Søg Close search

HjemMidlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

25. marts 2020

Regeringen har annonceret at der som led i den samlede covid-19 hjælpepakke indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere, der er særligt påvirket af covid-19. Ordningen gælder på tværs af brancher men er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Der er fortsat mange uklarheder omkring ordningens udformning, men nedenfor forsøger vi at beskrive en række centrale forhold i ordningen.

Hvem kan søge?

 • Hvis COVID-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 pct., kan du som selvstændig med maksimalt 10 fuldtidsansatte få kompensation. Det er samtidig en betingelse for at opnå støtte gennem ordningen, at din virksomheden i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 15.000 kr. pr. måned i en forudgående periode, samt at virksomheden skal have været registreret senest den 1. februar 2020.
 • Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 pct. ejerskab og arbejder i virksomheden. Det betyder at fire ejere, der hver ejer 25 %, vil maksimalt kunne modtage 23.000 kr. pr. måned pr. ejer.
 • Den selvstændige og virksomheden skal være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet. Se særligt for freelancere længere nede i afsnittet ”Hvad gælder, hvis jeg ikke har noget CVR-nr.?”.

Hvor meget kan man søge?

 • Kompensationen vil udgøre 75 pct. af det forventede omsætningstab i perioden sammenlignet med den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår. Kompensationen kan dog maksimalt udgøre 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere).
 • Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Hvor hurtigt og hvordan kan man søge?

 • Ansøgningen om kompensation vil foregå digitalt. Det er endnu ikke muligt at indsende en kompensationsansøgning, idet ordningen endnu ikke er åben. Erhvervsstyrelsen har videre oplyst, at de udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan det forventede omsætningstab skal beregnes.
 • I forbindelse med ansøgningen, skal følgende dokumenter eller oplysninger udarbejdes:
 1. Tro- og loveerklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab
 2. Begrundelse for, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19
 • Videre skal virksomhedsejeren dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. for den angivne kompensationsperiode i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.
 • Erhvervsstyrelsen pålægger enhver virksomhed at anvende revisorbistand.

Hvad skal du være særligt opmærksom på?

 • Den midlertidige kompensationsordning gælder fra 9. marts til 9. juni 2020. Det er ikke muligt at få dækket de samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19. Det betyder, at hvis du har ansatte i virksomheden, kan du samtidig modtage lønkompensation til disse ansatte, der ellers står til at blive fyret.
 • Samtidig kan du maksimalt kompenseres én gang via denne ordning, selvom du måtte eje minimum 25 pct. i flere virksomheder.
 • Derudover skal du være opmærksom på, at såfremt du ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringer til SKAT. Såfremt din virksomhed har eksisteret under 6 måneder, skal du på anden måde godtgøre, at der er sket et fald i omsætningen, fx gennem konteringsoplysninger.
 • Såfremt det efterfølgende står klart, at omsætningen i din virksomhed ikke er faldet med 30 pct. i kompensationsperioden, skal du tilbagebetale kompensationen med tillæg af renter.
 • Kompensationen med tillæg af renter skal desuden tilbagebetales, hvis din personlige indkomst i skattesystemet for regnskabsåret 2020 overstiger 0,8 mio. kr.
 • De præcise detaljer af ordningen er ikke kendt endnu, der foreligger alene et bilag til den politiske aftale og et ”fakta-ark”.

Hvad gælder, hvis jeg ikke har noget CVR-nr.?

 • Der indføres tillige en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr. Du kan således få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt du på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
 • Du skal dog være opmærksom på, at din B-indkomst i 2019 minimum skal have været 180.000 kr. Samtidig må din personlige indkomst i 2020 ikke overstige 0,8 mio. kr.

Links

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt