Søg Close search

HjemNyt lovforslag: Forlængelse af bemyndigelse til fuldstændig elektronisk generalforsamling

Nyt lovforslag: Forlængelse af bemyndigelse til fuldstændig elektronisk generalforsamling

16. november 2020

Den 11. november 2020 har Erhvervsministeren fremsat lovforslag til ændring af lov om bemyndigelse til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19. Lovforslaget har til formål at forlænge solnedgangsklausulen i relation til muligheden for afholdelse af elektronisk generalforsamling fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021. Forslaget giver ikke mulighed for at fravige regler om tidspunktet for generalforsamlingens indkaldelse eller afholdelse, som det var tilfældet i 2020.

I foråret 2020 fik virksomheder som følge af COVID-19 mulighed for indtil den 1. januar 2021 at afholde fuldstændig eller delvist elektroniske generalforsamlinger på trods af evt. vedtægtskrav om fysisk generalforsamling og selskabslovens regler om, at afholdelse af fuldstændige elektroniske generalforsamlinger kræver generalforsamlingsbeslutning (solnedgangsgangsklausulen). Med lovforslaget foreslås det, at solnedgangsklausulen forlænges til den 31. december 2021, således at den kan benyttes i den kommende generalforsamlingssæson 2021, såfremt virksomhedens ledelse anser det for umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at gennemføre generalforsamlingen fysisk som direkte eller indirekte konsekvens af COVID-19. Det er ikke nærmere angivet, hvad der forstås ved umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt, men det fremgår klart, at der primært tænkes på forsamlingsforbuddet.

Med lovforslaget forlænges solnedgangsklausulen alene for det selskabsretlige forhold, der vedrører afholdelse af generalforsamling. Erhvervsministeriet har ikke fundet det nødvendigt at forlænge bemyndigelsen til at fravige selskabsretlige regler om, at generalforsamlingen efter vedtægterne skal afholdes på et bestemt tidspunkt, eller at indkaldelse skal ske på et bestemt tidspunkt. Ligeledes har Erhvervsministeriet ikke fundet behov for at forlænge bemyndigelsen til midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regnskabsområdet i forbindelse med COVID-19 (f.eks. fristen for indlevering af årsrapport) eller at fastsætte regler om fravigelse af visse pligter, som påhviler virksomheder og filialer af udenlandske virksomheder.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt