Søg Close search

HjemNyhederOphavsret

Ophavsret

Også på ophavsrettens område har 2022 budt på flere spændende domme. I februar afgjorde Østre Landsret en principiel sag om ophavsret, karikaturer og ytringsfrihed (UfR 2022.1502 Ø). Berlingske havde bragt en tegning af Den Lille Havfrue med zombieansigt og et iturevet Dannebrogsflag og tillige et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind, begge dele i forbindelse med to journalistiske artikler. I forhold til karikaturundtagelsen kom Østre Landsret frem til, at denne ikke fandt anvendelse. Domstolen lagde vægt på, at undtagelsen har et meget snævert anvendelsesområde, og at værket blev brugt som et middel til at karikere “Ondskaben i Danmark”, og at dette lå uden for selve værket. Heller ikke hensynet til avisens ytringsfrihed kunne føre til en frifindelse. Her lagde Domstolen særligt vægt på, at brugen af Den Lille Havfrue ikke var nødvendig for at formidle budskabet i de to artikler, der blev bragt sammen med de omstridte illustrationer. Læs Østre Landsrets dom her. Dommen er både principiel og kontroversiel og har fået megen omtale. Den er med Procesbevillingsnævnets tilladelse anket til Højesteret og bliver hovedforhandlet i maj 2023. Vi venter med spænding på resultatet.

I april traf EU-Domstolen afgørelse om hvorvidt de forebyggende foranstaltninger, der kræves i DSM-direktivets artikel 17, var forenelige med EU Chartrets artikel 11 om retten til ytrings- og informationsfrihed (C-401/19). Polen anmodede subsidiært om at få artikel 17 annulleret i sin helhed. DSM-direktivets artikel 17, der nu er implementeret i ophavsretslovens § 52c, finder anvendelse på onlineindholdsdelingstjenester, herunder sociale medier, hvorefter disse tjenester bliver direkte ansvarlige for deres brugeres uploads, medmindre der foretages visse forebyggende foranstaltninger. EU-Domstolen fastslog – i overensstemmelse med daværende generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øes udtalelse i sagen – at DSM-direktivets artikel 17 var forenelig med ytrings- og informationsfriheden, på trods af at denne bestemmelse forpligter onlineindholdsdelingstjenester at gennemføre forebyggende kontrol- og filtreringsforanstaltninger, som udgjorde en begrænsning af ytringsfriheden. Se EU-Domstolens afgørelse her.

På lovgivningsfronten er der ikke sket det store, idet Kulturministeriet har udskudt lovforslaget om implementering af DSM-direktivet om ophavsret og beslægtede rettigheder på det digitale indre marked. Dele af direktivet trådte i kraft i juni 2021, hvor direktivet i sin helhed havde implementeringsfrist. Kulturministeriet havde oprindeligt planlagt at sende lovforslaget i høring i 4. kvartal af 2022, men det forventes nu at ske i 1. kvartal af 2023. De resterende dele af direktivet vil indebære nye danske regler om blandt andet tekst- og datamining, rimeligt vederlag til ophavsmænd og udøvende kunstnere samt mulighed for justering af vederlag.

 

Tilbage til oversigten

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt