Søg Close search

HjemCOVID-19 og den globale påvirkning – eksportkontrol

COVID-19 og den globale påvirkning – eksportkontrol

I takt med at COVID-19 spreder sig, accelerer påvirkningen af den globaliserede verden. Idet COVID-19 begrænser rejseaktiviteten og lukker grænser, påvirkes den globale eksport. Det er ikke alene svært for virksomheder at fortsætte som de plejer, men regeringer har også indført forbud eller eksportkontrol på visse medicinalprodukter og medicinsk udstyr.
17. marts 2020

Indledning

COVID-19-krisen har understreget ulemperne ved den omfattende internationale integration, og mange regeringer og virksomheder har nu indset, hvilke risici, der er forbundet med at være afhængig af globale forsyningskæder. Mens regeringer lukker grænser, indfører rejseforbud, yderligere visumrestriktioner og eksportrestriktioner, bliver den globale verden som vi kender den, midlertidigt mere national.

Dette nyhedsbrev fokuserer på nogle af de umiddelbare eksportudfordringer, som den globaliserede verden står over for på grund af COVID-19-krisen.

Eksportkontrol på medicinsk udstyr

Et stort antal regeringer, herunder i Kina, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Kasakhstan, Indien, Rusland, Tyskland, Frankrig og Tjekkiet har indført forbud og/eller eksportrestriktioner på medicin og medicinsk udstyr som reaktion på COVID-19-krisen. Eksportforbud og eksportkontrol omfatter hovedsageligt eksporten af medicinsk udstyr, såsom åndedrætsmasker, ansigtsmasker, handsker og beskyttelsesbeklædning. Dog har Indien lagt restriktioner på eksporten af medicinske ingredienser og de lægemidler, der fremstilles heraf, herunder paracetamol. Eksportkontrol betyder ikke nødvendigvis, at eksport er forbudt, men det gør eksportlicenser til et krav. Som følge heraf kan transaktioner blive forsinkede og potentielt blive afvist eller annulleret.

Selv inden for the frie marked i EU, har Tyskland, Frankrig og Tjekkiet forbud eksporten af ansigtsmasker – i første omgang også inden for EU. Sundhedsministre i hele EU har udtrykt bekymring for den potentielle mangel på medicinsk udstyr i visse medlemslande som følge af forbud og eksportkontrol sat i værk af andre regeringer.

Som følge af de stigende eksportforbud og –kontroller på medicinsk udstyr, også inden for EU, har EU den 15. marts 2020 indført restriktioner på eksporten af personligt beskyttelsesudstyr (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/402 af 14. marts 2020). Eksportrestriktionerne omfatter hansker, masker, ansigtsskærme og beskyttelsesbeklædning; forbyder eksport af sådanne produkter til lande uden for EU uden forudgående udførselstilladelse fra myndighederne i de respektive medlemslande; og gælder fra den 15. marts 2020 og seks uger frem. EU medlemsstater er forpligtede til at behandle udførselstilladelser inden for fem dage, som under visse ekstraordinære omstændigheder kan forlænges med yderligere fem dage.

EU har taget dette skridt for at imødegå den livsvigtige efterspørgsel efter personligt beskyttelsesudstyr som følge af spredningen af COVID-19. Som følge af indførelsen af den nye EU-forordning, har Frankrig og Tyskland fjernet restriktionerne på eksport af medicinsk udstyr til det europæiske marked.

Selvom de forskellige eksportrestriktioner ikke er i strid med WHOs regler, har WHOs generalsekretær tidligere i denne uge udtalt, at regeringer bør lempe restriktionerne på eksport og distribution af medicinske produkter og udtalte at “Det er et spørgsmål om solidaritet. Dette kan ikke løses af WHO alene eller af en sektor alene.” WHO har tidligere opfordret virksomheder, der producerer medicinsk udstyr, til at øge produktionen. WHO er bekymret for, at virksomheder ikke vil øge produktionen tilstrækkeligt, så længe der er eksportrestriktioner.

Globale eksportudfordringer

Den globale verden som vi kender den, er dybt afhængig af komplekse, globale forsyningskæder. Siden nedlukningen af Kina i januar 2020, er eksporten fra Kina faldet markant. Nedlukningen af mange kinesiske fabrikker har medført et fald i eksporten fra Kina på 17 %, og det har allerede forstyrret produktionen af europæiske biler, iPhones og andre forbrugsgoder. Ikke alene er kontorer, fabrikker og havne i Kina lukket eller på nedsat bemanding, hvilket skaber forsinkelser, men det er også en udfordring for eksportører at få adgang til fabrikker og havneområder, uden at de risikerer karantæne ved ankomsten eller når de kommer tilbage til en større by eller et nyt land.

Italien har været lukket ned siden den 9. marts 2020, og andre regeringer er i færd med at lukke grænserne, opfordrer indbyggerne til at blive hjemme eller indfører andre tiltag for at stoppe yderligere spredning af COVID-19. Såfremt spredningen af COVID-19 fortsætter med den nuværende hastighed, forventes det, at flere lande snart vil lukke ned på samme måde som man har gjort i Italien. Nedlukning af lande og andre tiltag for at dæmme op for spredningen af COVID-19 vil sandsynligvis føre til yderligere fald i den globale eksport.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt