Søg Close search

HjemGorrissen Federspiel vinder principiel sag ved Højesteret

Gorrissen Federspiel vinder principiel sag ved Højesteret

2. maj 2022

Ved dom af 27. april 2022 har Højesteret givet forsikringsselskaberne Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart (UFDS) og Assuranceforeningen SKULD (SKULD) medhold i en sag om beregning af kompensation for en udlændings personskade ved arbejde på et dansk indregistreret skib. Sagen angik en filippinsk sømand, som var kommet til skade på et tankskib ejet af rederiet TORM. Sømanden modtog kompensation for arbejdsskaden først under filippinske regler og senere under den danske arbejdsskadesikringslov.

Spørgsmålet i sagen var, om der i udbetalingen fra UFDS af den danske kompensation til skadelidte skulle ske fradrag for den kompensation, som allerede var udbetalt af SKULD under den filippinske ordning. I så fald skulle SKULD godtgøres den allerede udbetalte kompensation. På den måde ville skadelidte kun modtage ét kompensationsbeløb.

Det juridiske spørgsmål var, om arbejdsskadesikringslovens § 29, stk. 2, fandt anvendelse i forhold til, om kompensation efter den filippinske ordning skulle betragtes som værende af ”samme art” som kompensation efter den danske arbejdsskadesikringslov. Højesteret fandt, at kompensationerne var af samme art, hvilket gav adgang til, at SKULD kunne godtgøres den allerede udbetalte kompensation. Der skulle derfor ikke ske dobbelterstatning.

Dommen afklarer følgende tre principielle spørgsmål vedrørende arbejdsskadesikringslovens § 29, stk. 2:

  • Bestemmelsen finder kun anvendelse hvis de to kompensationer er af ”samme art”. I forhold til de konkrete kompensationer fandt Højesteret, at dette var tilfældet, og bemærkede, at bestemmelsens formål var ”at undgå dobbelterstatning”, og at bestemmelsens ordlyd var ”rummelig”.
  • Bestemmelsen forudsætter, at der foreligger en ”ansvarlig skadevolder”. Højesteret bestemte, at dette omfattede den foreliggende sag, hvor rederiets ansvar for arbejdsskaden hvilede på et aftalebaseret objektivt ansvar.
  • Endelig fastsatte Højesteret, at SKULD var et ”ansvarsforsikringsselskab” i bestemmelsens forstand.

Sagen har stor principiel betydning for alle de tilfælde, hvor udenlandske søfolk måtte komme til skade ved arbejde på danskregistrerede skibe. I sagen var Danske Rederier biintervenient til støtte for forsikringsselskaberne, og Dansk Metal var biintervenient til støtte for Ankestyrelsen.

Sagen førtes for Højesteret for forsikringsselskaberne af advokat Peter Appel, Gorrissen Federspiel, med støtte fra advokat Line Gritt Boel Jensen og advokatfuldmægtig Madina Yaqin. Danske Rederier, der mødte til støtte for de to forsikringsselskaber, var repræsenteret af advokat Jacob Skude Rasmussen, Gorrissen Federspiel. Modparten, Ankestyrelsen, var repræsenteret af Kammeradvokaten, og blev under sagen støttet af biintervenienten Dansk Metal.

Gorrissen Federspiel er meget tilfreds med resultatet, der er opnået efter syv års sagsførelse ved de administrative myndigheder og domstolene.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt