Søg Close search

HjemFolketinget har vedtaget hjælpepakke på skatteområdet

Folketinget har vedtaget hjælpepakke på skatteområdet

Folketinget har vedtaget en hjælpepakke på skatteområdet, der har som formål at afbøde de økonomiske konsekvenser af coronavirus (COVID-19) for danske virksomheder og lønmodtagere. Hjælpepakken skal styrke danske virksomheders likviditet ved en udskydelse af betalingsfrister for små, mellemstore og store virksomheder.
20. marts 2020

Med henblik på at afbøde det pres på små, mellemstore og store virksomheders likviditet, der er opstået som følge coronavirus (COVID-19), har Folketinget vedtaget en hjælpepakke, der blandt andet består af en udskydelse af betalingsfrister for moms og A-skat:

Udskydelse af betalingsfrister for moms

Store virksomheders betalingsfrist for moms forlænges med 30 dage for månederne marts, april og maj 2020:

Gældende regler

Udskudt betaling

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

Afgiftsperiode

Betalingsfrist

1. marts – 31. marts

27. april

1. marts – 31. marts

25. maj

1. april – 30. april

25. maj

1. april – 30. april

25. juni

1. maj – 31. maj

25. juni

1. maj – 31. maj

27. juli

 

Store virksomheder er virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer overstiger 50 mio. kr. årligt.

Mellemstore virksomheders betalingsfrist for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020, hvilket er samme tidspunkt som virksomhederne afregner moms for 2. kvartal 2020:

Afregningsperiode Oprindelig indberetningsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar – 31. marts 2020 2. juni 2020 1. september 2020
1. april – 30. juni 2020 1. september 2020 De sammenlagte perioder betales 1. september 2020

 

Mellemstore virksomheder er virksomheder, hvis samlede årlige momspligtige leverancer overstiger 5 mio. kr., men højst udgør 50 mio. kr.

Små virksomheders betalingsfrist for afregning af moms for 1. halvår 2020 udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021, hvor virksomhederne også skal afregne moms for 2. halvår 2020:

Afregningsperiode Oprindelig indberetningsfrist Ny udskudt betalingsfrist
1. januar – 30. juni 2020 1. september 2020 1. marts 2021
1. juli – 31. december 2020 1. marts 2021 De sammenlagte perioder betales 1. marts 2021

 

Små virksomheder er virksomheder, hvis samlede momspligtige leverancer er højest 5 mio. kr. årligt.

Det er fortsat muligt at indberette efter afgiftsperiodens udløb, og herved få et negativt momstilsvar udbetalt efter de gældende regler for udbetaling af negativ momstilsvar.

Udskydelse af betalingsfrister for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Betalingsfristerne for indeholdt A-skat og AM-bidrag forlænges med 4 måneder for månederne april, maj og juni 2020:

Små og mellemstore virksomheder

Store virksomheder

 

Gældende regler

Udskudt betaling

Gældende regler

Udskudt betaling

April-rate

11. maj

10. september

30. april

31. august

Maj-rate

10. juni

12. oktober

29. maj

30. september

Juni-rate

10. juli

10. november

30. juni

30. oktober

 

Ved store virksomheder forstås virksomheder omfattet af opkrævningslovens § 2, stk. 6.

Der sker ingen ændring i fristerne for indberetningen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, der fortsat skal ske efter de sædvanlige regler.

Udskydelse af betalingsfrister for B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag

Betalingsfristerne for B-skat samt foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag udskydes for månederne april og maj 2020:

  • B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for april 2020 forfalder til betaling den 1. juni 2020 og skal betales senest den 20. juni 2020
  • B-skat og foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag for maj 2020 forfalder til betaling den 1. december 2020, og skal betales senest den 20. december 2020.

I månederne juni og december skal der efter de almindelige regler hverken ske betaling af B-skat eller foreløbigt arbejdsmarkedsbidrag.

Midlertidig forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen

Herudover sker der en midlertidig forhøjelse til 10. mio. kr. af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen.

Formålet er at imødegå de negative virkninger, som betalingsfristudskydelserne kan udløse i form af negative renter, da fristudskydelserne betyder, at virksomhederne kan få større bankindeståender.

For at undgå negative renter er det således muligt for virksomheder at indbetale op til 10. mio. kr. på skattekontoen.

Den nye beløbsgrænse gælder i perioden fra og med 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

Beløbsgrænsen skal aktivt justeres af den pågældende virksomhed.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt