til udbudsmateriale.
  • Hvad sker der ved overtrædelse? Overtrædelse af forbuddet straffes efter straffelovens § 110 c, hvorefter forsæt kan straffes med bøde eller fængsel op til 4 år. Der er begrænset praksis om bødeniveauet for sanktionsovertrædelse.

Nedenstående oversigt indeholder nogle eksempler på, hvornår det er og ikke er forbudt at udstede værdipapirer til fysiske og juridiske personer med relation til Rusland og Belarus.

Er det forbudt at udstede værdipapirer til en statsborger i hhv. Rusland og Belarus?
Det er forbudt at udstede værdipapirer til russiske og belarusiske statsborgere, der er bosiddende i hhv. Rusland, Belarus eller et tredjeland.

Det er ikke forbudt at udstede værdipapirer til russiske og belarusiske statsborgere, hvis den pågældende person har midlertidig eller permanent opholdstilladelse i et EU-land (og for russiske statsborgere også i et EØS-land eller Schweiz), og vedkommende ikke er omfattet af indefrysninger.

Er det forbudt at udstede værdipapirer til en fysisk person bosiddende i Rusland eller Belarus?
Det er forbudt at udstede værdipapirer til en fysisk person, der har bopæl i Rusland eller Belarus, hvis personen ikke er statsborger i et EU-land (og for Ruslands tilfælde, statsborger i et EØS-land eller Schweiz).

Det er ikke forbudt at udstede værdipapirer til fysiske personer, der har bopæl i Rusland eller Belarus, hvis personen er statsborger i et EU-land (og for Ruslands tilfælde, statsborger i et EØS-land eller Schweiz), og vedkommende ikke er omfattet af indefrysninger.

Er det forbudt at udstede værdipapirer til juridiske personer, enheder eller organer etableret i Rusland eller Belarus?
Det er forbudt at udstede værdipapirer til enhver russisk eller belarusisk juridisk person, enhed eller organ, der er etableret i Rusland og Belarus. Dette samme gør sig gældende for en EU-filial af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland eller Belarus.

Det er forbudt at udstede værdipapirer til en filial af juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland eller Belarus, når denne filial er i et tredjeland.

Er det forbudt at udstede værdipapirer til et datterselskab af en enhed etableret i Rusland eller Belarus?
Det er ikke forbudt at udstede værdipapirer til et EU-datterselskab af en enhed, der er etableret i Rusland eller Belarus, da dette EU-datterselskab er etableret i EU og dermed ikke omfattet af forbuddet. Datterselskabet må dog ikke anvendes til at omgå forbuddet, herunder sælge værdipapirer til moderselskabet etableret i Rusland eller Belarus. Datterselskabet må heller ikke være omfattet af indefrysninger.

Det er uklart, hvorvidt det er forbudt at udstede værdipapirer til et tredjelandsdatterselskab af en enhed, der er etableret i Rusland eller Belarus, idet EU’s sanktioner ikke gælder direkte for datterselskaber i tredjelande. Det er dog forbudt bevidst og med viden herom at deltage i aktiviteter, der har til formål eller følge at omgå forbuddet, f.eks. gennem datterselskaber i tredjelande. Det pågældende tredjeland kan ligeledes have en sanktionsordning, der forbyder salg af værdipapirer, som udsteder i givet fald skal være opmærksom på.

 

Gorrissen Federspiels Capital Markets og Compliance teams er altid tilgængelige til at rådgive og sparre om overholdelse af sanktioner mod Rusland og Belarus ved børsretlige transaktioner.


[1] Forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine med ændringer.

[2] Forordning (EU) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger over for præsident Lukasjenko og visse embedsmænd i Belarus med ændringer.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt