Søg Close search

HjemCOVID-19: Kompensationsordning for udsatte virksomheder og selvstændige

COVID-19: Kompensationsordning for udsatte virksomheder og selvstændige

18. marts 2020

Som en yderligere del af hjælpepakkerne til erhvervslivet har regeringen i dag kl. 12 foreslået en midlertidig kompensationsordning for kompensation af visse faste udgifter i udsatte virksomheder og en midlertidig kompensationsordning for selvstændige, som skal forhandles med Folketingets øvrige partier. Vi gennemgår ordningerne her.

Det fremgår ikke af forslagene direkte, men det er forventningen at disse kompensationsordninger skal gælde ved siden af garantiordningen (statsgaranti for bankers nye udlån) til SMV’er og større virksomheder.

Midlertidig Kompensation for Faste Udgifter

Forslaget indebærer, at udsatte virksomheder skal kunne få kompensation for nogle af de faste udgifter, fx udgifter til uopsigelige kontrakter, der skal hjælpe så udsatte virksomheder kan få støtte til at køre driften videre i den helt ekstraordinære situation. Kompensationsordningen tænkes at dække på tværs af brancher men er målrettet udsatte virksomheder, der får et stort fald i omsætningen herhjemme (mere end 40 pct.). Kompensationen målrettes faste udgifter og skal udgøre mellem 25 og 80 pct. af udgifterne i op til tre måneder. Kompensationen skal udbetales så snart som muligt, men skal kunne kræves tilbage, hvis omsætningen viser sig ikke at være faldet ”væsentligt mindre”.

Midlertidig Kompensation til Selvstændige

Forslaget indebærer, at selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret af staten med 75 pct. af omsætningstabet i forhold til omsætningen sidste år, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Beløbet kan stige til 34.500, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle. Efter Regeringens forslag er der lagt op til, at ordningen alene skal gælde mindre selvstændige, uden at dette er nærmere beskrevet, bortset fra et krav om at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte.  Kompensationsbeløbene svarer til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen fra i søndags, den 15. marts. Kompensationen skal højest kunne gives i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Information herom vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk.

Regeringens fakta-ark om den midlertidige kompensationsordning for virksomheders faste udgifter kan læses her og for den midlertidige kompensationsordning for selvstændige, kan læses her. Nyhed og samlet overblik over hjælpepakkerne omtales her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt