Søg Close search

HjemNyhederIP Update | Q1 2022 | Markedsføringsret (Test 4)

IP Update | Q1 2022

Markedsføringsret

Læs om de seneste afgørelser og nyheder inden for markedsføringsret.

Det er vildledende ikke at udtrække præmier som lovet i konkurrencer på nettet

Forbrugerombudsmanden oplyste i en pressemeddelelse af 16. december 2021, at Forbrugerombudsmanden har undersøgt seks leadvirksomheders brug af konkurrencer på nettet i 2019. Konkurrencerne blev udformet for at indhente de deltagende forbrugeres samtykke til at blive kontaktet med markedsføring af forskellige virksomheder. Undersøgelsen viste, at to af virksomhederne ikke kunne dokumentere at have udtrukket vindere af konkurrencerne, mens de resterende fire havde trukket færre vindere end lovet.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det er i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud, hvis man ikke trækker lige så mange vindere som lovet. Markedsføring af én konkurrence i forskellige udgaver, der hver især fremstår som selvstændige konkurrencer, er også vildledende, hvis der kun trækkes én samlet vinder. I sådanne tilfælde af vildledning er forbrugernes samtykke til at modtage markedsføring ugyldige, da de blev givet under falske forudsætninger, og det vil således være strafbart at kontakte forbrugerne på baggrund af disse samtykker.

  • Læs hele nyheden her.

Bøde på 500.000 kr. for skjult reklame

Forbrugerombudsmanden oplyste i en pressemeddelelse af 20. december 2021, at Københavns Byret – foranlediget af Forbrugerombudsmandens politianmeldelse fra 2019 – har idømt en virksomhed en bøde på 500.000 kr. for at have vildledt forbrugerne ved ikke tydeligt at oplyse, at kampagnen for det fiktive parti ”Fadølspartiet” var en reklame.

I en periode efter lanceringen af Fadølspartiet stod virksomhedens navn ikke på Fadølspartiets hjemmeside www.fadølspartiet.dk/www.redfadøllen.nu og plakater, og det blev heller ikke oplyst på anden måde, at lanceringen var en reklamekampagne. Københavns Byret fandt, at den kommercielle hensigt med lanceringen af Fadølspartiet ikke var klar i denne periode på trods af, at materialet fremstod karikeret og i en humoristisk tone, hvorfor virksomheden havde overtrådt forbuddet mod skjult reklame i markedsføringslovens § 6, stk. 4.

Virksomheden blev derimod frifundet for at have overtrådt forbuddet mod skjult reklame på Fadølspartiets hjemmeside i den periode, hvor de havde tilføjet virksomhedens navn, adresse og cvr-nummer. Københavns Byret fandt, at virksomheden med disse oplysninger i sammenhæng med kampagnematerialets indhold og humoristiske tone klart havde oplyst den kommercielle hensigt med kampagnematerialet.

Ifølge Forbrugerombudsmanden understreger dommen, at selvom en reklame er humoristisk, må forbrugerne ikke kunne komme i tvivl om, hvorvidt den er kommerciel.

Jem og Fix A/S idømt bøde på 150.000 kr. for vildledende priser

Forbrugerombudsmanden oplyste i en pressemeddelelse af 21. december 2021, at Retten i Kolding har idømt Jem og Fix A/S en bøde på 150.000 kr. for at have vildledt om priser på sin hjemmeside og i tilbudsaviser. Jem og Fix A/S havde markedsført prisen på en reol og flere trailere uden fragt på trods af, at forbrugerne ikke havde mulighed for at købe produkterne uden at skulle betale omkostninger til fragt.

På byggemarkedets hjemmeside blev reolen markedsført til en pris på 398 kr., hvortil det ikke samtidig blev oplyst, at forbrugerne skulle betale 299 kr. i fragt. Dette blev først oplyst, når forbrugeren klikkede sig videre fra produktoversigten til produktsiden. Retten i Kolding fandt den manglende oplysning om tilføjelse af fragt vildledende. Det havde i de forbindelse ingen betydning, at der nederst på produktsiden var mulighed for at klikke på ”Fragtpris og leveringsomkostninger”.

Hvad angår trailerne blev disse markedsført med en pris, der var eksklusive omkostninger til indregistrering, ekspeditionsgebyr og fragt, angivet i en stor, rød skrift. Den samlede pris derimod fremgik med mindre, sort skrift. Trailerne kunne dog kun købes ved at betale den samlede pris. Retten i Kolding fandt derfor, at markedsføringen var vildledende.

Ifølge Forbrugerombudsmanden understreger dommen, at alle obligatoriske omkostninger skal indregnes i prisen, herunder fragt, idet produkterne ellers fremstår billigere end de reelt ender med at være, hvilket er i strid med markedsføringsloven.

  • Læs hele nyheden her.

Ny kvikguide til Grøn Markedsføring

Den 22. december 2021 oplyste Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse, at der er udgivet en ny kvikguide med retningslinjer og praksis for grøn, klimavenlig og bæredygtig markedsføring.

Forbrugerombudsmanden modtager ofte klager over ”greenwashing”. Flere af disse klager har ført til sager om vildledende markedsføring, og Forbrugerombudsmanden har også taget sager op af egen drift.

Formålet med denne kvikguide er derfor at hjælpe virksomheder med at undgå vildledende udsagn om deres produkters miljømæssige egenskaber. I kvikguiden bliver det fremhævet, at markedsføringen ikke må være vildledende, og at faktiske oplysninger skal kunne dokumentere. Yderligere fastsætter den nye kvikguide bl.a., at generelle udsagn om klimavenlighed eller bæredygtighed skal dokumenteres ved en livscyklusanalyse.

  • Læs hele nyheden her og kvikguiden her

Uberettiget brug af OK a.m.b.a.’s forretningshemmeligheder

Sø- og Handelsretten afsagde den 4. januar 2022 dom i sagen BS-40573/2021-SHR mellem OK a.m.b.a. (”OK”) og Søberg Energiservice A/S (”Søberg”).

Sagen angik en anmodning fra OK om midlertidigt forbud mod, at Søberg i en periode på 18 måneder fra den 30. september 2021 måtte tage direkte forretningsmæssig kontakt til cirka 16.000 navngivne kunder med henblik på salg eller markedsføring af service af gasfyr, oliefyr eller varmepumper. Kunderne havde hidtil været serviceret af Søberg på vegne af OK, men OK havde opsagt samarbejdsaftalen med Søberg til ophør den 30. september 2021.

Sø- og Handelsretten fandt, at Søberg var i besiddelse af oplysninger som udgjorde forretningshemmeligheder (oplysninger om, hvilke tekniske anlæg der var ved de enkelte kunder, og hvornår disse skulle serviceres næste gang m.v.), samt at Søberg havde overtrådt § 4, stk. 2, nr. 3, i lov om forretningshemmeligheder, da Søberg over for en række kunder uberettiget havde anvendt forretningshemmelighederne til at sælge eller søge at sælge egen service til kunderne. Sø- og Handelsretten fandt derudover også, at der i relation til flere konkrete kunder var handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid ikke, at det var sandsynliggjort, at overtrædelser var et udtryk for, at Søberg generelt, systematisk eller i væsentligt omfang havde overtrådt lov om forretningshemmeligheder eller markedsføringsloven efter ophøret af parternes samarbejde. Der var således tale om en række enkeltstående overtrædelser. Ud fra en samlet vurdering fandt Sø- og Handelsretten, at betingelserne for at nedlægge et forbud som begæret ikke var opfyldt, jf. retsplejelovens § 413, nr. 2 og 3, og § 414, stk. 1. Begæringen om midlertidigt forbud blev derfor ikke taget til følge.

  • Læs hele dommen her.

Snushanen ApS idømt og enkeltmandsvirksomhed vedtog bøde for at reklamere for tobaksvarer

Forbrugerombudsmanden oplyste i en pressemeddelelse af 12. januar 2022, at Retten i Odense har idømt Snushanen ApS en bøde på 50.000 kr. for at have reklameret for tyggetobak, samt at en indehaver af en enkeltmandsvirksomhed har vedtaget en bøde på 180.000 kr. for ulovlig reklame for elektroniske cigaretter og overtrædelse af et markedsføringsforbud fra Sikkerhedsstyrelsen.

Snushanen ApS havde på Instagram og Facebook reklameret med billeder af tobaksvareprodukterne og tilhørende udsagn som f.eks. ”optimal nydelse og fantastisk smag” og ”Super billigt, køb 10 dåser kun 200,-”.

Indehaveren af enkeltmandsvirksomheden erkendte at have overtrådt reklameforbuddet i lov om elektroniske cigaretter, idet virksomheden havde reklameret med prisreduceringer sammen med et billede af en person, der dampede på en elektronisk cigaret. Reklamerne var bragt på fire forskellige hjemmesider, på Facebook og gennem nyhedsbreve.

  • Læs hele nyheden her

Telia vedtog bøde på 100.000 kr. for vildledende rabat af mobiltelefoner og tablets

Forbrugerombudsmanden oplyste i en pressemeddelelse af 14. januar 2022, at Telia Danmark har accepteret at betale en bøde på 100.000 kr. for ikke at have oplyst i deres reklamer, at rabatten på køb af en telefon eller tablet var betinget af, at der blev tegnet et mobilabonnement.

Teleselskabet havde på sin hjemmeside og på Facebook reklameret med, at forbrugerne ved brug af en særlig rabatkode kunne få 500 kr. i rabat på en mobiltelefon eller tablet. Det fremgik dog ikke af reklamerne, at rabatten var betinget af, at forbrugeren samtidig oprettede et mobilabonnement hos teleselskabet. Forbrugerombudsmanden politianmeldte derfor Telia for overtrædelsen af markedsføringsloven tilbage i 2020.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det er vildledende markedsføring at friste med rabatter uden at oplyse om betingelserne for at opnå rabatten.

  • Læs hele nyheden her

Nye regler for prismarkedsføring

Den 28. maj 2022 træder nye regler om prismarkedsføring i kraft. Bekendtgørelsen om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer udvides nemlig med en ny bestemmelse, § 9 a, for at harmonisere reglerne inden for EU.

Den nye § 9 a skal præcisere, hvordan virksomheder skal markedsføre prisreduceringer.

I følge § 9 a, stk. 1, skal ”enhver meddelelse om prisnedsættelser med sammenligning med egen tidligere pris angive varens normalpris. Som normalpris anses den laveste pris, som den erhvervsdrivende har anvendt for varen i en periode på mindst 30 dage forud for prisnedsættelsen.”

Med den nye bestemmelse implementeres visse af Forbrugerombudsmandens hidtil gældende retningslinjer på området i lovgivningen. På baggrund af ombudsmandspraksis har der hidtil været et krav om, at en normalpris skal have været gældende i mindst 6 uger, før denne kan markedsføres med reducerede priser. Efter de nye regler forkortes denne periode dog til 30 dage og for særlige varer kun 14 dage.

De nye regler betyder også, at kortvarige priskampagner på op til tre dage ligeledes kan afbryde normalprisperioden. Hvis en virksomhed kortvarigt markedsfører et produkt eller et sortiment med prisreduceringer, så vil en ny kampagnepris inden for 30 dage skulle beregnes med udgangspunkt i den tidligere prisreducering.

Konkret vil de nye regler betyde, at danske virksomheder skal iagttage normalprisperioden på 30 dage og informere forbrugeren om normalprisen ved prisreduceringskampagner.

Læs bekendtgørelsen om ændring af bekendtgørelse om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer her og EU-kommissionens vejledning til fortolkning og anvendelse af artikel 6a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6 her.

Forslag til lov om regulering af sociale medier fremsat

Den 15. marts 2022 blev der fremsat et lovforslag om regulering af sociale medier.

Formålet med lovforslaget er at indføre skærpede krav om nedtagning af ulovligt indhold og indførelse af gennemsigtighedskrav for sociale medier.

Lovforslaget foreslår, at tjenesteudbydere af sociale medier med over 80.000 brugere i Danmark skal forpligtes til at etablere en procedure for håndtering af anmeldelser af indhold og træffe beslutning om fjernelse, blokering eller fastholdelse af det anmeldte indhold inden for tidsfrister på baggrund af, om indholdet vurderes ulovligt eller ej. Det foreslås yderligere, at tjenesteudbyderne får en oplysningsforpligtelse over for anmeldere, samt de brugere, som får fjernet eller blokeret deres indhold.

Lovforslaget foreslår endvidere, at tjenesteudbyderne årligt skal aflægge gennemsigtighedsrapporter med informationer om efterlevelsen af deres forpligtelser ifølge lovforslaget og nærmere beskrivelser af bl.a. deres egne foranstaltninger for at modvirke ulovligt indhold samt algoritmer for klassificering af indhold som ulovligt.

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget, træder loven i kraft den 1. juli 2022, dog med undtagelse af visse bestemmelser, der først træder i kraft den 1. september 2022.

Læs hele lovforslaget og bemærkningerne hertil her. Følg lovforslagets behandling her.

Tilmeld dig vores nyheder

Tilmeld dig Gorrissen Federspiels nyhedsservice og få faglige nyheder og invitationer til arrangementer direkte i din indbakke.

Tak for din tilmelding

Du er allerede tilmeldt