Søg Close search

HjemOffentliggørelse af finansiel guidance for det nye regnskabsår

Offentliggørelse af finansiel guidance for det nye regnskabsår

I dette første børsretlige adventsbrev kan du genopfriske regler og praksis for offentliggørelse af guidance.
3. december 2023

Børsnoterede selskaber skal løbende sørge for at finansiel guidance i markedet er opdateret og korrekt, da det er et vigtigt pejlemærke for markedets værdiansættelse. Emnet er særlig relevant i forbindelse med den forestående afslutning af nuværende regnskabsår og begyndelsen på det næste.

Med Finanstilsynets vejledning fra 2021 og seneste udtalelse i 2023 har Finanstilsynet præciseret deres fortolkning af MAR i forhold til offentliggørelse af intern viden i forbindelse med finansielle rapporter. Finanstilsynets vejledning og udtalelse kan læses henholdsvis her og her.

  • I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten skal udstedere oplyse om forventninger til selskabets udvikling i det kommende regnskabsår, så vidt muligt med niveauangivelse af væsentlige nøgletal såsom forventet resultat, nettoomsætning, m.v.
  • Praksis har tidligere været, at første offentliggørelse af finansiel guidance for et igangværende regnskabsår er sket sammen med offentliggørelse af årsrapporten for seneste regnskabsår.
  • Af Finanstilsynets vejledning følger det, at finansielle mål eller guidance for et kommende regnskabsår kan udgøre intern viden. Det er almindeligt anerkendt, at ændringer til allerede offentliggjort guidance kan og ofte vil være intern viden, da der sker ændringer til oplysninger, som markedet har lagt til grund i værdiansættelsen af aktien.
  • Konceptuelt er der dog større udfordringer med at betragte første guidance for et kommende regnskabsår som intern viden. Her kan det f.eks. diskuteres, om der er tale om ”specifik viden”, idet der netop er tale om ”forventninger” til en længerevarende fremtidig periode. Tilsvarende kan oplysningerne f.eks. være i overensstemmelse med enten langsigtet guidance eller med hvad der bør være markedets generelle forventninger baseret på selskabets historiske kommunikation og sædvanlige udvikling.
  • Af Finanstilsynets udtalelse fra 2023 følger det, at udstedere i forbindelse med offentliggørelsen af finansielle rapporter skal offentliggøre en separat selskabsmeddelelse, hvori de oplysninger der udgør intern viden, er angivet. Hjemlen til dette synes uklar, men kan formentlig støttes på den delegerede forordning om de tekniske standarder for offentliggørelse af intern viden[1].

Ved en gennemgang af praksis for henholdsvis Large Cap, Mid Cap og Small Cap for 2023, er det fortsat ikke entydigt, hvornår guidance i praksis meldes ud til markedet og kvalifikationen heraf som intern viden. For året 2023 ses følgende tendenser:

  • Størstedelen af udstedere noteret på Nasdaq Copenhagen offentliggør første guidance for det kommende regnskabsår som en del af årsrapporten for det foregående regnskabsår. I få tilfælde var selskabsmeddelelserne med den samlede offentliggørelse af årsrapporten kategoriseret som intern viden.
  • 18% af Large Cap, 22 % af Mid Cap og 6 % af Small Cap-selskaberne noteret på Nasdaq Copenhagen offentliggjorde guidance i en særskilt selskabsmeddelelse i en periode forud for offentliggørelse af årsrapporten enten i en særskilt selskabsmeddelelse, hvor det eneste formål var at offentliggøre finansiel guidance, eller i en selskabsmeddelelse med foreløbige regnskabstal, hvorved selskaberne kommenterer på det netop afsluttede regnskabsårs resultater i forhold til guidance for indeværende år, og i denne forbindelse offentliggør guidance for indeværende regnskabsår.
  • I de tilfælde hvor guidance offentliggøres i en separat selskabsmeddelelse umiddelbart forud for årsrapporten kategoriseres selskabsmeddelerne som intern viden.

Nedenstående figurer viser statistikken for hvornår og i hvilken form ny guidance for et regnskabsår er offentliggjort.

Takeaways for Large Cap

Takeaways for Mid Cap

Takeaways for Small Cap

Gorrissen Federspiels Capital Markets team er altid tilgængelige til at rådgive og sparre om offentliggørelse af intern viden og finansiel guidance.

 


[1] Kommissionens delegerede gennemførelsesforordning (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016, hvis krav dog givetvis også kan opfyldes med andre metoder.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt