Søg Close search

HjemLovforslag om lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber sendt i høring

Lovforslag om lempeligere krav til omregistrering af iværksætterselskaber til anpartsselskaber sendt i høring

14. september 2020

Den 9. september 2020 blev et lovforslag sendt i høring, som skal gøre det lettere at omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab, ligesom forslaget indeholder en fristforlængelse fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021 for omregistreringen. Udkastet til lovforslaget har høringsfrist den 6. oktober 2020. Lovforslaget er fremsat efter konstatering af, at også sunde iværksætterselskaber kan rammes hårdt af de nugældende krav til omregistrering.

Hjælpende hånd til iværksætterselskaber

Med udkastet til lovforslag lægges der op til, at iværksætterselskaber kan opfylde kapitalkravet til anpartsselskaber på DKK 40.000 ved at foretage indbetaling af differencen mellem selskabets registerede selskabskapital og minimumskravet. Med forslaget frafalder man således det yderligere krav om udligning af en eventuel negativ egenkapital. Det vil med forslaget således ikke længere være en betingelse for omregistrering, at selskabet har en samlet positiv egenkapital på DKK 40.000. Det vil eksempelvis gavne virksomheder, der har optaget lån til at finansiere opstartsinvesteringer med den konsekvens, at selskabet har en negativ egenkapital.

Det foreslås også at forlænge fristen for omregistrering med 6 måneder fra den 15. april 2021 til den 15. oktober 2021, så IVS’erne får bedre muligheder for at benytte sig af den nye ordning. Nedlukningen af store dele af Danmark i forbindelse med bekæmpelsen af COVID-19 fremhæves også som motivation for at gennemføre fristforlængelsen. Det skyldes et politisk ønske om at give iværksætterselskaberne tid og ro til at løse de udfordringer, coronakrisen kan have medført.

Øget digitalisering hos Erhvervsstyrelsen

Det påtænkte lovforslag skal desuden gennemføre digitaliseringsdirektivet. Dette indebærer en tilpasning af Erhvervsstyrelsens it-systemer, ændrede frister for styrelsens sagsbehandling af stiftelsessager samt udvidelse af oplysninger i registersammenkoblingssystemet (BRIS). Der foreslås tilmed fastsættelse af nærmere regler om udveksling af oplysninger om personer, som er frataget retten til at være i ledelsen af et selskab som følge af konkurskarantæne.

Det foreslås desuden at indføre ændringer i anmeldelsesbekendtgørelsen, hvorefter der skal stilles skabeloner for stiftelsesdokumenter til rådighed i forbindelse med onlineregistrering af selskaber. Ændringsforslaget tilsigter at gøre det lettere og mindre omkostningstungt for iværksætterselskaber at registrere henholdsvis omregistrere sig hos Erhvervsstyrelsen.

Hele udkastet til forslaget kan læses her, ligesom du kan følge med i høringen.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt